Naujienos

2018-12-04 11:12:38

Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena Kauno sporto halėje

Gruodžio 3 dieną dalyvavome renginyje, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, kuris vyko Kauno  sporto halėje. Šventės metu pristatėme savo ir pasigrožėjome kitų dalyvių gamintais rankdarbiais, kūrybiniais pasiekimais. Tai puiki galimybė susiburti ir pabūti visiems kartu, smagiai praleisti laiką.

Meno kolektyvų pasirodymuose pristatėme šokį "Stinta - pūkis" ir Vlado Bagdono dainą "Partizanų būrys". Dainą "Partizanų būrys" pasirinkome todėl, kad ją skyrėme mūsų laisvės kovotojams, partizanams atminti bei pagerbti. Pasirodymu metu buvome drąsūs ir gerai nusiteikę, nes jautėme artimųjų palaikymą bei buvimą šalia.

Vėliau visi dalyvavome socialinėje akcijoje "Aš ir Tu - tai MES", kurios metu sveikieji ir neįgalieji sukūrė "gyvą" skulptūrą, simbolizuojančią bendrystę ir vienybę. AŠ – tai neįgalieji bei jų artimieji, TU – negalios nepaliesti – tai MES! O MES – tai lygiateisiai visuomenės nariai, tokie pat lygūs, taip pat bendraujantys, galintys ir turintys teisę nesijausti kitokiais. MES visi šios žemės vaikai, puošiantys ir turtinantys ją.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka