Naujienos

2019-11-06 11:11:20

Ilsėkitės ramybėje...

Ilsėkitės ramybėj,

Mylėsim amžinai,

Palieskit kasdienybę

Su angelo sparnais...

Ilsėkitės ramybėj,

Mes melsimės už jus,

Prašysim Dievo meilės,

Kad šviestų jums dangus...

Ilsėkitės ramybėj

Ir būkite šalia,

Kai mes mintim nuklydę

Jus glausim širdyje...

(Ligitos eilės)

Visų Šventųjų dieną tradiciškai lankėme savo artimų draugų kapus. Prisiminėme tuos, kuriuos mylėjome, gerbėme ir mums buvo brangūs. Aplankėme mums brangius žmones, pabuvome mintimis su jais ir tyliai pasimeldėme prašydami Dievo Gailestingumo ir malonės.

Nuotrauka

Nuotrauka