Naujienos

2018-01-15 00:00:00

Sausi 13-osios minėjimas

... Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo laisvė

                                Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

      Penktadienio, sausio 12 – osios popietę, globos namuose vyko Sausio 13-osios minėjimas. Laisvės gynėjų dieną, prie laužo susibūrėme tylos minute pagerbti mirusiuosius,  pasidalinome mintimis apie Laisvę ir Lietuvą.

Nuotrauka

Nuotrauka