Naujienos

2016-07-08 08:10:27

"Mindaugo dienos..."

Sukūrėm Lietuvą iš rausvo molio, gelsvo žvyro.
Iš bėgančio vandens, iš girių žalumos.
Sukūrėm – kaip visi  pasaulyje – Tėvynę.
Sukūrę dar pridėjom tolumos.
Sukūrėm Lietuvą. Ir mes jau Lietuva.
Kokie mes būsime – tokia bus Lietuva.
Petras Panava

Kiekvienas mes turime Tėvynę. Kokia ji bus, priklauso tik nuo mūsų. Todėl mylėkime, vertinkime ir saugokime ją, kad kovos už Lietuvos laisvę ir aukos nebūtų beprasmės. Prisiminkime, ko buvome netekę ir ką paaukojome vardan savo Tėvynės. Juk ir mažos smulkmenos gali pakeisti pasaulį, tad keiskime jį mažais ir nereikšmingais žingsneliais patys, kurie vienoje visumoje taps tik didžiuliu gėriu.
Liepos 5 dieną švęsdami Valstybės dieną prisiminėme ir širdimi pajautėme didingą mūsų tautos istoriją.
Renginio metu nuskambėjus Lietuvos valstybės himnui nugrimzdome į 1009 metus, kur buvo mūsų visų pradžių pradžia ir baigėsi bevardė epocha. Iš ten lydimi, kiekvieno lietuvio širdžiai ir dvasiai jautrios poezijos, aplankėme tuos istorinius  momentus, kurie yra svarbūs ir reikšmingi, kiekvieną skandinantys į apmąstymų gelmes. Drauge karūnavome Mindaugą, vienintelį Lietuvos karalių, apgynėme Lietuvos žemes ir išplėtėme teritoriją.
Skaitydami Martyno Mažvydo “Katekizmą” didžiavomės lietuvių kalbos grožiu ir turtingumu, jos skambesiu. Toliau keliaudami ašarų pribarstytais takeliais kovojome už lietuvišką žodį ir maldą, prisiminėme ir pagerbėme mūsų tautos dvasios gaivintojus – knygnešius. Ir tik vėliau atkūrę Lietuvos Nepriklausomybę – džiaugėmės. Džiaugėmės laisve ir ramybe. Čia liaudiškos muzikos garsai ne vieną paskatino linguoti ir suktis ratelyje.
Šventės metu globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, mus visus sveikindamas priminė, kokia yra svarbi laisvė ir ilgametis kelias į ją. Paminėjo, kad Mindaugas simbolizuoja tautos susiformavimą, valstybės įkūrimą bei gynimą nuo priešų. Taip pat pasidžiaugė susitelkimu, bendryste  ir padėkojo visiems už nuoširdų ir su atsidavimu dirbamą darbą. Kaip ir kasmet įteikė darbuotojams padėkas.
Apniukęs oras ir lašantys lietaus lašai mūsų neišgąsdino, kaip tik padidino adrenalino antplūdį, nes visų laukė kvadrato varžybos, kuriose varžėsi globos namų gyventojų ir darbuotojų komandos bei vaišės.