• Projektai

  2021 m. vykdomi projektai:

  Strėvininkų socialinės globos namai, įgyvendindami perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-83, planuoja pastatyti dvejus grupinio gyvenimo namus. Vykdant globos įstaigų pertvarką, siekiama suformuoti nuoseklią ir koordinuotą pagalbos ir paslaugų sistemą, kuri sudarytų galimybes kiekvienam neįgaliam asmeniui gauti individualias pagal poreikius paslaugas ir reikiamą pagalbą, įsitraukti į bendruomenės gyvenimą ir, nepatiriant socialinės atskirties, dalyvauti jame. Siekiant šio tikslo Strėvininkų socialinės globos namai steigia grupinio gyvenimo namus ir nuo 2019 metų pradėtas investicinis projektas „Strėvininkų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų steigimas“, kurio tikslas – teikti ilgalaikę socialinę globą neįgaliems asmenims, apgyvendinant juos nedidelėje grupėje (iki 10 asmenų), taip sudarant jiems galimybę gyventi bendruomenėje ir gauti joje specializuotą pagalbą, atitinkančią individualius asmens ar šeimos poreikius, bei skatinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, visapusišką dalyvavimą bendruomenėje bei socialinę įtrauktį. Apie institucinės globos pertvarką yra skelbiama interneto svetainėje www.pertvarka.lt.

  Projektas Nr. 08.1.1-CPVA-V-427-15-0003 Specializuotų slaugos ir globos namų įkūrimas Kaišiadorių rajono savivaldybėje.

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. A1-892 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“. Projekto įgyvendinimui finansavimas skirtas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

  Projektas 08.5.1-ESFA-V-423-02-0001 "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas".

  Lietuvos darbdavių konfederacija (LDK) kartu su partneriais vykdo Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą "Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas", kurio pagrindinis tikslas - padėti įmonėms ir organizacijoms savo veikloje taikyti socialinės atsakomybės principus, prisidėti prie darnaus vystymosi ir užtikrinti Valstybės pažangos strategijoje nurodyto tikslo įgyvendinimą, verslo socialinę atsakomybę suvokiant kaip šiuolaikinę verslo praktiką. Strėvininkų socialinės globos namai yra vienas iš projekto partnerių ir dalyvavo socialinės atsakomybės skatinimo ir darnaus vystymosi renginiuose.

  Daugiau informacijos apie Socialinių globos įstaigų pertvarką rasite tinklapyje: www.pertvarka.lt

Puslapis "Projektai" atnaujintas 2021-09-14

© 2016–2021 Strėvininkų socialinės globos namai. Valstybės biudžeto įstaiga

Kontaktai

Mokyklos g. 46 Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių sen., Kaišiadorių r. sav., LT-56202. 
Tel.: 834653538;
Faks.: 834653538. 
El.paštas: strevininkup@gmail.com

Adresas

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre. Visos teisės saugomos teisės aktų nustatyta tvarka, kopijuoti bet kokią informaciją ar duomenis be rašytinio sutikimo draudžiama.
Juridinio asmens kodas: 290796410