Naujienos

2016-03-08 10:10:56

Jums, Moterys, pavasario žiedai...

Pavasari, Tave mes šaukiam ūkanoj paklydę,

Ateik į žemę, į namus, širdin ateik,

Tave mes šaukiam, Burtininke didis,

Tegu sausa obels šaka vėl žydi,

Ir nuo dainų tesuskamba skliautai.

(B. Brazdžionis)

Pavasaris…  Kovo 8-oji… Tai diena, kai skambanti muzika, išskirtinis dėmesys, gražiausi žodžiai ir gėlės yra skiriamos visoms moterims.

Šiandien mums vyrai linkėjo laimės, kantrybės, sėkmės, meilės ir išsipildančių pačių netikėčiausių svajonių. Už tai tariame nuoširdų AČIŪ…