Naujienos

2018-12-18 02:12:44

Advento vakaras su "Čiutyta"

„Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa.

Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite!

Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai“.

Piemenėlių žvakė – LK 2, 9-10:

 

Šiandien, gruodžio 17 dieną, įsižiebieme dar vieną žvakę Advento vainike, trečiają - Piemenėlių.
Būdami tyloje, susikaupime, rimtyje nuskaidrinę širdis ir mūmyse esančias mintis, degant jau trims žvakėms advento vainike, direktorius įžiebė ir pagrindinį švenčių akcentą - gražuolę žaliaskarę.
Šioje popietėje mūsų namus užliejo ne tik žvakelių šviesa, bet ir Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos modernaus folkloro ansamblis "Čiutyta" vadovaujamas muzikos mokytojo Česlovo Kriščiūno.
Skambant nuostabioms senosioms adventinėms dainoms ir giesmėms puikiai praleidome popietę. Šventę užbaigėme linkėdami visiems gražaus laukimo: pilno ramybės, meilės ir gerumo...