Naujienos

2017-05-09 09:05:00

Giesmių pynė Marijai

,,Giesmių pynė Marijai"-giedojimo susibūrimas Obelių šv.Onos bažnyčioje

 

...Jei mylime vieni kitus

                              Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė

                             mumyse tampa tobula... (Biblija, 4,7-12)

                      Gražų gegužės 4-osios rytą kupini jaudulio ir tikėjimo pirmą kartą išvykome į giedojomo susibūrimą ,, Giesmių pynė Marijai", Obelių šv. Onos bažnyčioje, kurį organizavo Skemų socialinės globos namai. Šventės pradžioje visi sugiedojome bendrą giesmę ,,O Marija nekaltoji", po to susirinkusius pasveikino Dievo namų šeimininkas - kunigas Laimonas Nedveckas. Kalbėdamas kunigas pabrėžė, jog  gegužės mėnuo siejamas su gyvybe ir Dievo Motina Marija, kuri pasauliui davė amžiną gyvybę  ir išgelbėjimą. ,,Pasaulyje nėra nieko brangesnio už savo mamą, o bažnyčia ir tikintieji neturi nieko brangesnio už gyvybės davėją ir globėją – Motiną Mariją", šiuos žodžius tardamas, sveikino Motinos dienos proga visas mamas. Pakvietė visus susiburti ir giedoti tauria širdimi, nes giesmė yra graži tuomet, kai giedama ne gražiu balsu, o iš visos širdies...

                      Giesmių pynės pradžią pradėjo pinti patys jauniausieji dalyviai – Obelių vaikų globos namų giedotojų grupė taip virpindami  mūsų visų širdys,  vieni po kitų giedojome gražiausias giesmes Marijai. Pabaigoje  folkloro ansamblis ,,Gastauta", vadovaujamas Nidos Lungienės visus pakvietė  sugiedoti giesmę ,,Pulkim ant kelių".

                      Po giesmių giedojimo kunigas Laimonas Nedveckas aukojo Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai.

Pasibaigus Šv. Mišioms sušilti ir pasistiprinti susirinkome šventoriuje Agape.

                      Pakeliui namo dar pasukome link Anykščių, apsilankėme prie Puntuko akmens ir įveikėme Lajų tako aukštybes.

 

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka