Naujienos

2018-12-22 04:12:59

Angelų žvakė...

Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.

Angelų žvakė - Lk 2, 11-12

Šiandien, gruodžio 21 dieną, globos namuose buvo uždegta ketvirta – Angelų žvakė.

Popietę pradėjome Šv. Rašto žodžiais, kurie palietė susirinkusius, o uždegtų žvakių liepsna sušildė visų širdis. Skambėjo eilės, kurios mus sutelkė ramybei ir susikaupimui.

Dalijomės gėriu. Šviečiantys žibintai buvo įteikti kiekvienam ir simbolizavo dovanas, kuriomis galime pasidalinti su artimaisiais: šiluma, meile ir kantrybe.

Koncertą dovanojo Kaišiadorių choro "Do - diez" kolektyvas (vadovė Sandra Čereškevičienė). Svečiai mus pradžiugino nuostabiomis kalėdinėmis dainomis, smuiko ir birbynės skambesiu.

Popietę baigėme linkėdami ramių, šiltų ir jaukių Kūčių bei Šventų Kalėdų.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka