Naujienos

2018-12-30 04:12:22

Šv. Kūčių sulaukę

Kai sėsi

Prie švento Kūčių stalo -

Težydi širdyje Viltis,

Kurią atsinešei čionai -

Tebūna ji želmuo,

Kurs pusnyse

Dar nesušalo -

Nes ir pūgoj

Pavasariu tu gyvenai...

(Auginas Balys)

Gruodžio 24 dieną, mūsų namų bendruomenė susirinko prie balta staltiese papuošto Kūčių stalo. Sielas užliejo susikaupimas ir ramybė. Ant stalų mirgančių žvakelių mirgėjimas, kalėdaičiai priminė mums, kad šiandies, kaip ir kasmet, laukiame kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Šventę pradėjome eilėmis, klausėmės giesmių. Sveikinimo žodį tarė globos namų direktorius K. Jakelis,  kiekvieną Kūčių stalą palaimino ir meldėsi į svečius atvykęs Darsūniškio parapijos klebonas Petras Linkevičius.

Pasimeldę, kiekvienas laužėme ir dalinomės kalėdaičiais, linkėdami vieni kitiems darnos, pagarbos, sveikatos, ramybės, sėkmės ir švento, stebuklingo vakaro laukimo...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka