Naujienos

2017-04-26 04:04:12

Svečiuose "Bočiai"

,,Niekas nejunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo ". (Seneka)

                       Pensininkų bendrija Šakių Bočiai vėsią penktadienio popietę atvyko pas mus įspūdingai pasipuošę. Sveikindami visus susirinkusius kalbėjo apie akimirkos reikšmę mūsų gyvenimuose, apie tai, kaip svarbu mokėti išnaudoti mums dovanojamą laiką, dalintis tuo laiku su esančiais šalia, kasdien švęsti gyvenimo stebuklą. Svečiai dovanojo mums spektaklį , pagal I. Ignatavičiaus kūrinį „Kol pakils vėjas" bei dainas ir gražius padėkos žodžius. Pasveikino  balandžio mėnesį gimusius gyventojus, įteikė jiems dovanėles, šiltai bendravo su salėje susirinkusiais gyventojais, organizavo jiems žaidimus, šokius. Pačius drąsiausius ir šauniausius apdovanojo įvairiomis  dovanėlėmis ir saldumynais.

Nuotrauka