Naujienos

2016-12-27 08:12:09

Kūčios

Kūčios - šventė, kurios metu, po ilgo laukimo, išsivaduojame iš tamsiojo meto. Kaip ir visi, taip ir mes, gruodžio 24 dieną turime gražų paprotį - Kristaus Gimimo išvakarėse susėsti prie ramybės ir susitaikymo stalo, taip išreikšdami santarvę ir vienybę tarp mūsų ir Dievo. Drauge su klebonu Roku Puzonu, susirinkę padėkojome Dievui už turimą maistą, šilumą ir, kad esame  visi kartu. Melsdamiesi prisiminėme savo artimuosius ir kitus mums brangius žmones. Besidalindami Kalėdaičiu išreiškėme vienas kitam meilę, pagarbą ir atsiprašymą už padarytas metų skriaudas.

Globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, būdamas su mumis drauge, sveikino visus su pačiomis gražiausiomis metų šventėmis ir linkėjo mums nuoširdaus bendravimo prie balta staltiese padengto stalo bei daug gero ateinantiems metams.

Nuotrauka

Nuotrauka