Naujienos

2016-05-28 05:10:40

Marijos mėnuo

Broliai, jei tikrai mylime, tai sekime. Mes negalime geriau parodyti savo meilės kaip sekdami Mylimuoju.

(Šv. Augustinas)

Gegužės mėnuo lietuvių dvasinėje kultūroje yra laikomas vienu gražiausiu ir prasmingiausiu laikotarpiu metuose, kai vis dažniau norisi į širdis įsileisti meilę, sustiprinti tikėjimą ir viltį.  Todėl lydimi noro dvasiškai sustiprėti nuo pat pirmųjų gegužės mėnesio dienų, tris kartus per savaitę, rinkomės “Majavos” pamaldose. Drauge laiką skyrėme Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Skynėme ir dovanojome Jai dvasines gėleles, kurios yra tikros, nevystančios ir amžinai pasiliekančios mūsų sielose.

Dėkojame globos namų gyventojai, Zitai Kmitienei, kuri inicijavo ir organizavo šias pamaldas, skatindama ir ragindama visus norinčius pasimelsti, pagiedoti giesmes, skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei.