Naujienos

2019-07-11 11:07:55

Mindaugo dienos 2019...

Mes mėgstam didelius žodžius: tėvynė.

O kas gi ta tėvynė. Juk tai mes.

Taip, mes visi. Ir jei mes teisingi,

Tai ir tėvynė bus teisinga.

(J. Marcinkevičius)

Šiandien, liepos 5 dieną, švęsdami pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę - Valstybės dieną, atsigręžėme į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminėme pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą - asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga.

Mūsų namuose tęsiama graži tradicija, minint šią dieną, svarbu ne tik švęsti, bet ir susiburti drauge, nes tai yra vienybės ir draugystės šventė. Ta proga už kantrybę, nuolat skleidžiamą šilumą ir neišsenkantį ryžtą darbuotojams dėkojo globos namų direktorius įteikdamas padėkas.

Šeštadienio vakarą, vedami pilietiškumo ir tautinio pasididžiavimo jausmo, prie lietuvius Lietuvoje ir užsienyje vienijančios himno giedojimo iniciatyvos prisijungėme ir mes - sugiedojome "Tautišką giesmę".

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka