Naujienos

2017-02-17 11:02:34

Vasario 16-oji

Paklausykit jūs, lietuviai,

Čia krūvon suėję,

Aš jums dailiai padainuosiu,

Ką esu girdėjęs.

  

Lietuva, brangi šalelė,

Ji darbais garsėja,

Narsūs vyrai ją pašlovint

Ir apgint mokėję.

  

Tai skambėkit, mano kanklės,

Širdį nuraminkit.

Mūsų prosenių gadynę

Dainoje priminkit.

 

O daina aukštai lai skrenda

Per laukus gimtuosius,

Lai pašlovina širdingai

Tuos laikus žiluosius.

Lietuvių liaudies. daina „Daina apie senovę“

 

Vasario 15 dienos popietę susirinkome paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario 16 ąją. Prisiminėme kokį ilgą ir sunkų kelią Lietuva nuėjo, kokius stiprius ir neblėstančia viltimi užaugino žmones mūsų tėvynė. Bet jog, kad įrodytum meilę tėvynei, nebūtinai reikia kariauti kare... Tėvynei reikia ir paprastų kasdienių darbų, atliekamu su meile. Apie tokių darbų reikšmę, sveikindamas susirinkusiuosius ir įteikdamas padėkas už nuoširdų darbą darbuotojams kalbėjo ir direktorius Kęstutis Jakelis.

Dainomis mus džiugino globos namų ansamblis „Strėva“ bei Kaišiadorių kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“, vadovė Laima Morkūnienė. Jie mums padovanojo lietuvių liaudies šokių ir užbūrė savo jaunatviška energija.

 

Nuotrauka