Naujienos

2016-02-24 10:10:52

Dvasinė ramybė ir stiprybė

Adventiniai renginiai mūsų globos namuose jau tapo tradicija, tačiau tylos ir susikaupimo metas kelyje į svarbiausią krikščionių šventę yra nepaliestas. Todėl dvasinio atsinaujinimo laiką, Gavėnios laikotarpį, leidžiame kartu su Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narėmis, vienuolėmis karmelitėmis.  Šiandien, vasario 23 dieną, seserys Rozana, Bernadeta ir Brigita mums padėjo suprasti ir naujai apmąstyti labai svarbius dalykus, kurių nepastebime arba tiesiog užmirštame. Nepaprastai šiltas seserų bendravimas tik patvirtina, kad geranoriškumas, šypsena ir atvira širdis atveria visas duris į laimę ir džiaugsmą.

Susitikimo metu seserys mūsų širdis pripildė šviesos, gėrio, nuoširdumo ir jautrumo. Bendraudamos jos su mumis dalijosi savo dvasine stiprybe. Ragino mus susitaikyti su Dievu, su savimi ir su draugais, primindamos, kad per atleidimą ateis ir taika.

Po pietų visi kartu dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas. Drauge įsijungėme į bendrą maldą.

Ši diena, praleista kartu su seserimis, sustiprino mūsų pasitikėjimą savo jėgomis ir tikėjimą Dievu.