Naujienos

2019-01-22 12:01:27

Šaukiu aš Laisvę...

Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių

Iš margo gėlių sutvėrimo

O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų

Jo vardas: gėlė atminimo...

(Maironis)

Prieš 28-erius metus, sausio 13 d., mūsų tautą subrandino ir suvienijo tragiški įvykiai, kurie iki šiol išlikę 1991 m. įvykių dalyvių širdyse ir prisiminimuose, bei yra svarbūs mums visiems. Šiandien, globos namuose, minėdami Laisvės gynėjų dieną, prisiminėme kokia mus svarbi ir brangi Laisvė.

Direktorius, K. Jakelis, kalbėdamas paragino pagerbti tylos minute žuvusias aukas, narsiai kovojusias už savo tėvynę ir mūsų laisvę, priminė tuometinius įvykius.

Visi drauge dainavome ir klausėmės Kaišiadorių kultūros centro ansamblio "Žilvita" melodingų dainų, skirtų Lietuvai ir mums.

Šią dieną paminėjome ne tik uždegdami atminimo žvakutes ant lango, segėdami neužmirštuoles atlape, bet ir išėję į lauką šalia globos namų esantį šlaitą papuošėme neužmirštuolių žiedais, nes sausio 13 – tosios įvykiai stipriai palietė kiekvieną iš mūsų, padėjo pajusti vieningos tautos galią ir suvokimą, kad laisvės troškimo siekis yra stipresnis už brutalią jėgą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka