Naujienos

2017-12-27 12:01:14

Kalėdų išvakarės-Kūčios

Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kuri tapatinama su krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis.

Mūsų, globos namuose, jau tampa gražia tradicija, kai eilę metų pabūti su mumis atvyksta parapijos klebonas Rokas Puzonas, kuris palaimina mūsų bendruomenės gyventojus susėdusius prie Kūčių stalo. Džiugu, kad mus nuolat lydinčios maldoje ir tokią ypatingą dieną, pabūti drauge tuo pačiu dovanoti ramybę, susitaikymą, atvyko ir vienuolės karmelitės, Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narės. Savo žodžiu linkėdamas drąsos, meilės ir ramybės. Globos namų direktorius pasveikino visus globos namų gyventojus, darbuotojus bei atvykusius svečius.

Nuotrauka

Nuotrauka