Naujienos

2018-04-03 03:04:51

Šv. Velykos

Balandžio mėn. 1 d. Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai su pavasarinę nuotaiką ir šiltais jausmais širdyje pasitiko Šv. Velykas. Jaukioje globos namų koplytėlėje gyventojai sukalbėjo bendrą maldą, meldėsi už vienas kitą ir linkėjo gražių bei linksmų šv. Velykų. Po maldų buvo kviečiami pasiklausyti liturginio skaitymo, atnešančio žodžiais- džiaugsmą, o varpais – laimę!

Toliau linksmoji šv. Velykų šventės dalis tesėsi salėje, gausių ir laimingų krikščionių būryje. Gyventojai klausėsi skaitovų skaitomų eilių ir nuostabaus pasakojimo „Kodėl dažo kiaušinius“, buvo menamos mįslės,  žaidžiami žaidimai: margučių sukimas, ratelis, kiaušinis ant šaukšto, margučių ridenimas.

Džiaugsmingas akimirkas vainikavo apdovanojimai, nugalėtojai ir kiti aktyvūs dalyviai, buvo apdovanoti diplomais, o šventė tesėsi- šokių aikštelėje.

Tad tokios mūsų linksmos ir gražios Strėvininkų Šv. Velykos !!!

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka