Naujienos

2018-12-04 01:12:57

Uždegėme Pranašo žvakę

"Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane"

(Jn 14.6.)

 

Adventas yra metas ruošti kelius: atnaujinti senuosius, taisyti apleistus, nutiesti naujus nuo žmogaus prie žmogaus, kelius link kaimynų, kelius link esančių toli nuo mūsų, papuolusių į bėdą. Tai darome, nes jis parodė pradžią - Dievas mūsų Tėvas. Jis nutiesė mums kelią, kad galėtume atrasti Jį. Jis įžiebė šviesą, kad nepasiliktume tamsoje ir mirties šešėlyje.

Gruodžio 3 dieną susirinkome pamąstyti ir iš naujo suvokti, ką mums reiškia adventas ir kokia yra jo prasmė. Susirinkome tam, kad įžiebtume šviesą savo sieloje ir padėtume tą šviesą įžiebti kitiems. Uždegėme pirmąją Pranašo žvakę, kuri simbolizuoja viltingą žmonių laukimą. Taip pat pasigaminome Advento kalendorių, kuris mums padės suskaičiuoti ir įprasminti laukimo laiką iki Kalėdų. Kiekvieną dieną tame kalendoriuje raginame ir kviečiame visus norinčius parašyti palinkėjimus mūsų bendruomenei.

Nuotrauka

Nuotrauka