Naujienos

2019-06-17 01:06:38

Tremties vaikai...

Kur tas dulkėtas traukinys

Taip toli nukeliavo?

Prisimenu, mamyte, aš,

Tas pievas, kur žaliavo.

 

Prisimenu gimtinę aš,

Jos mėlyną padangę.

Ar dar sugrįšime kada

Į tėviškėle brangią...

(Partizanų daina)

Prieš 78-erius metus Lietuvą sukrėtė pirmasis masinis tautiečių trėmimas į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas.

Birželio 14 – tą dieną minėdami „Gedulo ir vilties dieną“  prisiminėmę tragiškus tuometinius įvykius, palietusius ne vieno lietuvio šeimą. Šią dieną globos namuose skambėjo autentiški  pasakojimai ir tremtinių dainos.

Gražų koncertą mums padovanojo atvykę senjorai iš Kaišiadorių miesto pensininkų klubo (vadovė G.Šidiškienė).

Nuotrauka 

Nuotrauka