Naujienos

2017-06-15 11:07:03

Gedulo ir vilties dienai paminėti

           

            Gedulo ir vilties diena

             Jei ne auksinės vasaros,

                                             Ne mėlynos vosilkos,

                                             Nebūtum mes atėję čia,

                                             Kur slenka dienos pilkos.

                                            (Lietuvos partizanų daina)

Skambant partizanų dainoms, eilėraščiais apie Lietuvą bei socialinės globos namų gyventojų autentiškais prisiminimais apie tremtį birželio 14 d. paminėjome Gedulo ir vilties dieną.

 Nuotrauka