Naujienos

2017-10-11 01:10:26

Rugsėjo 27-oji....

 

Pats Dievas sukūrė mus tokiais, kokie esame, ir dovanojo mums gyvenimą.  Nuo pat pradžių Dievas buvo numatęs, kad savo gyvenimą nugyvensime, talkindami, visokeriopai padėdami kitiems.  (Efeziečiams 2,10 (TLB)

 

Ši diena mūsų globos namuose yra džiugi ir tuo pačiu jausminga, šią dieną švenčiame ,,Socialinių darbuotojų dieną" ir  mūsų globėjo sergėtojo ,,Šv. Vincento Pauliečio atlaidų šventę.

Jau tradiciškai, globos namų direktorius  Kęstutis Jakelis sveikindamas socialinių darbuotojų  kolektyvą, pakviečia visus puodeliui arbatos  ir šventiniam pyragui. Direktoriaus padėkos žodžiai ir šiltas kolektyvo pasibendravimas suteikia stiprybės ir tikėjimo, jog tikrai esame pašaukti padėti kitiems, vesti šalia savęs silpnesnius.....

Saulėtą popietę visa globos namų bendruomenė susirinko salėje, kurioje vyko Šv. Mišios, skirtos Šv. Vincento Pauliečio atlaidams.  Šv. Mišias aukojo Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas, Darsūniškio klebonas kan.  Petras Linkevičius ir Širvintų parapijos kun.  Povilas Slavinis. Salėje susirinkusieji buvo ir susikaupę, ir drauge su kun. Povilu linksmai pabendravo, atsakinėjo į jo užduodamus klausimus apie dvasines vertybes, o klebonas kan.  Petras Linkevičius dovanojo mums savo koncertą.

Po maldų visi linksmai klegėjo, šnekučiavosi, bendravo su dvasininkais, dalijosi atlaidų saldainiais.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka