Strėvininkų socialinės globos namai http://strevininkusgn.lt.home.creation.lt/rss GYVENTOJŲ LANKYMO STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS (DĖL COVID-19 VIRUSO) METU TVARKA  

 

 

PATVIRTINTA

Strėvininkų socialinės globos namų direktoriaus

2020 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-42

 

 

GYVENTOJŲ LANKYMO STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE EKSTREMALIOS SITUACIJOS (DĖL COVID-19 VIRUSO) METU TVARKA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos vadovo 2020-06-17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“, nustatau globos namų gyventojų lankymo tvarką:

1. Lankyme gali dalyvauti tik asmenys, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

2. Lankyti gali asmenys, nesantys saviizoliacijoje ir neturėję jokių kontaktų su sergančiais COVID-19 asmenimis;

3. Lankytojai, atvykę į globos namus, privalo registruotis slaugytojų kabinete (Lankytojų registracijos žurnalas esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19) (Priedas Nr. 1) , jiems sudaryta galimybė matuoti kūno temperatūrą, prie įėjimo privaloma dezinfekuoti rankas. 

4. Lankytojams viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);

5. Vieną gyventoją jo kambaryje tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;

6. Lankymo trukmė – ne ilgesnė kaip 15 minučių. Po kiekvieno susitikimo privalo būti atliekamas patalpų valymas (dezinfekcija) ir vėdinimas;

7. Susitikimo metu vengti artimo kontakto, užtikrinti fizinio atstumo laikymąsi;

8. Kai atvykusio asmens ir gyventojo susitikimas vyksta globos namų patalpose, lankymo metu neturi būti pašalinių, susitikime nedalyvaujančių asmenų;

9. Kai atvykusio asmens ir gyventojo susitikimas vyksta lauke, vieną gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti daugiau asmenų, susitikimo trukmė neribojama, bet būtina vengti artimo kontakto, laikytis fizinio atstumo.

10. Surinktus asmeninius duomenis, kurie numatomi rinkti remiantis šia tvarka, gali tvarkyti tik įgalioti asmenys. Šie duomenys bus tvarkomi iki ekstremalios situacijos bei iš viso to išplaukiančių pavojingų aplinkybių išnykimo. Šioms aplinkybėms išnykus šiuo tikslu surinkti duomenys bus nedelsiant sunaikinti.

11. Duomenų tvarkymui bus taikomos visos kitos globos namų duomenų tvarkymo taisyklės/politika tiek, kiek savo esme jos neprieštarauja šioje tvarkoje numatytam duomenų tvarkymui. 

 Atsiprašome visų dėl laikinų ribojimų ir šiuos ribojimus lydinčių nepatogumų. Visos šios priemonės taikomos dėl gyventojų saugumo.

]]>
4617 Fri, 29 May 2020 01:05:58
Lietuvai - mūsų širdis „Lietuva – tai mes visi, kokie mes – tokia ir Lietuva, tad galvokime apie ją šiandien,

gyvenkime joje šiandien, dirbkime, mokykimės, mylėkime, džiaukimės, šypsokimės, kurkime

ir būkime laimingi šiandien, gyvendami savo valstybėje, savo Lietuvoje“.

(Vytautas Landsbergis)

Nuo ankstyvo ryto, su jauduliu širdyse, kovo 10 dieną pradėjome ruoštis šventei - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai.

Prieš 30 metų paskelbtą žinią apie atkurtą Lietuvos nepriklausomybę minėjome piešdami, išreikšdami savo mintis ir jausmus, sveikindami Lietuvą "Atkurtai Lietuvai linkiu“...

Po pietų susirinkę salėje tvirtai sau ir kitiems pasisakėme, kad norime visada būti laisvi, norime ir galime gyventi, laisvai kalbėti, gyvuoti kaip laisva, savarankiška, visateisė šalis. Draugiškai susikabinę rankomis, dainuodami lietuvišką dainą, parodėme, kad esame tvirti ir galintys patys kiekvieną dieną kurti savo Valstybę už kurią ir esame atsakingi. Šventinė nuotaika, susikaupimas dar ilgai gyvavo kiekvieno iš mūsų širdyje.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4569 Mon, 16 March 2020 03:03:35
Dėl gripo epidemijos Dėl gripo epidemijos

DĖMESIO!

VADOVAUJANTIS KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS  2020 m. kovo 5 d. ĮSAKYMU Nr. V1E-215    DĖL GRIPO EPIDEMIJOS, KAIP COVID-19 PLITIMO PREVENCIJOS, PASKELBIMO KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE,

NUO 2020 m. KOVO 6 D. STRĖVININKŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ

LANKYMAS DRAUDŽIAMAS

 

Budintį darbuotoją galima iškviesti skambučiu prie durų arba tel. 863026977 arba 8 346 49530

 

                                      DIREKTORIUS

 

 

]]>
4535 Fri, 06 March 2020 01:03:13
Užgavėnės - žiemos išlydėjimo šventė Vasario 25 - ąją visi rinkomės garsiai pašūkauti, pašokti, pasilinksminti - išvyti visus pykčius, negeras mintis, palydėti blogus darbus ir pasitikti pavasario. Lijo lietus, sniego nė pėdsako nebuvo, tačiau gausiam persirengėlių būriui tai nuotaikos negadino. Dalyvavove aršioje kovoje tarp Lašininio ir Kanapinio, įvairiose varžytuvėse, vaišinomės gardžiais blynais. Nepamiršome ir nelabosios žiemos dvasios - Morės, kuri sudegė kartu su linkėjimais ateiti šviesiam ir šiltam pavasariui. 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4543 Sun, 01 March 2020 09:03:33
Vasario 16 dienos minėjimas "Laisvės keliu" "Laisvė - tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę."

(Adolfo Suarez)

Švęsdami Vasario 16-ąją, su pagarba ir pasididžiavimu prisiminėme ryškiausias asmenybes, kurios paklojo Valstybės pamatus. Asmenybes, kurios turėjo drąsių norų būti laisvais, o mes šiandien vieni kitiems linkėjome tvirtai eiti tuo laisvės keliu, nes tik nuo mūsų visų pastangų, nuo mūsų suvienytų minčių, nuo mūsų sujungtų širdžių ir nuo vertybių priklauso, kokią Lietuvą kuriame. Šiandien, švęsdami Lietuvos gimtadienį, atsigręžėme į savo tautos istoriją, prisiminėme narsiai ginusius mūsų laisvę partizanus. Tradiciškai šią dieną buvo pagerbti ir darbuotojai, jiems įteikiant padėkas už nuoširdų darbą. Šia proga globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis,  mūsų bendruomenei linkėjo pajusti bendrystės, laisvės ir vienybės jausmą, minėjo, jog kiekvienas esame svarbus ir brangus kuriant ir saugant mūsų brangią Tėvynę, kalbėjo apie meilę Lietuvai ir jai atliekamų darbų svarbą.

Kiekvieno mūsų širdyje Vasario 16-oji išliks kaip lietuvių vienybės bei kovos dėl laisvės simboliu...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4511 Tue, 18 February 2020 09:02:13
Šv. Valentinas - meilės šventės globėjas "Meilė brangesnė už visus turtus. Ji yra deimantas, kurio net karaliai negali nusipirkti.

Meilė - tai visas pasaulis, nors ją abiem rankom gali apkabinti."

(Vengrų rašytojas ir dramaturgas Mor Jokai)

Vasario 14 dieną švęsdami Valentino dieną keliavome skirtingais meilės istorijų keliais: vieni kitus džiuginome eilėmis, saldžiomis staigmenomis, šypsenomis ir gera nuotaika. Prisiminėme istoriją apie Šv. Valentiną - meilės globėją. Šventę užbaigėme diskoteka.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4512 Fri, 14 February 2020 01:02:45
Kai siela dainuoja... Muzika - tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų melus, nedorybes, pavydus, neapykantas.

(Mikalojus Konstantinas Čiurlionis)

Šiandien, sausio 17 dieną, mūsų namuose nutilo kalba, nes skambėjo muzika ir dainos, kurios palietė kiekvieno klausančio sielas ir širdis. Globos namų ansamblis "Strėva", vedinas muzikos vadovo, Arvydo Kairevičiaus, dovanojo koncertą "Kai siela dainuoja".

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4469 Mon, 20 January 2020 09:01:51
Priesaika - gyventi laisvai Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,

Nuplauti krauju Tavo kojas,

Eik į ateitį - taką pramynėm,

Kad surastum šviesesnį rytojų.

Tau tą naktį paparčiu pražydo

Netikėtai sušaudytos širdys.

Tiktai ašarom skausmo negildyk -

Tvirtumu nugalėsi pavojus.

Jeigu šitaip reikėjo, Tėvyne,

Nušluostyt žaizdas mūsų kūnais...

Tavo vardo tamsa neištrynė -

Eik įkopti į Laisvės viršūnę.

(Pranciška Regina Liubertaitė)

Ne kartą mus mėgino ant kelių parklupdyt, tačiau mes kėlėmės nesyk. Ir tą Sausio 13 - ąją. kruvinąjį sekmadienį, žmonės, kupini ryžto ir tikėjimo, nė nedvejodami taip pat stojo prieš tankus, siekdami Laisvės. Tai diena, kuri mūsų istorijoje įeina kaip skaudi žaizda bei kovos už Laisvę etapas.

Šiandien minėdami Laisvės gynėjų dieną, prisiminėme kokia yra mums svarbi ir brangi Laisvė - nepasveriama, neapskaičiuojama - tiesiog neįkainojama. Laisvė - didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Džiaugiamės, kad šią dieną drauge su mumis minėjo ir iš Žiežmarių kultūros centro ansmablis "Įvairi muzika" (vadovė Laima Kaulakienė). Dėkojame už šilumą ir dovanotas melodijas.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka]]>
4464 Tue, 14 January 2020 09:01:40
Karnavalas "Viena namuose" "Su kuo sutiksi tu, Naujus metus, su kuo į žvaigždes, palydėsi senus...”

  ...Mes Naujuosius metus pasitikome garsiai ir linksmai. Naujametinė šventė “Viena namuose” šmaikščiai, bet tuo pačiu ir jautriai kiekvieno širdyje budino prisiminimus iš praeities - šeimos, artimųjų rato.

Kaip ir filme, šeimai išskubėjus į kelionę, jauniausias šeimos vaikas buvo užmirštas ir pasiliko namuose. Iš pradžių itin apsidžiaugė, kad gali daryti viską, apie ką kažkada galėjo tik pasvajoti, tačiau svajonei tapus realybe džiaugsmas po truputį blėso. Gyventojų vaidinimai įkūnijo pagrindinės herojės prisiminimus, susijusius su šeima. Kartu praleistas laikas tapo vis brangesnis. Su broliu įdomiausia būdavo žiūrėti televizijos laidas, kurių metu gyventojai buvo paruošę eurovizijos pasirodymus.

Su sese linksmiausiai laikas praleistas šiltomis vasaros dienomis: po maudynių ežere, gulėti pievoje ir skaičiuoti praskrendančius drugelius, kas atsispindėjo "Drugių" šokyje.

Gražiausias prisiminimas kartu su mama. Buvo ypatinga tik mamos ir dukros išvyka į cirką, kuri įsiminė kvepiančiais spragėsiais bei spalvingu klounų pasirodymu.

Juokingiausias visos šeimos prisiminimas, kai atostogaudami svečioje šalyje pasiklydo ir beieškodami savo automobilio, netikėtai pastebėjo keistą gyvūnų skulptūrą. Ant asilo stovėjo šuo, ant šuns katinas, o ant katino tupėjo gaidys. Šiame pasirodyme susipažinome su Bremeno muzikantais.

Tėtis dukrai pripasakodavo pačių neįtikinamiausių istorijų: apie robotus, šokančius grybus.

Laikui bėgant ir pasitinkant gražiausias metų šventes, renginio vedėjai vienai nejučiomis darėsi vis liūdniau, nes prisiminus senąsias šv. Kalėdų šventimo tradicijas ir klausantis dainos “Kalėda” ar stebint jaudinantį šokį, vis labiau trūko artimųjų, kurie išvyko į kelionę.

Ir kai tik darėsi vis nykiau, staiga sugrįžo išskubėjusi šeima. Visi susitikę jautėsi laimingi.

Karnavalo pabaigoje skambėjo globos namų ansamblio atliktos dainos. O vakare linksmybės tęsėsi šokiais, žaidimais ir laikrodžiui mušant vidurnaktį, dangus nušvito nuo fejerverkų spalvų. Linkėdami vieni kitiems sveikatos ir sėkmės pasitikome dar vienus metus.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4458 Wed, 08 January 2020 10:01:35
Visa ko pradžia vaikystėje... Visa ko pradžia yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos, ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi.

(Justinas Marcinkevičius)

 

Gruodžio 27 dieną tradiciškai mūsų globos namuose vyko kalėdinė šventė darbuotojų vaikams. Šurmulį kūrėme šypsenomis, šūkiais, žaidėme sniego karą, dekoravome gigantišką sausainį, pakavome dovanas ir šventėme Kalėdas.

Šventę užbaigė vaikų eilėraščiai, pasižadėjimai už kuriuos Kalėdų Senelis išdalino didelį maišą dovanų.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4456 Mon, 30 December 2019 09:12:52
Užgimimo stebuklas Laikas šių metų rožinį jau sukalbėjo iki pabaigos...

Po mėnesį - lyg karoliuką - atiduodamas į mūsų delnus.

Gerai, kad ne visi darbai, ne visos viltys išsipildžiusios,

Vadinasi, - dar vieną metų rožinį kalbėsime.

Tik būkim kantrūs,

Kai lauksime išsipildymo trapios aušros,

Kai brausimės į šviesą per dygius brūzgynus,

Kai šauksimė pro rūką - lyg išganymo - šviesos...

Kalbėkim naują Rožinį ir būkime nuoširdūs.

(Autorius nežinomas)

Gruodžio 24 dieną išgyvendami mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais jautrumu, jaukumu ir žmogiškąja šiluma, susėdę prie bičiulystės ir susitaikymo stalo, laužydami kalėdaitį, linkėjome vieni kitiems ramybės, susitaikymo, sveikatos ir santarvės.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4453 Fri, 27 December 2019 04:12:03
Uždegant Angelų žvakę... Už tavo pečių

Balto sparno šešėlis,

Lyg kūdikio juokas,

Ar spindintis sniegas.

Šviesu širdyje,

Dangus mėlynas, mėlynas,

Kaip vasaros rytą

Pabudus iš miego.

 

Visada Jis šalia,

Kaip didelio džiaugsmo laukimas.

Ant šventinio stalo

Eglutės šakelė...

Lyg sapnas,

Vaikystės dienų atminimas, -

Laiko rankoje angelas

Baltą plotkelę... 

(Birutė GAIGALIENĖ "Tavo angelas")

Gruodžio 23 dieną uždegėme ketvirtąją Advento žvakę – mūsų atgimusios vilties, atnaujinto pasitikėjimo ženklą.  Šiandien, jau dega visos keturios Advento žvakelės. Kaip šie žiburiai vienas po kito plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pašaukti dalintis gerumo spinduliais. "...Gerumas neatsiejamas nuo atjautos ir meilės, nuoširdumo ir nuolankumo. Gerumas nelaukia, kada jam bus padėkota, tai jis dėkoja už galimybę patirti tą neįkainojamą gyvenimo bendrystės skalsą, atveriančią žmogaus širdį..." Šiandien drauge su svečiais atvėrėme širdis ir dalijomės gerumu...

Paskutiniąją advento vainike žvakę uždegė ir savo šventinį koncertą mums padovanojo svečiai, kolektyvas „Volungėlė“, vadovaujamas R. Griesiuvienės.

Dėkojame už suteiktą šilumą ir glaudų bendradarbiavimą.

 

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4447 Tue, 24 December 2019 03:12:03
Eglutės įžiebimo šventė su "Čiūtyta" "Meilės darbai visuomet yra džiaugsmo darbai. Nebūtina ieškoti laimės: jei mylime kitus, ją gausime. Tai - Dievo dovana."

(Motina teresė)

Jaukumas, susikaupimas, ramybė - būtent tokią nuotaiką kūrė ir mums dovanojo gruodžio 19 dieną Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos modernaus folkloro grupė "Čiūtyta", vadovas Česlovas Kriščiūnas. Skambant jų atliekamai muzikai šiandien įžiebėme eglutę. Dar daugiau šviesos pasklido aplinkui.  Pasidalinome vieni su kitais buvimo drauge palaima, šiluma, dvasingumu bei džiugiu stebuklingo Kūčių vakaro ir Šv. Kalėdų laukimu. Palaiminto, džiaugsmingo laiko linkėjome vieni kitiems.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4446 Mon, 23 December 2019 03:12:28
Baltu taku į vaikystę... Kartu su tamsiausiu metų laikotarpiu ateina stebuklo laukimo metas. Vakarai tampa ilgesni ir mes prisiminimuose sugrįžtame į vaikystę, kai apimdavo malonus virpesys belaukiant artėjančių švenčių. Šie pojūčiai mus apėmė ir šiandien, gruodžio 12 dieną, kai svčiuose sulaukėme būrio vaikučių iš Žiežmarių mokyklos - darželio "Vaikystės dvaras".

Drauge su nykštukais keliavome į baltą kelionę - vaikystės šalį, kur skambėjo pačios šviesiausios dainelės ir eilės.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4429 Fri, 13 December 2019 10:12:33
Eglutės įžiebimo šventė Žiežmariuose Gruodžio 10 d. vykome į kalėdinės eglutės įžiebimo ir mažosios kultūros sostinės uždarymo šventę Žiežmariuose. Nepabūgę žvarboko oro, įsijungėme į šventės šurmulį drauge su Žiežmarių bendruomenės nariais.

Įvairiaspalvių lempučių apsuptyje, girdėdami linksmus vaikų klegėjimus, žiūrėdami nuotaikingą šventinę programą, kurioje buvo ryškūs ir įsiminti personažai: robotai – transformeriai, Baltijos cirko artistų pasirodymai, Kalėdų senelis ir jo žavioji padėjėja elfė, netrukus sulaukėme ir šventės kulminacijos – kalėdų eglutės įžiebimo, kurį vainikavo įspūdingi fejerverkai.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4428 Fri, 13 December 2019 10:12:15
Žvakių liejimas Žvakės nuo seniausių laikų yra laikomos dvasingumo ir apsaugos simboliu, su kuriuo artimiau susipažinome gruodžio 6 dieną, vykusiame užsiėmime Žaslių kultūros ir tradicinių amatų centre. Edukacijos metu klausėmės pasakojimų apie bites ir bitininkystės amatą, vaško paruošimo technologiją, žvakių gaminimo būdus ir jų panaudojimą. Programos metu ir patys tradiciniu būdu liejome žvakeles.

Nuoširdžiai dėkojame centro darbuotojams už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4423 Wed, 11 December 2019 03:12:29
Koncertas - susitikimas "Advento laikas" Adventas - rimties, susikaupimo metas, laikas skirtas tam, kad palikę kasdieninį triukšmą, grįžtume prie to, kas tikra, gera ir gražu.

Gruodžio 6 dieną mūsų namuose svečiavosi nuostabaus balso, garsi operos solistė ir tarptautinių konkursų laureatė, Sigutė Trimakaitė kartu su aktoriumi Vytautu Rašimu.  Klausydamiesi svečių galėjome panirti į save, sustabdyti kasdieninį skubėjimą ir pagalvoti apie vertybes...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4419 Tue, 10 December 2019 09:12:15
Advento pradžia... Ir vėl apsisuko metų laikas. Jau gruodis. Netrukus pasibaigs metai. 

Šviesos laikas trumpėja ir žaisminga rudens spalvų paletė jau praeityje. Niūrių ir vėjuotų dienų apsupti mes ieškome šilumos ir jaukumo namuose. Ieškome ramybės, šviesos ir saugumo. Pritemęs pasaulis laukia, kada iš aukštybių atsklis šviesa, kada meilė kūdikio pavidalu nužengs į žemę...

Gruodžio 2 - osios rytas mūsų namuose prasidėjo su Advento pradžios paminėjimu. Susibūrėme, kad pajustume bendrystę ir ramybę. Kartu su mumis adventinio laikotarpio dvasia dalijosi ir svečiai - Žiežmarių gimnazijos 4 klasės mokiniai su tikybos mokytoja.

Dėkojame svečiams, kad savo draugyste padovanojo mums jaukią ir šiltą Advento pradžią.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4411 Tue, 03 December 2019 04:12:40
Senųjų papročių puoselėjimas lietuvių vestuvinėse dainose  

Vestuvės - tai amžinos meilės ir noro kartu praleisti visą gyvenimą įrodymas.

 Vestuvės – itin reikšmingas įvykis, didžiulė šventė žmogaus gyvenime.

Dažnai vedybos ir lūkesčiai dėl geresnio gyvenimo neatitinka realybės, kas ir yra išdainuojama lietuvių liaudies dainose. Vestuvinėse dainose apdainuojama įvairūs interesai, santykiai, išgyvenimai, mamos ir dukros dialogai, jaunojo bernelio svajonės ir lūkesčiai, nerimas dėl būsimos ateities. Visa tai ir atsispindėjo mūsų popietėje, skirtoje puoselėti senąsias tradicijas ir papročius.

Lapkričio 29 d. mūsų namuose skambėjo autentiškos lietuvių liaudies dainos, pasakojimai, dainų pristatymas, kuriuos atliko mūsų namų fokloro ansamblis vadovaujamas vadovės Linos Dubosienės. Kodėl būtent dabar, kai šalta ir jau ne už kalnų žiema? Ogi todėl, kad nuo senų laikų dažniausiai vestuvės būdavo švenčiamos rudenį, vien dėl to, kad baigti visi lauko darbai, nuimtas derlius.

Nuotrauka

]]>
4407 Tue, 03 December 2019 04:12:51
Mus aplankė Jubiliejus... Žmogus nepakeičiamas laike, nepakartojamas žemėje. Kiekvienas skleidžia gyvenime savo šviesą - ryškią ar blankią, tačiau ypatingą.

Lapkričiui einant į pabaigą, surengėme šventę Jubiliatams. Į salę susirinko 20 pasipuošusių ir šventiškai nusiteikusių sukaktuvininkų, bei gausus būrys norinčių juos pasveikinti. Širdys truputį virpėjo nuo jaudulio, o veiduose atsispindėjo tiek džiaugsmas, tiek susimąstymas, juk, turbūt, kiekvienas pajuntame, kaip greitai, nepastebimai skrieja metai.

Šventės metu, Jubiliatus pasveikino globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, koncertavo darbuotojų ir gyventojų kolektyvai, muzikinius kūrinius dovanojo mokytojas A. Kairevičius, bei mūsų namų gyventojas Jonas.

Po gražaus koncerto, direktorius pakvietė visus Jubiliatus prie vaišių stalo ragauti gardaus torto.       

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

  

]]>
4406 Tue, 03 December 2019 03:12:11
Šventė "Dainuok, širdie, gyvenimą" Lapkričio 26 dieną Vilniuje, Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, vyko Tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti skirta šventė "Dainuok, širdie, gyvenimą", kurioje dalyvavome ir mes drauge su kitais svečiais. Vos įėjome į didingą pastatą, iškart pajutome gerąją šios meno šventovės aurą. Pasigrožėję įspūdingais  vaizdais, pasilepinę šiltos arbatos ir kavos aromatu, nuskubėjome į salę. Pasiklausę sveikinimo kalbų, panirome į teatro bendruomenės dovanotą spalvingą Leonardo Bernsteino operetę "Kandidas". 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4405 Tue, 03 December 2019 02:12:34
"Stiprus, kai tu šalia" Rokiškyje Lapkričio 15 diena mums pripildyta muzikos ir pačių gražiausių jausmų. Šią dieną prisidėjome prie jubiliejinio, 20 - to respublikinio renginio "Stiprus, kai tu šalia", kuris skirtas tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

Renginį vedė jo iniciatorė ir sumanytoja, Gema Jurgelevičienė, jai talkino charizmatiškasis Kalėda, Arvydas Bagdonas. Koncerto dalyvius ir žiūrovus sveikino Panevėžio vyskupas, atstovai iš seimo, Rokišio rajono meras ir daug kitų garbių svečių.

Mums talkino itin stipriu vokalu pasižyminti Evelina Basevičiūtė, kuri geriau scenoje žinoma Evos vardu. Moterys atliko romansą “Du smuikai” ir dainą “Lauk manęs”. Žavi, energinga, nuoširdi, spinduliuojanti šiluma ir visada besišypsanti. Taip atlikėją apibūdina globos namų gyventojai, kurie turėjo galimybę metų pradžioje ne tik pasiklausyti Evos koncerto mūsų namuose, bet ir pabendrauti.

Sausakimšoje Rokiškio kultūros centro salėje susirinkę žiūrovai šėlo nuo puikių, linksmų įvairių Lietuvos globos namų ir garsių dainininkų (Radži, “Sadūnai”, Mantas Jankavičius, “Baltasis kiras”, Inga Valinskienė ir kt.) pasirodymų.

Dalyvauti tokio masto renginyje, dainuoti toje pačioje scenoje su daugybe žinomų Lietuvos atlikėjų yra žodžiais neapibūdinamas jausmas, puiki patirtis ir, žinoma, nuostabus prisiminimas...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4395 Mon, 18 November 2019 04:11:55
Žaslietiškas kugelis Artėjant šaltesniems orams, norisi sotesnio ir riebesnio maisto. O tam puikiausiai tinka senovinis, Žaslietiškas kugelis.

Lapkričio 12 dieną vėl sugūžėjome į Žaslių tradicinių amatų centrą, kur tęsėme edukacinius užsiėmimus. Šįkart skutome bulves, ruošėme tarkę, ją pylėme į britvanus, kuriuos pašovėme į iškūrentą krosnį. Kepant kugeliui ruošėme kvepiantį ir gardų padažą bei klausėmės pasakojimų apie tradicinius lietuvių patiekalus, bulves ir jų kilmę. Bendraudami su centro darbuotojomis, išgirdome ir legendomis bei padavimais apipintą Žaslių miestelio istoriją, įdomiausias lankytinas vietas. Susipažinome su vilnos karšimo procesu.

Nė nepastebėjome kaip greitai prabėgo laikas, ir štai ant stalo jau garuoja tikras rudens stalo karalius - gardus Žaslietiškas kugelis...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4388 Wed, 13 November 2019 11:11:39
Ilsėkitės ramybėje... Ilsėkitės ramybėj,

Mylėsim amžinai,

Palieskit kasdienybę

Su angelo sparnais...

Ilsėkitės ramybėj,

Mes melsimės už jus,

Prašysim Dievo meilės,

Kad šviestų jums dangus...

Ilsėkitės ramybėj

Ir būkite šalia,

Kai mes mintim nuklydę

Jus glausim širdyje...

(Ligitos eilės)

Visų Šventųjų dieną tradiciškai lankėme savo artimų draugų kapus. Prisiminėme tuos, kuriuos mylėjome, gerbėme ir mums buvo brangūs. Aplankėme mums brangius žmones, pabuvome mintimis su jais ir tyliai pasimeldėme prašydami Dievo Gailestingumo ir malonės.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4374 Wed, 06 November 2019 11:11:20
Pasikartojom, ką vakar išmokom... Šiandien, spalio 30 dieną, užtvirtinome jau turimas žinias. Drauge su Lietuvos kelių automobilių direkcijos atstove N. Kvietkauskiene kalbėjomės apie atšvaitų nešiojimą, jų svarbą ir reikšmę tamsiu paros metu. Susirinkę salėje ne tik turėjome galimybę prisiminti atšvaitų nešiojimo tvarką ir taisykles, bet ir pasikartoti, kaip saugiai pereiti kelio važiuojamąją dalį, važiuoti dviračiu ir kitas svarbias detales, kurios yra aktualiausios tamsiam paros metui.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4372 Fri, 01 November 2019 10:11:03
Būk matomas... Atėjo metų laikas, kai greičiau temsta, vėliau švinta ir atšvaitas turi tapti neatsiejama mūsų aprangos dalimi. Tad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariatas kartu su Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuru mūsų namuose vykdė akciją "Būk matomas" , kurios metu visi drauge siekėme pabrėžti atšvaito svarbą ir mūsų kiekvieno saugumą. Pagrindinis šios akcijos tikslas - imtis visų priemonių, kad būtume matomi tamsiu paros metu ir ne tik, transporto priemonių vairuotojams. 

Akcijos metu Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro specialistė Audronė Petraškienė, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Irena Budrikienė ir jaunoji policijos rėmėja Vilija mus ragino kelyje elgtis atsakingai, saugoti savo sveikatą ir pasirūpinti saugumu. Susutikimo metu akcijos dalyviams buvo dalijami atšvaitai, šviesą atspindinčios, ryškiaspalvės liemenės ir ant viršutinio drabužio, kurį dėvime, termo būdu, su specialiu aparatu, tvirtinome švytinčius, dekoratyvinius elementus, kurie nenusiplauna ir neatsiklijuoja. 

Nuoširdžiai dėkojame už bendradarbiavimą ir rūpestį...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4369 Thu, 31 October 2019 02:10:21
Gyvenimas - tai kelionė... Gyvenimas yra kelionė. Kuo mažiau bagažo pasiimsim, tuo daugiau įspūdžių galėsim parsivežti. 

(Vokiečių aktorė Hanna Schygulla)

 

Spalio 25 dieną, kaip ir visas kitas, galime pavadinti kelione, tačiau, ji kiek kitokia, nes, ją praleidome Kaune.

Kaip įprastai, didysis miestas pasitiko mus automobilių, daugiaaukščių namų, rudenėjančių parkų, bei kažkur skubančių praeivių gausa. Pirmoji stotelė - Botanikos sodas. Čia išvydome ne tik šiltųjų kraštų augalus bet ir turėjome galimybę apžiūrėti spalvingų atogrąžų drugių parodą, bei inkubatoriuje auginamas lėliukes, kurios virs net 17 rūšių nuostabaus grožio drugiais. Aplankę botanikos sodą, vykome į Tado Ivanausko zoologijos muziejų, kur pavaikščioję po 7 sales pamatėme daugiau nei keturiolika tūkstančių gyvūnų eksponatų iš viso pasaulio, kurie gyveno žemės planetoje prieš šimtą tūkstančių metų ir kurie gyvena dabar. Turiningai praleidę laiką dideliame mieste, sočiai papietavę, pilni įspūdžių sugrįžome namo.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4364 Tue, 29 October 2019 09:10:42
Jau ruduo... Spalis jau į pabaigą, tačiau saulės spinduliai dar glosto mūsų veidus ir medžius, kurie, deja, jau baigia numesti spalvotą savo rūbą. Tuo rūbu, nuklotas visas mūsų kiemas, takai ir pakalnė. Kur bepažvelgtum – čežančių lapų krūvos.

Keletą dienų, gausiai susirinkę į būrį, tvarkėme savo namų aplinką ir kapines. Kiekvienas turėjome ką veikti: grėbėm lapus, rinkome nukritusias, sausas šakas, šlavėme takelius. Smagiai padirbėję, džiaugėmės, kad aplinka sutvarkyta - dabar, galime laukti žiemos. Juk, jeigu norime, kad gamta mus džiugintų visus metus, tai turime ja tinkamai ir pasirūpinti.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4361 Fri, 25 October 2019 03:10:52
Šventinis Edmundo Kučinsko koncertas "Raudonom rožėm sninga" Kaišiadoryse  

Jos – kaip ryškiausi prisiminimai.
Kaip ilgai lauktas susitikimas su mylimu žmogumi.
Kaip nesumeluotas jausmas, kuris metams bėgant tik stiprėja.
Jos – gražiausios, klausytojų itin pamėgtos,
Vieno ryškiausių Lietuvos atlikėjų – EDMUNDO KUČINSKO dainos.
Spalio 17 d. didžiausi šio atlikėjo gerbėjai turėjo galimybę pasiklausyti tiek legendinių, tiek naujų dainų. Puikus koncertas su puikiomis dainomis, kurios spaudžia ašarą, arba paskatina judėti ir linksmintis. 

Nuotrauka

]]>
4347 Fri, 18 October 2019 02:10:27
Edukacinis užsiėmimas "Senasis mezgimas"  

Spalio 15 d. Žaslių tradicinių amatų centre rinkosi mezgimo ir mezginių mėgėjai. Senojo mezgimo amato puoselėtoja, amatininkė, trumpai supažindino su mezgimo raštais, atsakė į klausimus apie mezgimo subtilybes. Edukacijos metu buvo pasirinkta gaminti tradicinę apdailos detalę – bumbulą. Kas didesnį, kas mažesnį, bespalvį ar margą – visi namo parsinešė savo kruopštaus rankų darbo aksesuarą. O svarbiausia, kad užsiėmimo metu pavyko nurimti, susikaupti, patobulėti ir į namus grįžti puikios nuotaikos. 
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
]]>
4342 Thu, 17 October 2019 07:10:34
Ruduo mūsų gelstančiam kieme Rusvi kaštonai, margaspalviai klevai ir žaižaruojantys šermukšniai susiviję ant kaklo, įrišti į plaukus, išsilieję drabužiuose.  Gausu rudens spalvos, kvapo, skonio ir grožio šiandien mūsų namuose skambant Čaikovskio "Spaliui".

Spalio 10 dieną minėdami "Derliaus šventę" stebėjome moteriškų ir vyriškų rudens drabužių kolekciją, klausėmės kaip poetai apdainuoja eilėse įvairius rudens darbus, gamtos vaizdus ir grožį. Vaišinomės pačių rankomis paruošta moliūgiene ir grožėjomės rudens gėrybių paroda.

Popietės metu netrūko juoko, šilumos ir pašmaikštavimų, džiugių žvilgsnių ir šypsenų. Šventę vainikavo šokiai ir linksmybės.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4337 Thu, 10 October 2019 02:10:59
Mūsų rankų prisilietimu ir širdimi prakalbintas molis... Kiekvienas, kaip mokame ir gebame, savo rankomis mėginame prakalbinti molį. Kuriame, lipdome įvairius darbelius, mėginame išgauti formas, linijas, kurios atspindi mūsų vaizduotę ar seniai neįgyvendintą svajonę. Dalyvavimas molio edukacijos užsiėmimuose mums labai patinka ir kiekvieną kartą, kai ateina laikas vykti į molio – keramikos užsiėmimus atsiranda daug norinčių išbandyti savo galimybes, o tie, kurie jau seniai valdo šį meną ir turi sukūrę ne vieną kūrinį, bei dalyvavę parodose, stengiasi nepraleisti nei vienos išvykos.   

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4323 Tue, 01 October 2019 04:10:33
Kompiuterinio raštingumo mokymai Rugsėjis mums buvo darbingas, mokslo ir žinių mėnuo. Džiaugiamės, kad 15 mūsų globos namų bendruomenės narių turėjo galimybę dalyvauti projekte "Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė", kurio tikslas - padėti išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis ir internetu, taip pat jo teikiamomis galimybėmis.

Žiežmarių bibliotekoje dalyvavome skaitmeninio raštingumo mokymuose "E bendruomenės TAU: būk aktyvus, unikalus ir verslus", kurių metu išmokome ir susipažinome su saugaus naršymo internete patarimais, paliekamais "pėdsakais" skaitmeniniame įrenginyje. Sužinojome, kaip juos valdyti. Aiškinomės, kaip būti atsakingu e. visuomenės piliečiu.

Nuoširdžiai dėkojame Žiežmarių bibliotekininkei Almai Januškevičiūtei už gražią draugystę ir glaudų bendradarbiavimą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4324 Tue, 01 October 2019 04:10:08
Derliaus kraitė 2019 Kaišiadoryse Rugsėjis  - rudens ir derliaus švenčių mėnuo, kuris džiugina ne tik savo ryškiomis spalvomis, bet ir turtingomis gėrybėmis...

Rugsėjo 28 dieną dalyvavome, jau devynioliką kartą Kaišiadoryse vykusioje, derliaus šventėje "Rudens kraitė", kur buvo apstu spalvingų rudeninių kompozicijų, gėrybių, muzikos ir šilto bendravimo.

Nuotrauka

]]>
4321 Mon, 30 September 2019 05:09:44
Šv. Vincento atlaidai...  "Skleisk savo gailestingumą kitiems, kad nebūtų nei vieno stokojančio tarp tų, kuriuos sutinki, kad nebūtų tokio, kuriam nepadėtum. Nes kokia viltis mums beliktų, jei Dievas atimtų iš mūsų savo Gailestingumą?"

(Šv. Vincentas Paulietis)

Gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį. Gailestingumas - tai meilė - tai žmogiškumo esmė. Gailestingumas yra duoti ne tai, ko kitas nori, bet tai, ko jam tuo metu labiausiai reikia. Meilės ir tikro rūpesčio kitu žmogumi. Patyrę Dievo gailestingumą, esame kviečiami juo dalytis su kitais...

Rugsėjo 27 diena mūsų bendruomenei yra dviguba šventė. Tądien yra švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai ir minima Socialinio darbuotojo diena. Tai diena, kuri praskaidrinta daugybe šiltų žodžių, sveikinimų, linkėjimų, šypsenų ir geros nuotaikos.

Šia proga Žiežmarių parapijos klebonas Marius Talutis su klebonu Roku Puzonu ir Darsūniškio parapijos klebonu Petru Linkevičium aukojo Šv. Mišias. Maldos metu kvietė susimąstyti, koks svarbus yra žmogui santykis su Dievu. 

Po iškilmingų Mišių sveikinimo žodžius  tarė seimo narė Laimutė Matkevičienė, linkėdama visiems stiprios sveikatos, begalinės kantrybės, prasmingų darbų ir Dievo palaimos.  Gražių žodžių nestokojo ir globos namų direktoius, Kęstutis Jakelis, kuris teigė, kad visi globos namuose dirbantys darbuotojai yra dirbantys socialinį darbą, kurie būna šalia žmogaus, ne tik tuomet, kai prireikia fizinės, bet ir dvasinės pagalbos. Kurie ne tik paguodžia, išklauso, taria šiltą ir gražų žodį, bet ir atiduoda dalelę savęs. Taip pat skambėjo globos namų gyventojų muzikiniai sveikinimai ir linkėjimai visiems salėje susirinkusiems.


 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4320 Mon, 30 September 2019 03:09:54
Sporto popietė "Judėkime kartu" "Jeigu nori būt stiprus, tai sportuok visus metus..."

Nors oras nelepino, buvo lietinga diena, visgi rugsėjo 23 dieną mūsų namuose nuo pat ryto netrūko juoko ir linksmo šurmulio. Entuziastingai ir sportiškai nusiteikę dalyvavome įvairiose rungtyse. Dalinomės žiniomis apie sveiką gyvenseną, naudingais patarimais, kaip kiekvieną dieną jaustis žvaliais ir aktyviais. Vieni kitus raginome daugiau judėti, būti aktyvesniems.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4319 Mon, 30 September 2019 03:09:39
Išvyka į Klaipėdą Nepabūgę pirmų rudens darganų, nuo ryto žvaliai nusiteikę, susiruošėme kelionei į Klaipėdą. Daugeliui iš mūsų tai buvo senos svajonės išsipildymas - pamatyti delfinų pasirodymą, pabūti delfinariume, susipažinti su jūros augmenija ir gyvūnija, apsilankant Lietuvos jūrų muziejuje.

Atvykus į Klaipėdą laukė staigmena - plaukimas keltu. Persikėlus, nuotykiai tuo nepasibaigė. Pasirinkę smagiai nukeliauti iki jūrų muziejaus išbandėme keletą transporto priemonių: bildėjome traukinuku ir arkliuko važničiuojamu vežimu.

Pasivaikščioję po jūrų muziejų, ėjome į taip svajotą delfinų pasirodymą. Delfinų pasirodymas abejingo nepaliko nei vieno iš mūsų. Toliau tęsėme įspūdžius aplankydami Klaipėdos zoologijos sodą, kuris išsiskiria savo unikalumu. Kupini gerų emocijų, puikios nuotaikos susiruošėme link namų. Namo sugrįžome pilni jausmų ir nepakartojamų emocijų bei noro vėl sugrįžti į Klaipėdą...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4316 Mon, 30 September 2019 02:09:38
Rudenėjantys Trakai Saulėtas penktadienio rytas paskatino išsiruošti į trumpą dienos išvyką. Aplankėme senąją Lietuvos sostinę - Trakus. Vieni turėjome galimybę prisiminnti, o kiti pirmą kartą pamatyti ir susipažinti su miestelio grožiu bei istorija. Diena buvo kupina gerų emocijų, nes apiplaukėme Galvės ežerą, grožėjomės didinga pilimi, įspūdingais ežero vaizdais. Apsilankėme Trakų pilies viduje, susipažinome su archeologinėmis ir istorinėmis ekspozicijomis, apžiūrėjome medžioklės muziejų  - taip, nors trumpam, bet mintimis nukeliavome į XV amžiaus laikotarpį. Prisiminę istorinius faktus, pasižvalgę po pilį, pasivaikščioję po Trakų miestelį, prieš grįždami namo, stabtelėjome senojoje kibininėje. 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4307 Mon, 23 September 2019 04:09:16
Rugio šiaudo spindesys... Rugsėjo 13 dieną dalyvavome edukacinėje programoje "Rugio šiaudo spindesys" Žaslių tradicinių amatų centre. kurio metu gaminome įvairius dirbinius iš šiaudo: gaminome gėles, vėrėme karolius. Užsiėmimo metu taip pat susipažinome su senuoju sodų rišimo amatu, tradicijomis ir jo svarba mūsų kultūroje. Skaitėme įvairius skaitinius apie šiaudą, Šiltai bendravome bei noriai ir aktyviai dalyvavome veikloje. Smagiai improvizavome ir puošėmės pačių pagamintais papuošalais.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4306 Mon, 23 September 2019 03:09:31
Žydų kultūros diena Žiežmariuose

Rugsėjo 6 d. įsiliejome į Europos žydų kultūros dienų renginius, kurie vyko Žiežmariuose. Klausydamiesi Cecilijos Kurliandčik pasakojimų apie buvusį aktyvų Žiežmarių žydų gyvenimą centrinėje gatvėje, ėjome nuo vieno namo prie kito, kol pasiekėme Sinagogą. Joje buvo eksponuojami išskirtinės asmenybės, Doros Pilianskienės, piešiniai "Geriausios dienos Žiežmariuose". Autorė savo prisiminimus nupiešė būdama 90 metų. Taip pat buvo galimybė pamatyti Linos Mumgaudytės darbus.

Judita Leitaitė ir Paulina Daukšytė padovanojo muzikinių kūrinių, kurie renginiui suteikė nepakartojamo žavesio. Specialiai šiam renginiui Sinagogoje buvo įrengtas mini kino teatras. Jaukiai susėdę žiūrėjome filmą, pretenduojantį tapti Izraelio kino klasika -  „Buvau kadaise“. Po renginio kiekvienas sau pasiėmėme tai, ko šiuo metu reikėjo labiausiai - meno, žinių, bendrystės, kultūros.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4296 Mon, 09 September 2019 09:09:25
Popietė skirta Juozo Tumo - Vaižganto 150 gimimo metinėms paminėti 2019 metai Lietuvoje paskelbti  J. Tumo - Vaižganto metais. Šiai progai paminėti grupė globos namų gyventojų, mėgstančių skaityti, o taip pat ir klausyti skaitomų kūrinių, žvarbią rudens popietę susirinko mūsų namų skaitykloje. Minėdami J. Tumo - Vaižganto 150 - ąsias gimimo metines, susitikimą skyrė rašytojo kūrybiniam palikimui bei jo asmenybės sklaidai.

J.Tumo – Vaižganto kūryba pasižymi nepaprastai turtingu kalbiniu bei etnografiniu paveldėjimu, individualumo bei savarankiškumo pajautimu, meile žmonėms bei trykštanti gyvenimo optimizmu. Šią popietę skaitėme vienus garsiausių jo kūrinių ištraukų „Dėdės ir dėdienės“, „Pragiedruliai“. Vėliau norintys tęsė kelionę J. Tumo -  Vaižganto kūrybos keliu žiūrėdami dokumentinį filmą, klausydamiesi audio kūrinių.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4289 Mon, 02 September 2019 03:09:58
Mūsų įspūdžiai Kaune Saulėtą ir šiltą rugpjūčio paskutinę vasaros savaitę, puikiai nusiteikę išvykome į Kauną. Užsukome į vieną iš prekybos ir laisvalaikio centrų, kur atsivėrė mums paslaptingas vandenynų pasaulis. Ten stebėjome nemokamą edukacinę parodą „Vandenynų Milžinai“. Mus pasitiko įspūdingi, realaus dydžio ir išvaizdos vandenynų gyvūnų eksponatai, virtualios realybės erdvė su garsų siena bei tikrų nasrų ekspozicija. „National Geographic Channels International“ globojama didžiausių vandenynų gyventojų eksponatų paroda išsiskiria savo realistiškumu – visi parodos eksponatai yra tikslios gyvūnų kopijos ir padengti specialia danga, kuri suteikia šlapios odos efektą, tad gyvūnai atrodo kaip ką tik iš vandens. Dalis eksponatų apipavidalinta realios jų aplinkos akcentais, kas leidžia dar geriau įsivaizduoti, kaip šios žuvys ir vandens žinduoliai atrodo savo gyvenamoje aplinkoje. Pasigrožėję vandenyno gyventojais ir ištyrinėję naro įrangą, pasukome į kontaktinį zoosodą – „Zoopark“. Tai, pirmasis Lietuvoje kontaktinis zoologijos sodas, kuriame iš arčiau susipažinome su naminiais ir retais gyvūnais, juos glostėme, maitinome, bendravome ir stebėjome. Na, ir pabaigai, užsukome į kino salę pasižiūrėti linksmos nuotykių komedijos, kuri skatina puoselėti draugiškus jausmus, pagarbą ir meilę artimui.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4288 Mon, 02 September 2019 02:09:59
Vienybė mūsų širdyse... Jau prabėgo 30 metų nuo tos dienos, kai lietuviai, latviai ir estai suspaudė vienas kito delnus ir nutiesė Baltijos kelią. Rugpjūčio 23 diena, tai didi diena mūsų Valstybei, kuri primena, kad kova už Nepriklausomybę, teises ir galimybę gyventi laisvoje šalyje yra mūsų visų sėkmės istorija.

Taigi šiandien minėdami Baltijos kelio 30 - ąsias metines ir mes nutiesėme gyvą, 75 metrų grandinę. Pamėginome susikabinę rankomis pajausti gerumo ir stiprybės jėgą. Drauge su visa Lietuva prisiminėme žmones, nepamiršusius tuomet skriaudų ir vieningai pasiryžusių atgauti savo šalies nepriklausomybę. Minėjimo metu klausėmės tikrų patirčių, kuriomis su mumis pasidalijo Žiežmarių kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė ir Žiežmarių kultūros centro meno kolektyvų vadovas Juozas Stasys Krinickas. Minėjimo pabaigoje žiūrėjome Leono Glinskio dokumentinį filmą "Baltijos kelias".

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4287 Mon, 26 August 2019 09:08:20
Orientacinės varžybos Žiežmariuose - "Napoleono lobis" 1812 metų gruodis. Lietuvoje jau gana žvarbu ir šalta - žiema. Žmonės ramiai dirbo savo įprastus darbus ir staiga į Lietuvą įžygiuoja sušalę, alkani ir išsekę Napoleono armijos kariai. Juos persekiojo kazokai. O dar vasarą jie išdidžiai žygiavo per Lietuvą tiesiai į Maskvą. Nepasisekė Napoleonui ir jo kariams. Tačiau jie turėjo milžinišką lobį - tai ir Rusijoje pasigrobtos brangenybės ir armijos iždas. Ir jis dingo kažkur Lietuvoje. Gal tai - buvo Žiežmariai?

Būtent rugpjūčio 15 dieną, per Napoleono Bonaparto gimtadienį, drauge su 35 kitomis komandomis ieškojome paslėpto lobio ir mes. Dalyvavome orientacinėse varžybose, vaišinomės Napoleono tortu ir klausėmės grupės JOKE su Giedriumi Leškevičiumi.

Nuoširdžiai dėkojame už galimybę sudalyvauti šiose varžybose Aivarui Jonykai, už mūsų komandos palaikymą direktoriui, Kęstučiui Jakeliui, Žiežmarių seniūnei, Editai Kerdokienei, ir Žiežmarių kultūros centro direktorei, Irenai Taukinaitienei.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4279 Fri, 16 August 2019 08:08:53
Žiedų žiedai... Žolinė - Žemės Dievo šventė, kuomet žmogus pamato, kaip jo darbas atneša rezultatų, jo sodas subrandina vaisių, miškai atveria savo gėrybių kraites, atsiranda gamtos, žemės ir žmonių santarvė."

(Tėvas Stanislovas)

Jau nuo senų laikų sakoma, kad derliaus vienas neužauginsi, tam reikia kitų pagalbos. Tad puoselėdami bendruomeniškumo dvasią, pasidžiaugėme paskutine vasaros dienų šiluma.

Mes kaip ir visa Lietuva, pasipuošėme žolynais ir margaspalvėmis gėlėmis. Susibūrę drauge, bendraudami ir rišdami puokštes, mindami mįsles, šokdami, vaišindamiesi sodo bei daržo derliumi, namine duona - šventėme Žolinę.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4278 Fri, 16 August 2019 07:08:47
Duonelė kasdieninė Ruginė duona - ne tik ant kiekvieno iš mūsų, kasdieninio stalo, esantis, bet ir mūsų krašto, tautos papročių bei tradicijų atspindys, apipintas didžiule pagarba, kuri vartojama nuo pirmųjų amžių, po Kristaus. Su duonos kepimo amatu, jos ruošimo procesu, geriausia susipažinti edukacinės programos metu. Tą ir padarėme...

Šiandien, rugpjūčio 7 dieną, dalyvavome "Duonelė kasdieninė" edukacinėje programoje, kuri vyko Žaslių tradicinių amatų centre.  Užsiėmimo metu klausėmės pasakojimų apie duonos kelią nuo sėjos iki tešlos užmaišymo ir pašovimo į krosnį. Susipažinome su senoviniais buities rakandais, kuriais buvo malami, pjaunami ar kuliami rugiai. Patys mokėmės atskirti grūdus, iš kurių kepama naminė duona, vėliau formavome duonos kepalėlį ir pašovėme į duonkepę krosnį.

Kol duonelė kepė - bendravome, dalyvavome viktorinoje. Ir smagiausia - iš krosnies traukiama, mūsų pačių rankomis užmaišyta, suformuota ir iškepta duona.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka 

]]>
4271 Wed, 07 August 2019 02:08:07
Šv. Jokūbo atlaidai ir Žiežmarių miesto šventė Vasarišką liepos 28 dieną drauge su Žiežmarių bendruomene šventėme Šv. Jokūbo atlaidus. Dalyvavome Šv. Mišiose Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, įsiliejome į šurmulingą mugę ir klausėmės koncerto, kurį dovanojo charizmatiškieji "Sare Roma" atlikėjai bei jų grupės lyderis Ištvanas Kvik.


Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 
]]>
4263 Fri, 02 August 2019 03:08:27
Ekskursija: Panemunės pilys. Ventės ragas Liepos 23 dieną savo kelionę pradėjome nuo ankstyvo ryto. Pirmas mūsų sustojimas buvo Seredžiuje. Užkopėme ant Seredžiaus piliakalnio dar kitaip vadinamo Palemono kalnu, grožėjomės nuostabiais vaizdais, atsiveriančiais į Nemuną ir jo apylinkes.

Tuomet Raudonės pilyje pasivaikščiojome po gražų, išpuoselėtą kiemą. Pasivaišinome. Buvome užlipę į pilies bokštą pro kurį vėl galėjome pasigrožėti nepaprastai gražia Lietuvos gamta bei besidriekiančiomis Nemuno apylinkėmis.

Aplankėme gražios gamtos prieglobstyje įsikūrusį Medaus slėnį. Čia mūsų laukė įdomi edukacinė pamoka „Iš bičių gyvenimo“. Edukacijos metu ne tik daug ko naujo sužinojome apie bites, taip pat turėjome galimybę susipažinti ir apžiūrėti avilių priežiūros, medaus kopinėjimo darbus.

Potyriai tuo dar nesibaigė. Degustavome septynių skirtingų rūšių medų, daug sužinojome apie jo gydomąsias savybes, vaišinomės skania arbata bei midumi.

Aplankėme įvairiomis legendomis ir padavimais garsėjantį Rambyno kalną, bei netoliese esančias Bitėnų kapinaites, kuriose ilsisi Tautos šviesuoliai: Vydūnas, M. Jankus, J. K. Banaitis.

Klausydamiesi, mūsų puikiosios šios dienos kelionės gidės, Linos, pasakojimų bei legendų, pasiekiame taip ilgai lauktą ir visų be galo norėtą pamatyti Ventės Rago ornitologinę stotį. Vieną iš didžiausių paukščių koncentracijos taškų Baltosios – Baltijos Jūrų migraciniame kelyje. Kaip pasakojo mums ornitologas, Vytautas, per Ventės ragą praskrenda iki 300 tūkstančių sparnuočių per metus. Aprodė sparnuočių gaudymo vietas bei specialias gaudykles. Mums labai pasisekė, nes į vieną gaudyklę kaip tik įskrido paukštelis - geltonoji kielė. Ornitologas Vytautas parodė, kaip yra sužieduojamas paukštis ir leido mums savo rankomis jį paleisti į laisvę. Po tokių nuostabių ir nepakartojamų įspūdžių ėjome apžiūrėti muziejaus, kuriame yra ekspozicijos su Kuršių marių gamtovaizdžiu, būdingiausiais biotipais, bei dažniausiai sutinkamais gyvūnais.

Norintys apsilankėme Ventės rago švyturyje, kuris yra pastatytas 1863 metais ir yra laikomas vienu iš seniausių septynių švyturių, esančių Lietuvoje.

Su neišdildomais įspūdžiais ir unikaliomis patirtimis keliavome link namų. Norime dar kartą padėkoti už nepamirštamą kelionę gidei Linai ir vairuotojui Laimučiui...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka
]]>
4262 Fri, 02 August 2019 02:08:02
Poilsis prie jūros... Liepos 17, 18 ir 19 dienomis turiningai laiką leidome prie jūros. Gera kasmet sugrįžti ir pabūti pajūrio gamtos apsuptyje, kvėpuoti grynu oru, grožėtis saulėlydžiu ant jūros kranto ir užsiimti kita širdžiai miela veikla.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4261 Tue, 30 July 2019 10:07:36
Konfliktai ir jų prevencija "Kai susitinka du žmonės, iš tikrųjų susitinka šeši - kiekvienas toks, koks įsivaizduoja esąs, kokį jį esant įsivaizduoja kitas ir koks jis ištikrųjų yra"

(Williams James)

Konfliktinių situacijų mūsų gyvenime būna gana daug ir bemaž kiekvieną dieną. Jų pasitaiko beveik visiems. Tačiau kiekvienas konfliktas yra kitoks, o žmonės patekę į nemalonias situacijas turi skirtingus interesus, pozicijas ir priežastis. Kaip išvengti konfliktų, juos išspręsti ir suvaldyti kalbėjomės su Kaišiadorių rajono policijos komisariato Vyresniąja specialiste Irena Budrikiene.

Susitikimo metu aiškinomės apie galimus pavojus: smulkias vagystes, reketą, telefoninius sukčius, agresyvumą kitų atžvilgiu ir pan., kaip jų išvengti, kur kreiptis pagalbos.

Dėkojame už bendradarbiavimą ir suteiktas žinias.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4243 Tue, 16 July 2019 11:07:31
Senasis karpymas Liepos 15 dieną dalyvavome Žaslių tradicinių amatų centre senojo karpymo edukaciniame užsiėmime, kurio metu susipažinome su karpinių iš popieriaus istorine raida, puošimo tradicijomis, raštais. Edukacijos metu tradicinė amatininkė parodė mūsų kraštui būdingus ornamentus, mokė karpyti popierines užuolaidėles ir kitas tradicines interjero puošybos detales.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4242 Tue, 16 July 2019 11:07:19
Kryžkelėje... "Kiekvieną dieną aš stoviu kryžkelėje. Mano mintys ir veiksmai gali padėti bręsti, arba pastūmėti mane į senųjų įpročių ir girtavimo kelią. Kartais kryžkelė yra ko nors pradžia, pavyzdžiui, ką nors pagiriu, o ne teisiu. Arba, kai kreipiuosi pagalbos, užuot pasikliovęs tik savo jėgomis. Kitą kartą kryžkelė yra pabaiga – sakykim, tada, kai aiškiai matau, jog reikia sustabdyti kylančią pagiežą ar nuodijantį savanaudiškumą. Daugeliu ydų kasdien esu išbandomas, taigi kasdien turiu galimybę jas perprasti. Vienu ar kitu būdu kiekvieną dieną pasireiškia mano charakterio trūkumai: savigrauža, pyktis, nesitvardymas, puikybė, noras keršyti ar būti svarbiam..."

(Autorius nežinomas)

AA - tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalijasi savo patirtimi, jėgomis ir viltimi, norėdami padėti sau ir kitiems sveikti nuo prikausomybės.

Siekdami įvairiapusiškai padėti mūsų bendruomenės nariams, turintiems priklausomybę, kvietėme Žiežmarių Carito AA draugijos narius atvykti pas mus ir padrąsinti, o gal ir palydėti sveikimo keliu.

Dėkojame už bendrystę...


]]>
4241 Fri, 12 July 2019 04:07:04
Mindaugo dienos 2019... Mes mėgstam didelius žodžius: tėvynė.

O kas gi ta tėvynė. Juk tai mes.

Taip, mes visi. Ir jei mes teisingi,

Tai ir tėvynė bus teisinga.

(J. Marcinkevičius)

Šiandien, liepos 5 dieną, švęsdami pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę - Valstybės dieną, atsigręžėme į prieštaringus istorijos vingius ir prisiminėme pirmąjį ir vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą - asmenybę, pranokusią savo epochą politine strategija, mentalitetu, dvasine jėga.

Mūsų namuose tęsiama graži tradicija, minint šią dieną, svarbu ne tik švęsti, bet ir susiburti drauge, nes tai yra vienybės ir draugystės šventė. Ta proga už kantrybę, nuolat skleidžiamą šilumą ir neišsenkantį ryžtą darbuotojams dėkojo globos namų direktorius įteikdamas padėkas.

Šeštadienio vakarą, vedami pilietiškumo ir tautinio pasididžiavimo jausmo, prie lietuvius Lietuvoje ir užsienyje vienijančios himno giedojimo iniciatyvos prisijungėme ir mes - sugiedojome "Tautišką giesmę".

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4240 Thu, 11 July 2019 11:07:55
Sveikatingumo diena... Besibaigiant pirmajam vasaros mėnesiui surengėme globos namuose sveikatingumo dieną. Popietę pradėjome šūkiu "Judėk dažniau - gyvenk sveikiau". Renginio metu sužinojome, kas  yra sveikatos stiprinimas bei kaip stengtis išlikti visada sveikiems. Išsiaiškinome, kad sveikatos stiprinimas yra procesas, suteikiantis daugiau galimybių rūpintis savo sveikata ir ją gerinti.

Labai svarbus sveikos gyvensenos veiksnys yra fizinis aktyvumas, todėl mūsų globos namų gyventojai yra skatinami kuo daugiau judėti, kiekvieną dieną dalyvauja mankštoje, kurią pristatėme sveikatingumo dienos popietėje. Mankšta parinkta atsižvelgiant į gyventojų amžių, fizinį pajėgumą ir motyvaciją. Mankštos dalyviai - nuo judančių savarankiškai iki judančių kompensacinės technikos pagalba.

Renginio metu ne tik sportavome, bet ir šokome. Popietės dalyviai atliko du šokius, kurie buvo ne tik naudingi sveikatai, bet džiuginantys akį, sulaukę daug nuoširdžių plojimų.

Taip pat smulkiau susipažinome su Kneipo metodika. Pasikartojome, kad einant sveikatingumo taku atliekamas natūralus pėdų masažas, kuris atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina atmintį bei dėmesį ir teigiamai veikia visą organizmą. Kartu stiprinami kojų raumenys ir raiščiai, gerėja laikysena ir pusiausvyra.

O baigiantis renginiui - visi pasižadėjome gyventi sveikiau bei aktyviau...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4231 Wed, 03 July 2019 12:07:04
Kupolinės "Kiek daug mažyčių pievoj žolynėlių -

Ant žalio kilimo žiedeliai keleto spalvų,

O ten, aukštai, beribis dangaus mėlis

Ir debesėlių balti ratilai.

Pasislepia į vakaro šešėlį drugeliai ir mažyliai vabalai,

Tik žydi, raudonuoja ant atviro dirvono lauko dobilėliai

Ir lubinai lyg su fraku -

Įvairiaspalviais apvadais...

Taip vasara į šventę Joninių atėjo -

Juk pasipirš gražuolei Paparčio žiedo ieškantys Jonai..."

(O. Baliukienė)

Jau dienos trumpės, naktys ilgės ir visi drauge keliausime link rudens, nes atšventėme vasaros lygiadienį - Jonines.

Pasak pasakojimų ir legendų per Jonines yra svarbu ieškoti nepaprasto grožio ir ryškaus žiedo, kuris žydi tik trumpą akimirką, tačiau jį radus - laimingąjį lydės laimė ir meilė, sėkmė ir išmintis... Laikomės šios nuostabios dienos tradicijų: kupoliaujame, linksmai pinamės vainikus, ieškome žinių ir aiškiaregystės žiedo, nepamirštame visų Jonų, Janinų ir Rasų, kuriuos sveikiname.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4223 Thu, 27 June 2019 08:06:06
Tęsiame susitikimus su naujuoju draugu - Gongu Jau trečią kartą susitinkame su žaviuoju šunimi Gongu ir jo šeimininke Veslava. Tai individualūs užsiėmimai, kuriuose dalyvauja 8 mūsų namų gyventojai.

Tiek daug išreikštų emocijų: susižavėjimo, džiaugsmo, juoko, noro prakalbėti net negalinčiam to daryti, paglostyti šunelį ir jį pamaitinti vyravo kiekvieno susitikimo metu.

Visiems dalyvavusiesiems patiko kvietimas – žaidimas „ Eime į žvejybą“ arba "Paruoškime patalpą gimimo dienos šventei". Nuotaikinga buvo pagauti žuvį, rasti joje paslėptą skanėstą gyvūnui, įdėti ją į kibirėlį, pasiūlyti pasivaišinti skanėstu savo keturkojui draugui arba dėlioti vėliavėles, jas rūšiuoti pagal spalvas.

Šie susitikimai ilgam palieka neišdildomus malonius potyrius ir ilgesį iki sekančio susitikimo su keturkoju draugu.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka
]]>
4224 Thu, 27 June 2019 03:06:19
Sveikatingumo takas mūsų namuose Vasara - tai toks laikas, kai norisi kuo daugiau laiko praleisti basomis. Kneipo takelis mūsų namuose tam ir yra skirtas. Tai dar viena priemonė, leidžianti rūpintis visų sveikata ir gera savijauta.

Takelį įsirengėme remdamiesi Sebastiano Kneipo sveikatos gerinimo metodika. Sveikatingumo takas sudarytas iš įvairaus šiurkštumo ir dygumo dangos (akmenų, smėlio, kankorėžių ir medžio drožlių), kuria vaikštant dirginami padai, masažuojamos kojos. Tikimės, kad pasivaikščiojimas juo basomis bus tikra atgaiva ne tik kojoms. Yra teigiama, kad toks natūralus masažas atpalaiduoja, šalina nuovargį, dirglumą, nemigą, gerina darbingumą ir teigiamai veikia visą organizmą. 

Šiandien, birželio 20 dieną, ne visi ryžomės juo žengti. buvo nedrąsu. Tačiau stebint drąsiausiuosius, kiekvienas įsitikinome, kad tai smagus ir naudingas sveikatai laiko praleidimas drauge.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4218 Thu, 20 June 2019 12:06:17
Kepame šakotį Birželio 17 dieną, nurimus karščiams, sugrįžome į Žaslių kultūros centro padalinį tradicinį amatų centrą, kur dalyvavome amatininkės Onutės Raudeliūnienės vedamoje šakočių kepimo edukacinėje programoje. Susipažinome su šakočio kepimo amato ištakomis ir svarba mūsų kultūroje. Ne tik stebėjome visą gamybos procesą, bet ir patys turėjome galimybę jame dalyvauti - kepėme šakotį.

Baigiant užsiėmimą mūsų laukė ypatingas momentas - atvėsusio šakočio nuėmimas, ir ne tik sklindantis šio unikalaus kepinio kvapas, bet ir tirpstantis jo skonis burnoje. Pasivaišinę gaivinančia mėtų arbata, su centro darbuotojais atsisveikinome iki kito karto.

Džiugu, kad šiame centre esame nuolat laukiami ir svetingai bei šiltai sutinkami. Dėkojame už nuoširdų bendravimą ir glaudų bendradarbiavimą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4210 Mon, 17 June 2019 01:06:39
Tremties vaikai... Kur tas dulkėtas traukinys

Taip toli nukeliavo?

Prisimenu, mamyte, aš,

Tas pievas, kur žaliavo.

 

Prisimenu gimtinę aš,

Jos mėlyną padangę.

Ar dar sugrįšime kada

Į tėviškėle brangią...

(Partizanų daina)

Prieš 78-erius metus Lietuvą sukrėtė pirmasis masinis tautiečių trėmimas į atokias šiaurines Sovietų Sąjungos teritorijas.

Birželio 14 – tą dieną minėdami „Gedulo ir vilties dieną“  prisiminėmę tragiškus tuometinius įvykius, palietusius ne vieno lietuvio šeimą. Šią dieną globos namuose skambėjo autentiški  pasakojimai ir tremtinių dainos.

Gražų koncertą mums padovanojo atvykę senjorai iš Kaišiadorių miesto pensininkų klubo (vadovė G.Šidiškienė).

Nuotrauka 

Nuotrauka

]]>
4208 Mon, 17 June 2019 01:06:38
2019 m. Tarptautinės atvirosios socialinės globos namų vasaros sporto žaidynės Zarasuose Birželio 14 dieną vykome į Zarasus, kur kasmet yra organizuojamos ir rengiamos vasaros sporto žaidynės. Šių žaidynių tikslas - sudominti globos namų gyventojus įvairiomis sporto šakomis, taip ugdant sportinius pasiekimus, bendravimo įgūdžius ir bendradarbiavimą  su kitais asmenimis. Tai puiki galimybė motyvuoti save mažinant socialinę atskirtį.

Sporto renginį pradėjome dalyvių ir komandų eisena - prisistatymu ir entuziastingai nusiteikę laukėme varžybų pradžios.

Žaidynių pabaigą vainikavo apdovanojimai ir sveikinimai, padėkos raštai ir dovanos. Parsivežėme neišdildomus įspūdžius. Sveikiname mūsų dalyvę, Eglę, šaškių turnyre užėmus III vietą. Džiaugiamės, kad galime dalyvauti tokiame draugų suorganizuotame renginyje, nes tai skatina nenuleisti rankų, nepasiduoti blogai nuotaikai ir paistempus dirbti toliau, ruošiantis ir kitų metų varžyboms (tikimės jos bus ir kitąmet).

Važiuojant pakeliui į namus aplankėme seniausią ir storiausią Lietuvoje augantį paprastąjį ąžuolą - Stelmužės ir 1650 metais latvių meistrų, tik kirviais, nenaudojant metalinių vinių ir pjūklų statytą Stelmužės Viešpaties Jėzaus Kryžiaus bažnyčią. Pasiklausę įdomių vietinės gidės pasakojimų ir pasivaikščioję po Zaraso ežero pakrantę, šiek tiek pavargę, bet grožėdamiesi skulptūromis ir fontanu pasukome link namų. Grįžę su draugais dalijomės patirtais įspūdžiais ir puikiomis nuotaikomis.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4209 Mon, 17 June 2019 01:06:09
Gegužiukų stovykla Suspindi krištolo rasa laukų žolynai,

Miškai sustingsta, auksaplaukės saulės nušviesti.

Tarsi nuo kalno ristis vasara vėl ima,

Ir skuba džiuginti vaivorykštėm bei lietumi.

(Autorius nežinomas)

Šiemet pavasarį palydėjome jau visų mūsų pamėgtoje poilsiavietėje „Zelva“. Gamtos prieglopstyje, prie „Zelvos“ ežero, praleidome tris nepakartojamas, pilnas įspūdžių dienas. Smagūs užsiėmimai, žaidimai, prizai, linksmas juokas, draugiškas bendravimas yra tai, ką kiekvienas išsaugosime atmintyje. Prisiminimuose išliks saulėtų dienų blyksnis, ramybe dvelkiantys vakarai, ir gerumas tų, kurie visada pasiruošę būti šalia.

Štai, tas pats siauras miško keliukas, vedantis namo, ir mes, be kalbų, žvalgydamiesi pro autobuso langus mėginame suskaičiuoti, kiek praeis laiko, kol vėl galėsime sugrįžti atgal.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4194 Thu, 06 June 2019 03:06:16
Popietė "Vakarai su tėvu..." Vis dažniau prisimenu, Tėveli, Tavo artumą ir šilumą. Dažnai susijaudinu ir pravirkstu. Sublizgusi akių kamputyje ašara užlieja mano sąžinę Tavo meilės ir ilgesio vandenynu. Skęstu prisiminimuose, kurie nuneša mane tarsi laivą prie mūsų saulėtųjų horizontų...

Galiu visiems pasakoti apie Tavąjį gerumą valandų valandas. Galiu įrodinėti, kad ir dabar, Tėvužėli, esi man toks brangus ir mylimas, koks buvai, kai dar supausi spalvingose vaikystės karuselėse.

Bet, mylimas Tėveli, apkabink mane — savo retąjį svečią — ir Tu pajusi, kad aš labai Tave myliu. Būk sveikas ir laimingas. Būk mylimas visų žmonių.

Gegužės 31 dieną minėdami Tėvo dieną šiuos žodžius skyrėme tėvams, kurie dar yra gyvi ir išėjusiems anapilin. Renginio metu ne tik skaitėme eiles, bet dovanojome muziką, šokį, šypsenas ir šiltus apkabinimus. Minėjimo pabaigoje, kaip ir kasmet, jau tapus gražia, tęstine tradicija, sodinome medelį.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4193 Fri, 31 May 2019 03:05:23
Diena be tabako... Gegužės 30 dieną paminėjome Pasaulinę dieną be tabako.

Pradėjome nuo įdomios paskaitos apie rūkymo žalą mūsų sveikatai. Dar kartą prisiminėme, kad nėra nežalingo rūkymo būdo, nes neišvengsie su rūkymu susijusios rizikos sveikatai. Išsiaškinome, kad reguliaraus rūkymo pasekmės sveikatai priklauso nuo surūkomų cigarečių skaičiaus, rūkymo „stažo“ ir individualių organizmo savybių, todėl ne visiems rūkantiems rūkymo sukeltos pasekmės pasireiškia vienodai.

Dieną vyko daug diskusijų šia tema, dalyviai noriai dalinosi savo patirtimi bei nuomonėmis. Žiūrėjome informacinį filmuką „Ar žinai, ką rūkai?“. Po informacinės paskaitos turėjome viktoriną rūkymo tema, kurioje dalyviai labai noriai ir entuziastingai dalyvavo.

Paskutinėje popietės dalyje, dalyvių laukė staigmena – muilo burbulų pūtimas. Visi džiaugėsi ir draugiškai pūtė burbulus lauke, rungėsi kuris išpūs kuo didesnį arba kuo daugiau burbulų.

Baigiantis renginiui, dauguma sutiko su teiginiu, kad „RŪKAI – SAVE ŽUDAI!”...

Nuotrauka

]]>
4215 Thu, 30 May 2019 12:05:01
Akcija "Skaito Žiežmariečiai" Yra sakoma, kad knygos mums atveria neribotus kiekius skirtingų perspektyvų, patirčių, istorijų. Išmoko mus kitaip pažvelgti į pasaulį, padeda tapti empatiškesniems, išmintingesniems, stipresniems. Skaitydami ne tik praplečiame savo horizontus, tačiau ir giliau pažvelgiame patys į save.

Knygos skaitymas - tai lyg pokalbis su išmintingu draugu, skirtumas tik tas, kad tų draugų galime turėti milijonus. Todėl glaudžiai bendradarbiaudami su Kaišiadorių rajono viešosios bibliotekos Žiežmarių filialu gegužės 23 dieną sutikome dalyvauti akcijoje - skaitymo popietėje "Skaito Žiežmariečiai".

Dėkojame už bendradarbiavimą ir pakvietimą...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4174 Mon, 27 May 2019 04:05:59
"Giesmių pynė - Marijai" Gegužės 23 dieną Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškoje bažnyčioje vyko III Lietuvos socialinės globos namų giedotojų susibūrimas "Giesmių pynė - Marijai", kurį organizavo Skemų socialinės globos namai. Šiame susibūrime dalyvavo 8 kolektyvai iš įvairių Lietuvos kampelių, kurių tikslas - susiburti bendrai maldai ir giesmei.

Renginio pradžioje buvo giedamos giesmės, skirtos Marijos pagarbinimui. Vėliau buvo aukojamos Šv. Mišios. Po mišių šventoriuje visi dalyvavome bendroje agapėje: vaišinomės arbata ir gardžia koše.

Šiek tiek pasistiprinę ir pasivaišinę, pajudėjome link namų. Grįždami pakeliui užsukome ir aplankėme P. Širvio tėviškę ir šalia Molėtų observatorijos esančias milžiniškų akmenų skulptūras.

Nė nepastebėjome, kaip greit prabėgo laikas, diena kupina džiaugsmingų akimirkų, šiek tiek jaudulio - ir štai mes jau namie...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4173 Thu, 23 May 2019 03:05:33
Gaminome karamelinius saldainius Tęsiame edukacinius užsiėmimus Žaslių tradicinių amatų centre. Šįkart gaminome karamelinius saldainius. Būdami užsiėmimuose susipažinome su karamelinių saldainių gaminimo amato ištakomis ir tradicijomis. Edukacijos metu ne tik stebėjome karamelės gaminimo procesą, bet ir ją degustavome. O vėliau ir iš pagamintos karamelės formavome saldainius. Buvo smagus ir saldus rytas, kurį mums dovanojo amatininkė.

Dėkojame už turiningai praleistą laiką.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4167 Wed, 22 May 2019 01:05:08
Po mažą žingsnį kartu... "Mes UŽ Kalėdas ir UŽ Gerumą. O ypač UŽ, kad tai tęstųsi ištisus metus. Todėl visus ateinančius metus kepsime pyragus, dainuosime, juoksimės ir dalinsimės tuo, ko šiais laikais labiausiai pasigendama - nuoširdžiu bendravimu." Tai puikios komandos, kuri nuolatos kuria gėrį ir priverčia kitus nusišypsoti, šūkis. Šauni komanda, susibūrusi socialiniam projektui "Po mažą žingsnį kartu", organizuoja akcijas, skirtas suburti vienišus, pagyvenusius žmones, skatinti juos susipažinti su naujais žmonėmis ir bendrauti. Projekto vykdytojai, dažniausiai aplankantys mažų miestelių globos namus, šįsyk pasirinko mūsų namus.

Sekmadienio popietės metu skambėjo muzika, juokas, vyko šokiai ir šiltas, nuoširdus bendravimas. "Maisto manija" savininkė visus vaišino pyragais ir šilta arbata. Charizma spinduliuojančios atlikėjos Evos pasirodymas scenoje, visus susirinkusius pakerėjo ir suteikė naują didžiulį energijos pliūpsnį.

Nuoširdžiai dėkojame šauniai komandai: "EVOKS" renginių organizavimui, "Skustuvo brolijai" ir "Maisto manija" nariams už nepakartojamas akimirkas, šypsenas, dovanotą šilumą ir bendravimą. Lauksime Jūsų sugrįžtant ir kitais metais...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4190 Tue, 21 May 2019 12:05:27
"Matyti širdimi"... Šiltą gegužės popietę sulaukėme svečių iš Širvintų. Mus aplankė kunigas Povilas Slaminis su Širvintų parapijos jaunimu. Tai projekto "Matyti širdimi" nariai, kurie mums dovanojo savo bendrystę. Susitikimo metu drauge dalyvavome aukojamose Šv. Mišiose, klausėmės jaunimo atliekamų giesmių, bendravome. Mišių metu kiekvienas turėjome galimybę padėkoti Dievui savo mintimis, kurias užrašėme ant balto lapo...

Dėkojame svečiams už ypatingai vertingas dovanas - mums skirtą dėmesį ir laiką. Buvo smagu susitikti ir atrasti naujų draugų...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4170 Tue, 21 May 2019 05:05:53
Saugios aplinkos garantavimas - kiekvieno darbuotojo pareiga Gegužės 17 dienos rytas mūsų globos namuose buvo neįprastas ir ekstremalus. Ilgą laiką girdėjome garsius garsus ir stebėjome mūsų akims neįprastus vaizdus. Pratybų metu darbuotojai mokėsi, kaip elgtis gaisro metu, kaip teisingai evakuoti gyventojus ir apsisaugoti patiems, kol atvyks gaisrininkai ir kiti pagalbos specialistai. Šių mokymų pagrindinis uždavinys - mokytis saugos taisyklių kasdieninėje veikloje ir ekstremalių situacijų metu.

Po praktinių užsiėmimų su ugniagesiais aptarėme mūsų pratybų veiksmų subtilybes, pliusus ir minusus. Diskusijos metu pateikėme, mums, darbuotojams, svarbius ir rūpimus klausimus.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4169 Fri, 17 May 2019 05:05:48
Aplankėme Druskininkus Gegužės 15 dieną praleidome Druskininkų mieste. Pajudėjus nuo namų  kelionės pirmoji stotelė buvo M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Muziejaus ekspozicijoje susipažinome su žymiausio Lietuvos menininko tapybos ir grafikos darbais, apžvelgėme unikalią buitį, klausėmės muzikinių kūrinių skambesio. Mėgaudamiesi šiltu oru ir grožėdamiesi kurortinio miesto dvasia, toliau pasukome link netradiciškai pastatyto namo. Užėjus į vidų laukė netikėtumai ir nesvarumo būsena. Viskas ten buvo aukštyn kojomis, o mes, keistai stovėdami ant nelygių grindų ir linksmai besijuokdami jautėmės tarsi pasakoje, į kurią netyčia užklydome. Po linksmo pusvalandžio užsukome į Iliuzijų kambarį, susidomėję vaikščiojome kreivų veidrodžių labirinte, o galaktikos kambaryje, atitrūkę nuo realybės, tarsi beribėje erdvėje skaičiavome žvaigždes. Po pietų pradėjo linoti, tačiau nebijodami sušlapti pasukome prie muzikinio fontano, kuris galingais vandens šuorais, šokdamas pasitinka svečius.

Laikas prabėgo greitai ir nepastebimai, metas grįžti namo. Svetingas, ramus, meniškas ir gėlėmis išsipuošęs miestas kvietė vėl apsilankyti - juk nespėjome visko pamatyti. Vieni mintyse, kiti žodžiu, tarėme - dar sugrįšime...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4166 Thu, 16 May 2019 12:05:31
Europos dieną minint - vasarą pasitinkant... Ketvirtadienio popietė mūsų namuose prasidėjo kitaip... Šiandien mus savo apsilankymu nudžiugino Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariai. Ir gegužės 9 dienos popietę pradėjome   neįprastais garsais ir vaizdais. Susipažinome su kario profesija, sužinojome, kas yra kariuomenė ir kam ji reikalinga. Iš arti galėjome ne tik pamatyti, bet ir susipažinti su karine technika, pasiklausyti įdomių pasakojimų apie karių gyvenimą ir jų turimą patirtį. Neilgai trukus mūsų globos namai apsigaubė muzika, skirta Europai, Lietuvai ir mums... Pirmoji susitikimo dalis baigėsi svečių koncertiniu pasirodymu. Antroji susitikimo dalis tęsėsi lauke, kur kepėme ir vaišinomės keptomis dešrelėmis, mūsų pačių šiltnamyje užaugintomis salotomis.

Po susitikimo skambėjo garsūs džiaugsmo šūksniai, šiltos padėkos už atvykimą bei linkėjimai, kurie liko užrašyti mūsų globos namų metraštyje.

Ši diena dar ilgai išliks visų atmintyje ir mintyse, nes paliko neišdildomą įspūdį šiltas ir nuoširdus bendravimas. Dėkojame už nepaprastą galimybę dieną praleisti drauge. Lauksime Jūsų sugrįžtant...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4149 Fri, 10 May 2019 11:05:41
Motule mana... Visus gegužio žiedlapius gležnus

Norėčiau aš sudėt po Tavo kojom,

Už meilę, rūpestį, švelnius žodžius

Tyriausią jausmą - meilę dovanoju...

Gegužės 3 dieną minėjome mamos dieną. Ši šventė ypatinga kiekvienam iš mūsų, nes tai diena, kurią mes pasitinkame su šypsena veide ir atvira širdimi. Mamos vardas mus lydi nuo pat gimimo, tai ne tik žengtas pirmas žingsnis, pirmas apkabinimas, pasaka prieš miegą, meilė ir begalinė artuma...

Šią gražią šventę minint, mūsų namuose skambėjo švelnios eilės, jautrūs žodžiai ir mamai skirtos dainos. Merginų dovanojamas šokis visus nukėlė į vaikystės prisiminimus.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4138 Tue, 07 May 2019 02:05:16
Gegužė su muzika... Gegužės 1 - ąją dieną turėjome smagią popietę, kurią lydėjo muzika... Skambėjo darbuotojų ir globos namų gyventojų balsai. Laikas neprailgo, buvo gera susiburti ir pasiklausyti dainų.

]]>
4137 Sun, 05 May 2019 02:05:35
Festivalis - konkursas "Kur aukštas klevas 2019" Linkuvoje Balandžio 26 dieną ansamblis "Strėva" dalyvavo festivalyje - konkurse "Kur aukštas klevas 2019" Linkuvos kultūros centre. Tradiciniame konkurse šiemet dalyvavo 9 kolektyvai iš Telšių, Rokiškio, Kupiškio, Pakruojo ir Latvijos, kurie žiūrovus žavėjo skirtingo stiliaus ir charakterio atliekamais kūriniais.

Dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija, po koncerto visi buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanomis. Šį kartą prizinių vietų nelaimėjome, tačiau grįžome laimingi, kupini įspūdžių ir teigiamų emocijų. Juk svarbiausia dalyvauti, bendrauti ir sutikti naujų draugų...

Nuotrauka

]]>
4136 Tue, 30 April 2019 01:04:24
Kaniterapijos užsiėmimai Balandžio 26 dieną mus aplankė Kaniterapijos asociacijos narė Veslava Citovič - Rul su terapiniu šunimi, žaviuoju Gongu.

Pradėjome užsiėmimus, kurie bus tęstiniai ir vyks kartą per mėnesį.

Užsiėmimo metu bendravome su šunimi ir atlikinėjome specializuotas užduotis.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4114 Fri, 26 April 2019 03:04:07
Kai pralaimėjimas tampa pergale... Balandžio 24 dieną nuvykę į Žiežmarių kultūros centrą žiūrėjome filmą, "Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta". Filmo peržiūra nepaliko abejingo nei vieno žiūrovo, sujaudino savo stipriu siužetu ir rodomais tikrais faktais, kur pasakojama apie dviračių varžybų "Giro d'Italia užkulisius ir jų herojus, kurie neturi teisės į asmeninę pergalę, bet padeda jos siekti komandos lyderiams ir tampa universaliais pasiaukojimo dėl kitų pavyzdžiais.

Po filmo reflektavome su pačiu režisieriumi Arūnu Mateliu, klausėmės įdomių pasakojimų, diskutavome apie filmo herojus.

Nuotrauka

]]>
4111 Fri, 26 April 2019 02:04:38
Pavasarinė talka "Švaros misija" Balandis - švaros mėnuo. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet susitelkėme bendram darbui, gelbėjome gamtą nuo susikaupusių šiukšlių. Ši misija skirta ne tik gražinti aplinką, bet ir gerai praleisti laiką gamtoje, sustiprinti tarpusavio ryšius, bendruomeninę dvasią, bet ir skatinti sąmoningumą nešiukšlinti, saugoti ir mylėti gamtą...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4112 Thu, 25 April 2019 03:04:50
Šv. Velykos "Prisikėlimo džiaugsmas" Bundančiai gamtai paskelbus gražios pavasario šventės atėjimą atgimkime tauresniems troškimams ir ketinimams, nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų ir meilės. Lai mūsų širdys prisipildys gaivaus pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o namus apgaubs ramybė ir viltis. Skambant šiam sveikinimui pradėjome švęsti Šv. Velykas.

Ta proga - sulaukėme Velykų bobutės su draugišku kiškiu, kurie visus ragino įsitraukti į žaidimų sukūrį ir gražių, margintų kiaušinių ridenimą. Popietės metu buvo skaitomas skaitinys iš Šv. Rašto, nuoširdžiai meldėmės už šviesų sulauktą Velykų rytą, vieni kitiems dovanojome skambias giesmes, rinkome gražiausią margutį, aktyviausi buvo apdovanoti padėkomis.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4108 Wed, 24 April 2019 12:04:47
Velykų laukimas... Šildant rytiniams saulės spinduliams, balandžio 17 dieną, ir vėl išgūžėjome į Žaslių tradicinių amatų centrą, kur tyliai, ramiai ir kruopščiai darbavomės. Šįkart išmėginome ir susipažinome su senuoju margučių marginimo vašku amatu, tradicijomis bei svarbia mūsų kultūroje, vašku marginimo technika ir raštais. Savo turimomis žiniomis su mumis dalinosi ir edukacinį užsiėmimą vedė tautodailininkė Jurgita Treinytė.

Edukacijos metu mūsų kiaušiniai virto į smulkiais raštais išrašytus margučius, kuriuos vėliau, po užsiėmimo ridenome... Smagu ir gera leisti laiką kartu, dalintis puikia nuotaika vieniems su kitais...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4100 Thu, 18 April 2019 12:04:52
Šventinė pavasario mugė Žiežmariuose Balandžio 13 dieną dalyvavome šventinėje pavasario mugėje, kuri šiemet visus subūrė Mažojoje kultūros sostinėje - Žiežmariuose. Nors pavasario mugės vieta ir pasikeitė, bet žmonių draugystė bei bendrystė išliko ta pati. Džiaugiamės, kad kiekvienais metais mus pakviečia įsilieti į bendruomenę. Besišypsantys veidai, pagyrimai ir praeivių nuoširdumas skatina nesustoti ir toliau užsiimti širdžiai miela veikla.

Mugės metu ne tik bendravome su sutiktais žmonėmis, pristatėme savo rankdarbius, bet ir klausėmės Kaišiadorių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos "Geri vakarai" ir Žaslių kultūros centro liaudiškos muzikos kapelos "Žasla" atliekamų kūrinių.

Grįžome kupini gerų emocijų ir nusiteikimo neapleisti savo mėgstamos veiklos...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4094 Mon, 15 April 2019 08:04:16
Savaitė be patyčių Kovo 25 - 28 dienomis mūsų namuose buvo vykdoma socialinė akcija "Savaitė be patyčių", kurios tikslas kiekvieną dieną daryti gerus darbus: sveikintis su sutiktaisiais, bendrauti su visais ir padėti vienas kitam, atsiprašyti tų, kuriuos įskaudinome, nuoširdžiai ir daugiau šypsotis bei būti slaptu draugu, kuris nustebina savo kambario kaimyną.

Kiekviena diena buvo kupina veiklos, malonių staigmenų ir smagių viktorinų. Ypač buvo smagu spalvinti mandalas, piešinius, nes spalvomis galėjome išreikšti tai, kas slypi kiekvieno viduje, įsileisti į sielą ramybę ir džiugesį. Taip pat didelį įspūdį gyventojams paliko filmų peržiūra, patyčių tema, kurios metu buvo diskutuojama apie patyčias ir jos formas, patyčių neigiamą poveikį. Akcentavome, kad kiekvienas iš mūsų yra kitoks, skirtingas ir tuo ypatingas bei vertingas. Pažindami vieni kitus, priimdami ir draugiškai elgdamiesi su kitais ir patys tampame "turtingesni

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4086 Wed, 10 April 2019 10:04:48
Teatras - tai menas... Besibaigiant kovui, kaip ir kasmet, mūsų globos namuose buvo minima tarptautinė teatro diena. Šia proga, visi buvome pakviesti pasižiūrėti vaidinimo „Pavasaris“, kurį paruošė ir suvaidino, teatro meną mylintys gyventojai. Juk teatras – tai mes, mūsų gyvenimas ir jausmai.

Stebėdami mūsų aktorius, kiekvienas savo mintimis galėjome prisiliesti ir įsilieti į vaizduojamą kasdienybę, joje atpažinti save ar kitus. Taigi, siekdami nešti džiaugsmą ir šypsenas, įspūdžiais dalinamės su jumis.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4085 Wed, 10 April 2019 10:04:04
Romansų popietė su "Svaja" Šiandien, kovo 22 dieną, mūsų namus aplankė Neįgaliųjų draugijos kolektyvas "Svaja" (vadovas Liutauras Milišauskas) ir dovanojo koncertinę programą.

Atliekami romansai, skaitomos eilės sujaudino ne vieno širdį. Apdainuojama meilė ir gamta, skambūs balsai nuskraidino mus į slapčiausias mintis ir svajones. Klausydami romansų supratome, kokia trapi  yra meilė, jausmas, kurio kartais žodžiais išsakyti neįmanoma.

Dėkojame kolektyvui "Svaja" už drauge praleistą laiką. Lauksime sugrįžtant...

Nuotrauka

]]>
4058 Fri, 22 March 2019 03:03:28
Vilnos vėlimas Žaslių tradicinių amatų centre Kovo 20 dieną Žaslių tradicinių amatų centre turėjome  darbingą ir linksmą popietę.  Užsiėmimo metu susipažinome su vilnos rūšimis, ir jos paruošimu darbui. Kartu su amatininke Jolanta Drumstaite mokėmės velti ir savarankiškai gaminti nuostabius kūrinius. Energingai vėlėm, kol sukūrėm velykinius margučius.

Dėkojame Jolantai ir visam Žaslių amatų centrui už galimybę bendrauti, bendradarbiauti ir pamokas bei mums suteiktą džiaugsmą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4055 Wed, 20 March 2019 05:03:27
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas "Tauta gyva" Kovo 8 dieną, po pietų šventėme mūsų Valstybės laisvę ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventę, kuri yra brangi kiekvienam lietuviui, nes, anot poeto Justino Marcinkevičiaus, "Nepriklausomybė yra visų ir kiekvieno Lietuvos žmogaus kūryba". Taigi, kaip ir kasmet, minime ir akcentuojame jos svarbą, prisimename istorijos pamokas ir apmąstome vertybes.

Sveikinimus Lietuvai ir mums susirinkusiems bei svečiams skyrė globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis. Kalbėdamas visus susirinkusius ragino didžiuotis savo Tėvyne ir nepamiršti žuvusiųjų, aukojusių savo gyvybes už laisvę. Kvietė branginti ir džiaugsmingai švęsti šią dieną.

Taip pat šventinius linkėjimus mūsų bendruomenei siuntė ir koncertą dovanojo balsingosios Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kaišiadorių filialo moterų vokalinio ansamblio "Volungėlė" dainininkės (vadovė Regina Griesiuvienė).

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4037 Tue, 12 March 2019 04:03:17
Su Kovo 8! Pavasaris ir Kovo 8 - oji - tai visų moterų šventė. Šiandien visoms moterims - močiutėms, mamoms, dukroms, anūkėms, seserims, draugėms - visoms vyrai linkėjo laimės, sveikatos, kantrybės, sėkmės, meilės ir išsipildančių net ir pačių netikėčiausių svajonių...

 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4036 Fri, 08 March 2019 16:03:57
Nepamirštamoji Mega Gražią, pavasarišką kovo 7 – tą dieną, išsiruošėme į mūsų visų pamėgtą Kauno laisvalaikio ir prekybos centrą „Mega“.

Kaip tikri kino mylėtojai, pradėjome savo kelionę nuo kino teatro „Cinamon“, kuriame žiūrėjome pilną nuotykių, šėlionių ir mokančio gražios draugystės animacinį filmą „Snieguotos lenktynės“. Vaikų išgyvenamos emocijos, sprendžiamos gyvenimiškos situacijos, gebėjimas puoselėti draugystę patiriant nusivylimą bei išdavystę, mums pasirodė labai artimos ir atpažįstamos. Kartu su filmo herojais supratome, kad labai svarbu palaikyti vienas kitą, gebėti atleisti ir ištiesti draugui ranką, kada jam būna sunku.

Savo ekskursiją tęsėme, pirmą kartą apsilankydami „Zooparke“ – pirmame Lietuvoje kontaktiniame zoologijos sode. Mes dalyvavome edukacijoje „Pažink, priliesk, pamaitink“. Kurios metu turėjome unikalią galimybę ne tik pasigrožėti mielais gyvūnais, paukščiais, bet ir apie juos sužinoti įdomių dalykų, liesti ir maitinti. Išeidami iš „Zooparko: dar kiekvienas gavome pasirinktą suvenyrą dovanų.

Jau tampa tradicija, kad būdami „Megoje„ -  lankomės pamėgtoje picerijoje „Can can“.Suvalgę po mėgstamą picą, pailsėję, leidomės į kelionę namo. Ši diena dar ilgai liks mūsų prisiminimuose apie patirtas gražias emocijas, naujus išgyvenimus.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4035 Fri, 08 March 2019 12:03:29
"Liliputų cirkas" mūsų globos namuose Kovo 6 dieną sulaukėme svečių iš Baltarusijos. Mus aplankė ir atvežė savo jubiliejinę 30 - mečio programą garsiausia pasaulyje Liliputų cirko trupė. Pasirodymo metu stebėjome akrobatus, iliuzionistus, žonglierius ir linksmuosius klounus. Taip pat turėjome unikalią galimybę - pabendrauti su pačiu mažiausiu pasaulyje artistu, kuris yra patekęs į GINESO rekordų knygą - Ivo Capovskis.

Nuoširdžiai dėkojame už šiltą bendravimą, suteiktą džiaugsmą ir juoką. Sakome iki pasimatymo...

Nuotauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4027 Wed, 06 March 2019 12:03:21
Užgavėnių šventė "Kaip mes varėm žiemą"  

Žiema, žiema, bėk iš kiemo...

Jei nebėgsi, išvarysim

Su botagais išbaidysim...

Belaukdami šiltų ir gražių pavasario orų, šiandien kovo 5 dieną, šventėme Užgavėnes. Nuo pat ryto kėlėme triukšmą ir šurmulį globos namuose, šokome, dainavome, krėtėme vieni kitiems pokštus, garsiai šaukėme ir trypėme, kad greičiau prabustų pavasaris.

Šventės šėlsmo šurmulyje persirengę ubagavome, stebėjome įnirtingą Lašininio ir Kanapinio kovą, varėme žiemą lauk iš mūsų kiemo ir karštais blynais vaišinomės.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

 

]]>
4026 Wed, 06 March 2019 11:03:00
"Liliputų cirkas" Kaišiadoryse Vasario 27 dieną lankėmės Kaišiadorių kultūros centre, kur smagiai leidome laiką stebėdami cirko pasirodymą "Liliputų cirkas". Puikų humorą turintys artistai, dovanojo nepamirštamą vakarą, įspūdingą reginį, puikią nuotaiką ir ilgai neišblėstančius įspūdžius. O dar smagiau buvo, kai renginio pabaigoje artistai su mumis nusipaveikslavo atminčiai, pabendravo ir pažadėjo greitu metu susitikti.

Nuotrauka

Nuotrauka

 

  

]]>
4022 Mon, 04 March 2019 02:03:28
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas "Lietuva brangi"... Lietuvos Respublikos šimtmetis prabėgo. Šimtmečio metai baigėsi... Jie atnešė labai džiugių momentų: pradėjome juos pakylėti, sulaukėme ypatingų svečių, klausėmės išmintingų ir įkvepiančių Šventojo Tėvo žodžių. Išgyvenome tikrojo susitelkimo ir pergalės akimirkų, laidodami didvyrių kūnus, laukusius iškilmių ne vieną dešimtmetį. Ir šią vasario 16  žengsime į 102 – uosius metus.

Didžiausias tautos turtas – jos laisvė, nepriklausomybė. Šiandien, vasario 15 dieną, mes šventėme Lietuvos gimtadienį.  Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, popietę pradėjome giedodami himną, skaitydami eiles. Tradiciškai direktorius, Kęstutis Jakelis, darbuotojams įteikė padėkas už gerą ir nuoširdų darbą, visiems linkėjo meilės Tėvynei ir savo atliekamam darbui. Minėjimą baigėme gyventojų atliekamomis skambiomis dainomis ir melodijomis.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
4003 Mon, 18 February 2019 12:02:13
Meile, mano... Gal tai tik pralekiantys debesys, -

Kažkur aukštai virš manęs...

Gal tai tik paukščių takas,-

Išnykstantis-

Ir vėl atsirandantis,-

Gyvas judėjime...

Gal tai tik plonos rūko atplaišos,-

Slenkančios pažeme,-

Atsirandančios tam, kad išnyktų...

O gal, aš tiesiognoriu pasakyti,-

Kad aš myliu tave,-

Nes nėra nieko nuostabiau-

Už šį paprastą žodį...

Meilė, Meilė, Meilė...

Vasario 14 dieną šis žodis tvyrojo ne tik mūsų namuose, bet ir mumyse. Nors mylime kas dieną, tačiau šiandien tai pabrėžėme spalvomis, dėmesiu, šypsenomis, linkėjimais, šokiu ir žaidimais. Balionų, širdelių ir muzikos sūkuryje, linksmai leidome Šv. Valentino dienos popietę „Meile, mano“. Po linksmų žaidimų, poros, dalyvavusios rungtyse, buvo apdovanotos saldžiais prizais, na, o visi kiti dalyviai, neišsirinkę sau poros – paguodos dovanėlėmis. Šventę vainikavo diskoteka, kurios metu linksma ir smagu buvo  net ir tiems, kurie buvo nedrąsūs, šventę stebėjo iš tolėliau...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
4002 Mon, 18 February 2019 08:02:03
Šaukiu aš Laisvę... Tiek duota žiedeliams gražių pavardžių

Iš margo gėlių sutvėrimo

O vis tik, man rodos, gražiausias iš jų

Jo vardas: gėlė atminimo...

(Maironis)

Prieš 28-erius metus, sausio 13 d., mūsų tautą subrandino ir suvienijo tragiški įvykiai, kurie iki šiol išlikę 1991 m. įvykių dalyvių širdyse ir prisiminimuose, bei yra svarbūs mums visiems. Šiandien, globos namuose, minėdami Laisvės gynėjų dieną, prisiminėme kokia mus svarbi ir brangi Laisvė.

Direktorius, K. Jakelis, kalbėdamas paragino pagerbti tylos minute žuvusias aukas, narsiai kovojusias už savo tėvynę ir mūsų laisvę, priminė tuometinius įvykius.

Visi drauge dainavome ir klausėmės Kaišiadorių kultūros centro ansamblio "Žilvita" melodingų dainų, skirtų Lietuvai ir mums.

Šią dieną paminėjome ne tik uždegdami atminimo žvakutes ant lango, segėdami neužmirštuoles atlape, bet ir išėję į lauką šalia globos namų esantį šlaitą papuošėme neužmirštuolių žiedais, nes sausio 13 – tosios įvykiai stipriai palietė kiekvieną iš mūsų, padėjo pajusti vieningos tautos galią ir suvokimą, kad laisvės troškimo siekis yra stipresnis už brutalią jėgą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3968 Tue, 22 January 2019 12:01:27
Gerumas suteikia džiaugsmo Ar esama pasaulyje tokių dalykų, kuriuos įmanoma išsaugoti? Visa tai, ką mes turime, kada nors teks atiduoti. Medžiai atiduoda savo vaisius, kad galėtų gyventi, nes, saugodami juos, padarytų galą savo gyvenimui.

Didesnio pagyrimo nusipelno ne tas, kas duoda, bet tas, kas priima nesijausdamas skolininku. Nedaug duoda žmogus, turtingas materialinių gėrybių, bet daug duoda tas, kas atsiduoda visa dvasia.

(Paulo Coelho)

Sausio 8 dieną mus aplankė ir dovanojo savo šypsenas, bendravimą ir nuoširdumą  du Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto studentai (Aurelija Vasiliauskaitė ir Marius Pozniakovas), kurie įgyvendindami Kalėdinę akciją "Pasidalinkime gerumu" ir pasirinkę mūsų globos namus, atvežė ir išdalino žmonėms dovanų paaukotus drabužius.

Aurelija ir Mariau, nuoširdžiai jums dėkojame už mums skirtą dėmesį, laiką ir sėkmingą draugystės pradžią... Iki susitikimo kitą kartą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka 

  

]]>
3967 Thu, 10 January 2019 11:01:30
Jau gruodis skubėdamas užveria 2018 Metų vartus Sūkuriuotom gėlėm, pasiklydusiais paukščiais

Nepraeinančiais, griūnančiais sniego kalnais

Apsitvėrė žiema neįžiūrimais aukščiais

Nepagaunamais, alpstančiais tonais aukštais.

(H. Radauskas)

Kaip kasmet, taip ir 2018 metų gruodžio 31 dieną, paskutinę metų dieną, susirinkome palydėti Senųjų Metų.Ta proga paruošėme sveikinimų - pageidavimų koncertą, skirtą kiekvienam iš mūsų. Naujametinių pasirodymų metu pačius gražiausius žodžius, muzikinius palinkėjimus ir sveikinimus skyrėme visiems: gyventojams, darbuotojams ir sau... Sveikinimų kaina: visų susirinkusių šypsena ir gera nuotaika.

Sulaukėme ir Senelio, kuris nei vieno iš mūsų nepaliko be dovanų.

Šventinės popietės metu gyventojai surengė ir pristatė savo pasirodymus. Pirmojo sveikinimo metu visi susirinkusieji buvo raginami uždegti žiburius: Širdžių, Gerumo, Meilės, Jautrumo ir Broliškumo...

Kitame pasirodyme atsispindėjo gražus ir prasmingas gyvenimas, kuris neatsiranda iš niekur, kasdien jis yra kuriamas su malda, nuolankumu, pasiaukojimu ir meile. Visa ši prasmė nuvilnijo "Vilties šokyje".

Sekantis kolektyvas džiaugėsi, kad ĖJIMAS DRAUGE - yra pradžia, o BUVIMAS KARTU - jau yra sėkmė. Jų pasirodymo metu salę apgaubė šviesa ir ramybė. Skambant dainai "Aleliuja" stebėjome "Angelų šokį".

Paskutiniojo pasirodymo metu su didžiuliu skėčiu pasitikome šypsenų lietų ir plojimų audrą. Tęsdami šventę klausėmės globos namų ansamblio "Strėva" atliekamų dainų, solo partijas atliko gyventojai Ramūnas ir Margarita, Jonas grojo  J. Štrauso "Žydrasis Dunojus".

Naujametinis karnavalas tuo nesibaigė: 21 val. visų laukė diskoteka, o 24 val. Naujametiniai fejerverkai...

Taigi didžiuokimės tuo, ką pasiekėme kartu 2018 metais. Drąsiai priimkime naujus iššūkius, kurie augina, brandina ir veda į priekį. Nes kiekvieno iš mūsų kasdienės pergalės yra ir visų bendra sėkmė. Linkime, kad Nauji 2019 metai taptų naujų idėjų ir laimėjimų metas.

Su artėjančiais 2019 Metais...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3950 Mon, 31 December 2018 10:12:06
"Pasaulio Kalėdos" Gruodžio 27 dieną, socialinės globos namuose netrūko nuotaikingo vaikų juoko ir klegesio. Šiandien dirbančių darbuotojų vaikučius linksmino ir šventinę programą „Pasaulio Kalėdos“ mūsų namų salėje parodė iš Kaišiadorių atvykusi komanda TUKU TUKU.

Mažuosius linksmino nuotaikinga Nykštukė, kuri, beje, buvo sugalvojusi ne vieną sudėtingesnę užduotėlę, bei mįslę. Smagiai besilinksminančius, bešokančius vaikučius aplankė ir Kalėdų senelis kuris kaip visada buvo dosnus ir turėjo didelį maišą dovanų...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3934 Mon, 31 December 2018 04:12:02
Šv. Kūčių sulaukę Kai sėsi

Prie švento Kūčių stalo -

Težydi širdyje Viltis,

Kurią atsinešei čionai -

Tebūna ji želmuo,

Kurs pusnyse

Dar nesušalo -

Nes ir pūgoj

Pavasariu tu gyvenai...

(Auginas Balys)

Gruodžio 24 dieną, mūsų namų bendruomenė susirinko prie balta staltiese papuošto Kūčių stalo. Sielas užliejo susikaupimas ir ramybė. Ant stalų mirgančių žvakelių mirgėjimas, kalėdaičiai priminė mums, kad šiandies, kaip ir kasmet, laukiame kūdikėlio Jėzaus gimimo.

Šventę pradėjome eilėmis, klausėmės giesmių. Sveikinimo žodį tarė globos namų direktorius K. Jakelis,  kiekvieną Kūčių stalą palaimino ir meldėsi į svečius atvykęs Darsūniškio parapijos klebonas Petras Linkevičius.

Pasimeldę, kiekvienas laužėme ir dalinomės kalėdaičiais, linkėdami vieni kitiems darnos, pagarbos, sveikatos, ramybės, sėkmės ir švento, stebuklingo vakaro laukimo...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

 ]]>
3933 Sun, 30 December 2018 04:12:22
Muzikiniai laiškai Reikia turėti šviesos savimi, iš savęs, kad šviestum tamsybėse...

Visiems ant kelio stovintiems, 

 Kad jie išvydę patys rastų šviesos savyje

ir eitų savo keliu...

(M. K. Čiurlionis)

Gruodžio 21 dieną, jau trečius metus iš eilės, dalyvavome Kaišiadorių meno mokyklos bendruomenės surengtame projekte su socialiniais partneriais koncerte"Pasidalinkime muzikiniais laiškais"...

Kalėdinio laukimo laikotarpiu skyrėme vieni kitiems padėkas, šiltus žodžius, bei dalinomės smagiais muzikiniais pasirodymais, dainomis... Kaip gera ištarti AČIŪ ir dovanoti dovaną – draugystę.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3949 Tue, 25 December 2018 08:12:17
Angelų žvakė... Šiandien jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas. Ir štai jums ženklas: rasite kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“.

Angelų žvakė - Lk 2, 11-12

Šiandien, gruodžio 21 dieną, globos namuose buvo uždegta ketvirta – Angelų žvakė.

Popietę pradėjome Šv. Rašto žodžiais, kurie palietė susirinkusius, o uždegtų žvakių liepsna sušildė visų širdis. Skambėjo eilės, kurios mus sutelkė ramybei ir susikaupimui.

Dalijomės gėriu. Šviečiantys žibintai buvo įteikti kiekvienam ir simbolizavo dovanas, kuriomis galime pasidalinti su artimaisiais: šiluma, meile ir kantrybe.

Koncertą dovanojo Kaišiadorių choro "Do - diez" kolektyvas (vadovė Sandra Čereškevičienė). Svečiai mus pradžiugino nuostabiomis kalėdinėmis dainomis, smuiko ir birbynės skambesiu.

Popietę baigėme linkėdami ramių, šiltų ir jaukių Kūčių bei Šventų Kalėdų.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3932 Sat, 22 December 2018 04:12:59
Jau kvepia Kalėdomis... Greitai bėga, skuba gruodžio dienos. Nors ir pašalę, bet sniegas ne per ilgai užsibūna, žiūrėk, tik papūs šiltesnis vėjas, sniego, kaip nebūta. Už lango, parke, šerkšnu pasipuošę ir sustingę tūno medžiai, na o mūsų namuose, šilta ir jauku – kvepia Kalėdomis.

Kalėdos... Jas pasitinkame ne tik koncertais, spalvingais atvirukais, dovanomis, bet ir patys kuriame stebuklus. Visą savaitę, namai kvepėjo viliojančiais kvapais. Kas tai galėjo būti?  O gi imbiero sausainiai ir spalvingi keksiukai, kuriuos pasiraitoję rankoves kepė ir dekoravo mūsų namų gyventojai kartu su darbuotojomis. Ne tik patys ragavome, bet ir kitiems su malonumu dovanojome.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3926 Fri, 21 December 2018 05:12:36
Svečiuose vaikučių būrys Gruodžio 20 dieną globos namai prisipildė vaikiško džiugesio ir juoko. Mus aplankė Žiežmarių mokyklos - darželio "Vaikystės dvaras" mokinukai su savo mokytojomis. Dovanojo muzikinę programą "Po baltu Angelo sparnu": skaitė eiles, dainavo daineles ir šoko. Programos metu įteikė savo rankomis gamintą angelą, kurio paskirtis globoti ir saugoti mūsų namus. Dovanojo Kalėdinius atvirukus kiekvienam gyventojui.

Dviejų bendruomenių susitikimas buvo šiltas ir kupinas gerumo, suteikiantis daug gerų emocijų ir ramybės pasitinkant Šv. Kalėdas.

Laukiame vaikučių sugrįžtant...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3919 Thu, 20 December 2018 12:12:39
Advento vakaras su "Čiutyta" „Jiems pasirodė Viešpaties angelas, ir juos nutvieskė Viešpaties šlovės šviesa.

Jie labai išsigando, bet angelas jiems tarė: „Nebijokite!

Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai“.

Piemenėlių žvakė – LK 2, 9-10:

 

Šiandien, gruodžio 17 dieną, įsižiebieme dar vieną žvakę Advento vainike, trečiają - Piemenėlių.
Būdami tyloje, susikaupime, rimtyje nuskaidrinę širdis ir mūmyse esančias mintis, degant jau trims žvakėms advento vainike, direktorius įžiebė ir pagrindinį švenčių akcentą - gražuolę žaliaskarę.
Šioje popietėje mūsų namus užliejo ne tik žvakelių šviesa, bet ir Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos modernaus folkloro ansamblis "Čiutyta" vadovaujamas muzikos mokytojo Česlovo Kriščiūno.
Skambant nuostabioms senosioms adventinėms dainoms ir giesmėms puikiai praleidome popietę. Šventę užbaigėme linkėdami visiems gražaus laukimo: pilno ramybės, meilės ir gerumo...
Nuotrauka
Nuotrauka

]]>
3908 Tue, 18 December 2018 02:12:44
Žiežmarių miestelio eglės įžiebimo šventė Kalėdų laukimo laikas...

Nepabūgę šalto ir žvarbaus oro, gruodžio 13 dieną, dalyvavome Žiežmarių miestelio eglės įžiebimo šventėje,  kurioje buvo gausu mūsų akis džiuginančių šviesų, vaikiškų personažų, suteikiančių gerų emocijų ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Miestelio seniūnei, Editai Kerdokienei, paskelbus renginio pradžią, visus susirinkusius skambiomis dainomis sveikino Žiežmarių kultūros centro vaikų ir jaunimo pop ansamblis. Stebėjome ir klausėmės linksmų dainų...

Nuotrauka

]]>
3907 Tue, 18 December 2018 01:12:05
Šviečia Betliejaus žvakė "... Gyvenimas - gyventi.

Tai - didysis tikslas ir prasmė.

Atsibudęs tyloje Advento,

Tu atgimk Jo nuostabioj giesmėj."

(J. Marcinkevičius)

Šiandien, gruodžio 10 dieną, uždegėme antrąją žvakę mūsų adventiniame vainike. Prisiminėme, kad degančios žvakės reiškia šviesos ir tamsos kontrastą, amžiną gėrio ir blogio kovą. Pasidalinome Betliejaus istorija. Pamąstėme apie savo nuveiktus darbus, pabuvome rimtyje, linkėjome vieni kitiems neprarasti vilties, nes gimus kūdikėliui Jėzui, bus atneštas išsigelbėjimas, viltis, gyvenimo džiaugsmas...

Nuotrauka

]]>
3895 Mon, 10 December 2018 04:12:38
"Dainuok, širdie, gyvenimą"... Gruodžio 4 dieną aplankėme šventinėmis ir kalėdinėmis nuotaikomis gyvenantį Vilnių. Pasigrožėjome unikalia, išskirtine Kalėdų eglute, pasivaikščiojome Kudirkos aikštėje.

Vėliau apsilankėme Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, kur buvo surengta tradicinė, jau 24 - uosius metus minima Tarptautinė neįgaliųjų dienos šventė "Dainuok, širdie, gyvenimą", skirta Atkurtos Nepriklausomos Lietuvos 100 - mečiui. Dalyvaudami šiame renginyje žiūrėjome meninę šventės programą - J. Štrauso operetę "Vienos kraujas".

Grįžtant namo, dar ilgai mūsų mintyse, širdyse skambėjo ir išliks "Vienos kraujo" užburiantys valso ritmo garsai ir kerinti J. Štrauso muzika.

Nuotrauka

]]>
3884 Wed, 05 December 2018 09:12:33
Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena Kauno sporto halėje Gruodžio 3 dieną dalyvavome renginyje, skirtame Tarptautinei neįgaliųjų žmonių dienai paminėti, kuris vyko Kauno  sporto halėje. Šventės metu pristatėme savo ir pasigrožėjome kitų dalyvių gamintais rankdarbiais, kūrybiniais pasiekimais. Tai puiki galimybė susiburti ir pabūti visiems kartu, smagiai praleisti laiką.

Meno kolektyvų pasirodymuose pristatėme šokį "Stinta - pūkis" ir Vlado Bagdono dainą "Partizanų būrys". Dainą "Partizanų būrys" pasirinkome todėl, kad ją skyrėme mūsų laisvės kovotojams, partizanams atminti bei pagerbti. Pasirodymu metu buvome drąsūs ir gerai nusiteikę, nes jautėme artimųjų palaikymą bei buvimą šalia.

Vėliau visi dalyvavome socialinėje akcijoje "Aš ir Tu - tai MES", kurios metu sveikieji ir neįgalieji sukūrė "gyvą" skulptūrą, simbolizuojančią bendrystę ir vienybę. AŠ – tai neįgalieji bei jų artimieji, TU – negalios nepaliesti – tai MES! O MES – tai lygiateisiai visuomenės nariai, tokie pat lygūs, taip pat bendraujantys, galintys ir turintys teisę nesijausti kitokiais. MES visi šios žemės vaikai, puošiantys ir turtinantys ją.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3882 Tue, 04 December 2018 11:12:38
Uždegėme Pranašo žvakę "Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane"

(Jn 14.6.)

 

Adventas yra metas ruošti kelius: atnaujinti senuosius, taisyti apleistus, nutiesti naujus nuo žmogaus prie žmogaus, kelius link kaimynų, kelius link esančių toli nuo mūsų, papuolusių į bėdą. Tai darome, nes jis parodė pradžią - Dievas mūsų Tėvas. Jis nutiesė mums kelią, kad galėtume atrasti Jį. Jis įžiebė šviesą, kad nepasiliktume tamsoje ir mirties šešėlyje.

Gruodžio 3 dieną susirinkome pamąstyti ir iš naujo suvokti, ką mums reiškia adventas ir kokia yra jo prasmė. Susirinkome tam, kad įžiebtume šviesą savo sieloje ir padėtume tą šviesą įžiebti kitiems. Uždegėme pirmąją Pranašo žvakę, kuri simbolizuoja viltingą žmonių laukimą. Taip pat pasigaminome Advento kalendorių, kuris mums padės suskaičiuoti ir įprasminti laukimo laiką iki Kalėdų. Kiekvieną dieną tame kalendoriuje raginame ir kviečiame visus norinčius parašyti palinkėjimus mūsų bendruomenei.

Nuotrauka

Nuotrauka


]]>
3883 Tue, 04 December 2018 01:12:57
Respublikinis muzikinis festivalis Kalvarijoje Lapkričio 22 dieną dalyvavome Kalvarijos socialinės globos namų organizuotame respublikiniame festivalyje, kuris skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. Tai šventė, kurioje gausu smagių užduočių ir skambių dainų. Tai tarsi varžytuvės, kuriose dalyvavo 8 socialinės globos namų komandos. Dalyviai buvo iš Skemų, Kalvarijos, Adakavo, Didvyžių, Ilguvos, Suvalkijos ir Veisiejų globos namų.

Renginio metu jėgas dalyviams teko išbandyti spėjant muzikinius kūrinius, prisiminti ir atspėti grojamo muzikinio instrumento pavadinimą, pristatyti namų darbus.

Mūsų globos namų komanda savo namų darbus pristatė atlikdama muzikinį kūrinį, skirtą Lietuvos laisvės gynėjams - partizanams paminėti. Skambėjo partizanų daina "Partizanų būrys".

Po renginio smagiai pasišokome diskotekoje, pasiklausėme gyvai atliekamos muzikos ir pasivaišinome tortu. Nuoširdžiai dėkojame rengėjams už šiltai, maloniai ir nuotaikingai praleistą laiką.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3870 Fri, 23 November 2018 02:11:21
Renginys "Stiprus, kai tu šalia" Lapkričio 16 dieną dalyvavome tradicinėje, kasmetinėje, jau 19 kartą organizuojamoje menų dienoje, kuri skirta neįgaliųjų dienai paminėti. Šventę "Stiprus, kai tu šalia" Skemų socialinės globos namai šiemet organizavo 9 kartą, kuri vyko Rokiškio kultūros centre. Šį kartą renginyje dalyvavo 12 kolektyvų su žinomais atlikėjais iš visos Lietuvos. Į renginį visus atvykusius sveikino šventės globėjas - Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, seimo nariai Jonas Jarutis, Raimundas Martinėlis ir Tomas Tomilinas.

Mūsų globos namus renginyje atstovavo ansamblis "Strėva" jau 4 metus iš eilės. Dainavo Margarita, Aldona, Daiva ir klavišiniais grojo Žilvinas. Mus palaikė ir kartu dainavo, jau antrą kartą šiame renginyje, Česlovas Kriščiūnas, kuris yra modernaus ansamblio, liaudiškos muzikos kapelijų meno vadovas, Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijos mokytojas, įkūręs vieną pirmųjų Lietuvoje vokalinių instrumentinių modernaus folkloro ansamblį "Čiūtyta".

Buvome pirmieji. Pradėjome renginį dainuodami dvi lietuvių liaudies dainas: partizanų malda "Tu Lietuva, tu mana" ir "Šiaudais dengtas namelis".

Ne tik patys dalyvavome, dainavome, bet ir smagiai leidome laiką, su malonumu klausėmės šventinio koncerto. Nė nepajutome, kai atėjo laikas grįžti į namus.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3869 Fri, 23 November 2018 01:11:32
Sveiki sulaukę Jubiliejaus Jubiliejus - neišvengiamai ateina kaip pavasaris, kaip lietus, ruduo ar balta žiema. Ateina kas metai, bet vis kitiems. Būna vienintelis, į nieką nepanašus. Šventinis šurmulys gal ir panašus į daugelį buvusių, tačiau jis kartu ir kitoks, ypatingas. Taip galima apibūdinti išaušusią lapkričio 9 dieną...

Nuo senų laikų žmonės linkėdami sveikatos, sėkmės, pilnatvės ir džiaugsmo dovanodavo vieni kitiems riešutus, nes riešutai yra naujos pradžios simbolis. Todėl ir mes, svarbios šventės proga, šalia globos namų pasodinome riešutmedį, linkėdami visiems sėkmingų metų. Juk norisi per šventes nudžiuginti artimuosius naudingomis ir prasmingomis dovanomis. Taigi lauksime subrandintų riešutų...

Šiek tiek vėliau visi gausiai susirinkome salėje ir pradėjome renginį, skirtą 25 mūsų namų gyventojams, kurie šiemet švenčia jubiliejų. Jauniausiai solinizantei sukako 30, o vyriausia yra sulaukusi garbingo 80 metų jubiliejaus. Ši diena kupina šiltų palinkėjimų, skambios muzikos bei dainų. Visos eilės ir gražiausi žodžiai buvo skirti sukaktuvininkams. Visus susirinkusius sveikino globos namų direktorius ir į šventę atvykę artimieji.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3850 Fri, 09 November 2018 04:11:09
Ekskursija: "Radvilų pėdsakai Kėdainiuose. Paberžė - dvasinis traukos centras" Lapkričio 7 dieną, 17 socialinės globos namų gyventojų, kurie dirba socialinėje įmonėje, susiruošė ekskursinei kelionei į Kėdainius...

Taigi išvykome iš socialinės globos namų 8 val. ryto, džiugiai nusiteikę ir norintys geriau pažinti savo kraštą.

Kelionę pradėjome nuo unikalaus, archaiško pasivaikščiojimo po Kėdainių miesto senamiestį, kuris išlikęs nuo reformacijos laikų ir yra unikalaus išplanavimo, gatvių ir aikščių tinklo, architektūros. Negalėjome atsižavėti matomais vaizdais ir dalijomės emocijomis, kad turime galimybę prisiliesti prie senovės, vaikščioti istorijos keliu ir grožėtis vertingų gotikos, renesanso, baroko ir klasicizmo stiliaus pastatais, žavėtis freskomis, pajausti XVII amžiaus dvasią.

Ekskursijos metu apsilankėme Evangelikų reformatų bažnyčioje, kurioje saugomi restauruoti kunigaikščių Radvilų sarkofagai. Tai vienintelė sutvarkyta aukščiausio rango didikų kapavietė Lietuvoje. Jos rūsyje įengtas didikų Radvilų mauzoliejus. Kriptoje – šeši Renenesanso ir Baroko stiliaus, auksu bei sidabru puošti sarkofagai.

Toliau tęsėme savo ekskursiją po dabartinį Kėdainių miesto parką – buvusią Kėdainių miesto dvaro sodybą. Pasigrožėję nuostabiu peizažu, kelionę tęsėme į Paberžę. Pirmiausiai aplankėme dvasinį centrą (Tėvo Stanislovo palikimą). Užėjome ir pasigrožėjome medine Paberžės Svč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia (pastatyta 1859 m). Užėjome į kleboniją ir šalia esančią klėtelę, kur galėjome pamatyti Tėvo Stanislovo sukauptą palikimą bažnytinių rūbų ir meno kūrinių.

Taip pat apsilankėme Paberžės sukilimo muziejuje, šalia kurio yra pastatytas koplytstulpis A. Mackevičiui atminti, parke šalia dvaro rūmų supiltas sukilėlių atminimo pilkapis.

Po apsilankymo Paberžėje tęsėme savo kelionę link Jonavos, kur apsilankėme edukacinėje kąstinio gamybos programoje. Kąstinys tai tradicinis senovės žemaičių maisto produktas, gaminamas pieno produktų pagrindu. Pasižiūrėję unikalaus kąstinio gamybos proceso, buvome pakviesti pasivaišinti šio tautiniu paveldu sertifikuotu produktu. Pasivaišinę, pabendravę su svetingu šeimininku, kelionę tęsėme link namų.

Išvyka buvo be galo įdomi, įspūdinga ir prasminga. Dėka gidės Linos Čebatorienės praplėtėme ne tik savo akiratį žiniomis, bet ir įdomiomis istorijomis, padavimais. Nuoširdžiai dėkojame gidei už nepamirštamus įspūdžius kelionės metu ir vairuotojui Donatui už saugų ir linksmą kelią...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka]]>
3844 Thu, 08 November 2018 01:11:46
Malda išėjusiems... MELDŽIUOSI!

Šiandien meldžiuosi už išėjusius...

Už tuos, kurių jau namuose nebus.

Kurie - dar pasakyt kažko nespėjo,

Paliko šeimą, mylinčius draugus.

Ir už tuos, kurių jau nesutinkam,

Neprasilenkiame gyvenimo keliu.

Tą tuštumą maldom užpildom

Ir šiluma žvakelių uždegtų.

O vaškas tirpsta ašaromis virtęs...

Beprasmiai žodžiai tyloje suduš.

O Dieve, būk jiems gailestingas,

Atverk ramybės, paslapties vartus...

Už tuos, kurių gyvenimas trapus.

Te lapkričio žvaigždelės krintančios -

Ne liūdesį, o džiaugsmą neša į namus.

Nijolė Arštikaitienė

Lapkričio 1 dieną prisiminėme mums brangius žmones - artimuosius, pažįstamus, draugus. Ant kapų nuėję uždegėmę žvakeles, susikaupę, būdami tyloje ir rimtyje meldėmės.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3838 Mon, 05 November 2018 10:11:10
Vėlinių belaukiant... Ramiai ilsėkitės išėję, iškeliavę,

Ramybę siunčia žvakė uždegta...

Aš surinkau lapus, nukritusius nuo klevo,

Iš mano lūpų veržiasi malda...

Artėja Vėlinės, diena, kai būname arti žmonių, kurie jau išėję ir iškeliavę anapilin, kurie mums pasiekiami tik mintimis, maldomis ir jiems skiriamomis žvakių šviesomis. Taigi spalio 26 dieną, susibūrę ir susitelkę bendram darbui, visi draugiškai ėjome tvarkyti globos namų kapinių...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3821 Mon, 29 October 2018 04:10:51
Renginys "Ir aš galiu" Spalio 25 dieną buvome pakviesti ir dalyvavome Tauragėje, respublikiniame neįgaliųjų renginyje „Ir aš galiu“, kurį organizavo Adakavo socialinių paslaugų namai. Šioje šventėje dalyvavo 18 kolektyvų iš įvairių Lietuvos miestų.

Su jauduliu stebėję pirmąją pasirodymų dalį, nepajutome, kaip atėjo laikas į sceną žengti ir mums. „Stinta - pūkis“, taip vadinosi mūsų parengtas šokis, kurį atlikę patekome į prizininkų gretas, laimėjome garbingą 3 vietą, buvome apdovanoti už geriausią choreografiją, taip pat, parsivežėme padėką ir už kūrybiškiausią numerį.

Savo muzikine – choreografine kompozicija norėjome atspindėti Lietuvos krašto unikalumą ir išskirtinumą. Šiuo šokiu perteikiame žvejų palydas į jūrą, tinklų traukimą ir pamario krašto gamtos grožį bei savitą žmonių gyvenimo būdą, kuris mus visus žavi.

Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams už pakvietimą, šaunų renginį, dovanas ir gerai praleistą laiką. Iki susitikimo kitais metais...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3820 Mon, 29 October 2018 03:10:00
"Derliaus gėrybių mugė" Jau ruduo... Nugelto visas sodas mus,

Vien tik vėjas blaško mirusius lapus.

(A.  Tolstojus)

Šių metų spalio 12 dieną nuo pat ryto mūsų namuose girdėjosi šurmulys – visi aktyviai ruošėme savo spalvotas kompozicijas iš rudens gėrybių parodai. O po pietų, pasipuošę ir pakiliai nusiteikę, skambant P. Čaikovskio muzikai („Rudens daina“ spalis iš „Metų laikai“), kurią atliko mūsų gyventojas Jonas Barisas, susirinkome salėje, stebėjome krentantį auksinį lietų iš rudenėjančių lapų, klausėmės poezijos, mynėme mįsles apie rudenį ir jo gėrybes. Džiaugėmės pačių užaugintais moliūgais ir kitomis daržovėmis, pieštais piešiniais.

Nė nepastebėjome, kaip greitai prabėgo smagiai ir išradingai praleistas laikas...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3793 Thu, 18 October 2018 10:10:08
Atšvaitas - tavo angelas sargas kelyje Spalio 4 dieną mūsų globos namuose svečiavosi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos komisariato veiklos skyriaus vyriausioji tyrėja Irena Budrikienė. Susitikimo tikslas - atkreipti globos namų gyventojų dėmesį į eismo saugumo svarbą. Kalbėjomės kaip svarbu yra su savimi turėti atšvaitą, patiems rūpintis savo saugumu ypač tamsiu paros metu.

Paskaitos metu buvo rodoma vaizdinė medžiaga kaip elgtis gatvėje. Diskusijos metu kalbėta apie kelių eismo taisykles, jų laikymąsį.

Didelis dėmesys skirtas atšvaitų nešiojimui. Siekiant užtikrinti mūsų gyventojų saugumą visiems susirinkusiems buvo padalinti atšvaitai, šviesą atspindinčios liemenės.

Nuoširdžiai dėkojame Irenai Budrikienei už šiltą bendradarbiavimą ir laukiam sugrįžtant pas mus...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3779 Thu, 04 October 2018 14:10:00
Derliaus kraitė - 2018 Rugsėjo 29 dieną Kaišiadoryse vyko rudens mugė "Derliaus kraitė - 2018", kurioje dalyvavome ir mes. Savo rankdarbius pristatėme Kaišiadorių miesto bendruomenei ir atvykusiems svečiams.

Džiugu ir smagu, kad kasmet galime dalyvauti šiame renginyje, pabendrauti su miesto gyventojais, pasigrožėti įspūdinga rudens gėrybių gausa ir pasiklausyti koncerto.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3778 Thu, 04 October 2018 12:10:04
Šv. Vincento Pauliečio atlaidai Turiningam mūsų gyvenimui reikia šviesos bei tiesos, kad žinotume prasmę ir neklaidžiotume. Reikia jėgų, kad įstengtume darbuotis ir į tikslą žengti. Reikia vilties ir džiaugsmo, kad gyvenimo negandos nepalaužtų.

Šviesą mums teikia dieviškasis Kristaus mokslas.

Jėgų duoda Jo dieviškoji malonė.

Gaivina ir veda Jo dieviškoji Meilė.

(Lietuvos ganytojų laiškas)

 

1885 metais kunigas Vincentas Paulietis Leono XIII yra paskelbtas gailestingumo organizacijų globėju, tad kiekvienais metais mūsų globos namuose rugsėjo mėnesį yra švenčiami Šv. Vincento Pauliečio atlaidai. Ne išimtis ir šie metai, nes ruduo mūsų bendruomenėje be šios šventės yra sunkiai įsivaizduojamas.

Krentantys lapai, sunkiai iš po debesų besiskverbiantys saulės spinduliai ir  žvarbus vėjas rugsėjo 28 dieną sujungė mus vienai bendrai maldai. Iškilmingas mišias aukojo Kaišiadorių parapijos klebonas dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius kartu su Žiežmarių parapijos klebonu Roku Puzonu ir Darsūniškio parapijos klebonu Petru Linkevičium. Dekanas Rimvydas Jurkevičius sakydamas pamokslą visus susirinkusius kvietė atidžiai klausytis Dievo žodžio, paprašyti Dangiškos globos ir užtarimo. Ragino semtis stiprybės iš Vincento Pauliečio gerų darbų. Sveikino darbuotojus, dirbančius globos namuose su socialinio darbuotojo diena, linkėjo ištvermės ir kantrumo, tarpusavio supratimo, pasitikėjimo ir drąsos. Ši diena buvo kupina dvasingumo ir ramybės.

Po Šv. Mišių visiems susirinkusiems padėkos žodžius, kupinus meilės ir šilumos,  tarė globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, kuris kaip ir visada kvietė būti drąsiais, teisingais ir tikinčiais savo darbo prasme.

Atlaidų šventėje drauge su mumis buvo ir mums sveikinimo žodį tarė bei įteikė darbuotojams padėkas Lietuvos Respublikos seimo narė Laimutė Matkevičienė.

Šie padėkos žodžiai: „ Už ilgametį profesionalų, sąžiningą ir garbingą vadovavimą“ buvo skirti mūsų globos namų direktoriui, Kęstučiui Jakeliui.

Už didelį pareigingumo, jautrumo ir atsakomybės jausmą dėkojo socialinei darbuotojai Kristinai Pinelytei ir socialinio darbuotojo padėjėjui Ričardui Pukevičiui.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Vytenis Tomkus taip pat sveikino visus susirinkusius, o ypatingai dirbančius socialinį darbą, linkėjo atsakingame ir sunkiame darbe niekuomet nepritrūkti stiprybės, optimizmo, kantrybės ir vilties. Taip pat džiaugėsi mūsų įstaigos atvirumu, nuolatiniu dalyvavimu Kaišiadorių bendruomeniniuose renginiuose.

Gausiai salėje susirinkusius globos namų gyventojus, svečius ir darbuotojus eilėmis bei melodingomis dainomis pasveikino Kruonio kultūros centro moterų ansamblis „Svaja“ ir dovanojo koncertą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3774 Mon, 01 October 2018 03:10:10
Socialinių darbuotojų diena  

"Kas žino:
Kiek širdžių išgydai sava šypsena,
Kaip mažiausi paskatinimo ir palaikymo žodžiai sustiprina silpnus kelius,
Kaip mažyčiai geri darbai, kurie yra nematomi tarnauja pasidaugindami į tikrą Didingumą,
Kiek daug vieną dieną išvysi per didįjį susitikimą,
 Nes pabandei malonę, nepaisant kainos, nežiūrint visų kliūčių, net kai nematei prasmės ir rezultatų,
Ir kaip visa tai bus verta Visko."
(J. S. Parkas)
Rugsėjo 27 dieną mūsų namuose nuvilnijo šventė, skirta darbuotojams, kurie dirba vedami pašaukimo. Darbuotojams, kurie yra ŠALIA ŽMOGAUS, kai jam reikia pagalbos, kai jis jaučiasi nesaugus, jam sunkią valandą, kai kenčia. Darbuotojams, kurie yra ŠALIA ŽMOGAUS, kai jis švenčia ir yra laimingas...
Su Socialinių darbuotojų diena!
]]>
3772 Fri, 28 September 2018 12:09:08
Mes filme Filmas – tai saviraiškos būdas, kuris padeda išsakyti mintis ir išreikšti jausmus ne tik žodžiais, bet ir vaizdais. Kiekvienam žmogui, žiūrinčiam filmą, kyla įvairių minčių. Kartais džiugina, įkvepia veikti, kartais kelia klausimų, bet taip pat, padeda plėsti pasaulėjautos ir pasaulėžiūros ribas.

Rugsėjo 20 dieną, vykome į Kauno prekybos ir pramogų centrą „Akropolis“, kur leidome laiką žiūrėdami nuotaika alsuojantį animacinį filmą - „Luisas ir ateiviai“. Filmas buvo skirtas įvairaus amžiaus žiūrovams ir savo siužetu kvietė nukeliauti į fantazijų pasaulį, mokė gėrio, pagalbos, pagarbos ir atsakomybės už savo artimą, draugus.

Smagiai praleidę laiką kino salėje, nuskubėjome pasistiprinti – pavalgyti vienoje iš veikiančių kavinių. Vėliau, mes pasidalinome įspūdžiais apie ekskursijoje praleistą laiką. Abejingų nebuvo, visi džiaugėsi ir sakė, kad patiko.

Nuotrauka

]]>
3759 Mon, 24 September 2018 05:09:08
Savižudybių prevencijos mokymai gyventojams Rugsėjo 18 dieną, pas mus svečiavosi psichologė Vida iš Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, kuri vedė gyventojams savižudybių prevencijos mokymus.

Paskaitos metu daug kalbėjomės apie vienišumo jausmą, liūdesį, blogas mintis, pagalbą sau ir kitiems. Kiekvienam mokymų dalyviui buvo pasiūlyta atsakyti: „Už esu šiandien sau dėkingas?“.

Diskusijos metu visi buvo raginami pastebėjus draugo blogą savijautą, jo nepalikti vieno, skatinti išsikalbėti arba apie tai informuoti specialistus. Paskaitos metu buvo surasta būdų, kaip gali gyventojai užkirsti kelia savo, ar draugų mintims apie savižudybę.

Specialistė patarė išsikalbėti artimiesiems, draugams, užsiimti mėgiama veikla, stebėti gamtą, o visų pirma, mylėti save ir dėkoti sau už pačius mažiausius dalykus.

]]>
3748 Wed, 19 September 2018 01:09:13
Dviračių žygis Druskininkuose Rugsėjo 11 dieną du mūsų bendruomenės atstovai (Robertas Matusevičius ir Alvydas Zinkevičius) lydimi globos namų darbuotojų  dalyvavo Druskininkuose vykusiame dviračių žygyje "Žvaigždžių orbita", kuris skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Dalyvaudami šiame renginyje praleidom aktyviai ir prasmingai laiką. Išbandėm savo fizinį bei psichologinį pasirengimą, nes teko dviračiu važiuoti 10 km. Įveikę numatytą maršrutą, laiką paskyrėme naujoms pažintims ir bendravimui.

Džiugu, kad galėjome dalyvauti šiame renginyje, pažinti Druskininkų apylinkes ir pasigrožėti gamta. Grįžome į namus pavargę, tačiau kupini įspūdžių ir gerų emocijų.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3732 Thu, 13 September 2018 11:09:00
Paskaitos sveikatinimo tema Rugsėjo 11 - 12 dienomis mūsų globos namuose buvo vykdomi mobilūs sveikatinimo renginiai, kuriuos organizavo Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Dvi dienas gyventojai sėmėsi teorinių žinių paskaitėlėse, kurių temos "Judėk šiandien dėl rytojaus" ir  "Vaistažolės - ir vaistas, ir maistas" , taip pat atliko praktines užduotis. 

Pirmąją dieną bendravome su treneriu Laimontu Rakausku, kuris mums tik patvirtino, kad aktyvų gyvenimą gyvenantys žmonės yra sveikesni, darbingesni, gražesni ir geresnės nuotaikos. Dalyvaudami paskaitoje klausėmės apie pagrindinius sveikatą įtakojančius veiksnius, fizinio aktyvumo poveikį, judėjimo ir krūvio "receptą", šiaurietiško ėjimo privalumus ir efektyvumą. Po teorinės dalies turėjome bendrą mankštą ir šiaurietiško ėjimo pamokas. 

Antrąją dieną susitikome su vaistininku - žolininku Mariumi Lašinsku, kuris mums daug pasakojo apie vaistažoles, jų naudą ir poveikį organizmui bei sveikatai. Sužinojome, kad žolė gali būti ne tik maistas, bet ir vaistas. Ragavome "Džiaugsmo" arbatos, bandėme atspėti jos sudėtį. Po paskaitėlės su dėstytoju visi drauge ėjome rinkti žolelių, su jomis susipažinti iš arčiau, pamatyti kaip atrodo. Taip pat būdami lauke sužinojome, kad žolė gali būti ne tik naudinga, bet ir nuodinga. Taigi, renkant vaistažoles reikia būti atsargiems...

Šios dvi dienos tikrai neprailgo, buvo įdomios. Todėl nuoširdžiai dėkojame už galimybę sužinoti mums daug svarbios ir naudingos informacijos Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Viditai Jonaitei.

Lauksime sugrįžtant...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3734 Thu, 13 September 2018 02:09:36
Išvyka į Birštoną Rugsėjo 7 dieną, grupė globos namų gyventojų vyko aplankyti kurortinio miestelio, Birštono. Ekskursijos metu vyrukai aplankė Vytauto kalną, nuo kurio galėjo pasižiūrėti Nemuno panoramą iš arčiau, per tam skirtus specialiuosius žiūronus, lankėsi Birutės viloje, kurioje galėjo relaksuoti ir pasiklausyti vandens ošimo, pakvėpuoti mineraliniais vandenimis bei pasigrožėti vandens fontanais.

Gyventojai džiaugėsi vaikščiodami Pėdų taku, parke sportavo su treniruokliais. Gerai leido laiką Panemunės pakrantėje stebėdami gamtos peizažus.

Ekskursijos pabaigai apsilankė Birštono kavinėje-picerijoje, kurioje vaišinosi pica ir sultimis.

Buvo smagu atsipalaiduoti.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3728 Tue, 11 September 2018 03:09:20
Stovyklavome Zelvoje  

Kai paskutiniai vasaros spinduliai glosto žemę ir voratinkliais apsigaubia pageltusios smilgos, norisi sušukti:

Vasara - mes dar taip nenorime tavęs paleisti!

Rugpjūčio 29, 30, 31 dienomis, didelis būrys mūsų namų gyventojų, vasarą palydėjo poilsiavietėje Zelva. Trys dienos neprailgo, kadangi laiką leidome smagiai ir turiningai. Iš ryto atsikėlę, nusiprausę, mankštinome rankas ir kojas, kad dieną lydėtų žvali nuotaika ir energija. Vėliau, sekė įvairios užduotys, žaidimai, pačių pasigaminto torto ragavimas. Neapsėjome be dainų ir šokių, prizų bei siurprizų. Ejome pasivaikščioti jau pažįstamais takais, stebėjome nuostabią gamtą, vakare šildėmės prie laužo.

Nepabūgom nei uodų, nei vėstančio oro. Esam kupini noro ir vėl ten sugrįžti.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3712 Tue, 04 September 2018 01:09:32
Minėjimas "Susikibkime už rankų" Šiandien mūsų namuose buvo minimos 29 - osios Baltijos kelio metinės. Tai diena, kuri mūsų atmintyje yra skaudi, tačiau kartu teikianti šviesią viltį ir ryžtą. 

Buvome ilgam pavergti, bet laisvės troškimas liko nenugalėtas. Tad prieš beveik 30 metų Lietuvą, Latviją ir Estiją sujungė žmonių grandinė. Gyvų žmonių grandinė, tik patvirtino, kad mes esam stiprios tautos, kad galime būti ne tik laisvi, bet ir įveikti sunkumus. Dabar visa tai galime prisiminti ir papasakoti tiems, kurie to nepatyrė.

Baltijos kelio istoriją prisiminėme žiūrėdami dokumentinį filmą, klausydami eilių ir dainuodami dainas.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3704 Tue, 28 August 2018 01:08:45
Nepakartojamoji Palanga Nuo pat ankstaus ryto susiruošę, rugpjūčio 17 dieną išvykome į Palangą. Pirmiausiai atvykę aplankėme Palangos gintaro muziejų, kuriame pasižiūrėjome veikiančias parodas, gintaro ekspoziciją. Džiugu lankytis muziejuje, kuriame galima pamatyti gintaro kelią nuo evoliucijos pradžios iki nuostabaus juvelyrinio gaminio, pasigrožėti autentišku grafo Felikso Tiškevičiaus rūmų interjeru.

Kelionę tęsėme prie jūros, eidami pagrindine Basanavičiaus gatve, kurioje gausu pramogų ir viliojančių saldžių pasiūlymų. Pasmaližiavę, šiek tiek pailsėję, pasiekėme kelionės tikslą - jūrą. Mūsų tarpe buvo skeptiškai nusiteikusių, kurie teigė, kad tik pabus paplūdimyje, o į jūrą nebris, bet jūros žavesiui ir traukai atsispirti nepavyko. Visos išdrįso įbristi į jūrą, pajusti bangų kutenimą, smėlio gurgždesį po kojomis...

Kaip bebūtų smagu ilsėtis, bet metas traukti link namų. Ši kelionė ilgai išliks atmintyje su gražiais vaizdais, parsivežtais suvenyrais, papuošalais. Nors kelias link namų ir ne trumpas, nepaisant to, visą laiką girdėjos pasidalijimas patirtais įspūdžiais, kokia yra nepakartojama Palanga...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3690 Tue, 21 August 2018 03:08:43
Žolinių popietė "Žolinės yra Žemės Dievo šventė, kuomet žmogus pamato,

kaip jo darbas atneša rezultatų, jo sodas subrandina vaisių,

miškai atveria savo gėrybių kraites ir atsiranda gamtos,

žemės ir žmonių santarvė."

Tėvas Stanislovas

Rugpjūčio 14 dieną minėdami vasaros sandūrą, kvietėme visus mūsų namuose prisijungti ir drauge švęsti: smagiai dalyvauti, kurti kompozicijas iš gėlių, piešti kreidelėmis ant asfalto, šokti ir linksmais būti. O šventės pabaigoje – dalyvių laukė staigmena. Atsakingiausiai, sąžiningiausiai dirbantys socialinės globos namų gyventojai buvo apdovanoti padėkos dovanėlėmis.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3688 Tue, 21 August 2018 01:08:32
Grįžome į Kauno zoologijos sodą Liepos 27 d. išsiruošėme į Kauną aplankyti zoologijos sodo. Vos tik įėjus pro vartus, pasijutome atvykę į nepakartojamą įspūdžių, egzotikos ir nuotykių pasaulį. Lietuvos zoologijos sodas užburia ir tarsi vaikus veda į nepakartojamą, kartais mums žmonėms nepažįstamą, ir truputį bauginantį gyvūnų, paukščių, roplių bei žuvų pasaulį. Kiekvienas galėjome pasidžiaugti savo mėgstamiausiais gyvūnais. Vieniems iš mūsų didelį įspūdį paliko išdykėlės beždžionėlės, kitiems išdidūs tigrai, vieni žavėjomės žuvelių gausa, kitiems – didžiausią įspūdį paliko terariumo gyventojai. Pavaikščioję ir pasigrožėję gyvūnais, taip pat turėjome galimybę pasigrožėti lauko paroda eskponuojama zoologijos sode "Kaunas Fhoto". Pailsėję ir papietavę kavinėje, kupini įspūdžių sugrįžome namo.

Nuotrauka

]]>
3668 Mon, 30 July 2018 11:07:39
PO MOLĖTŲ KRAŠTĄ PASIŽVALGIUS Keliavimas tai ne vien vaizdų matymas. Tai ilgalaikė pasaulėžiūros reforma.

Miriam Beard.

 

Šį kartą nusprendėme pasižvalgyti po Molėtų kraštą. Išvykome anksti ryte, nes norėjome kuo daugiau pamatyti, patirti. Ekskursiją pradėjome nuo Etnokosmologijos centro, čia pakilome į apžvalgos aikštelę, kur atsivėrė puiki Aukštaitijos miškų ir ežerų panorama. Buvo galima iš paukščio skrydžio apžiūrėti kalendorinį akmenų ratą ,,Lietuvos Saulė“ – 30 metrų diską su aštuoniais spinduliais, didžiuosius apskritimo akmenis, atgabentus iš visų Lietuvos apskričių. Akmeniniai spinduliai vaizduoja pasaulio šalis, Saulės tekėjimo ir laidos kryptis lygiadienių ir saulėgrąžų metu. Šalia akmeninės Saulės išdėstyti planetų modeliai, sudarantys mūsų Saulės sistemą. Muziejuje susipažinome su kosmoso paslaptimis ir savo rankose palaikėme meteoritą, taip pat, iš arti pamatėme, kaip atrodo mėnulio dalelė, kosmonautų maistas ir apranga.

Toliau kelionę tęsėme Vaiškūno sodyboje. Šioje sodyboje 1996 metais buvo įrengta Senovinė dangaus šviesulių stebykla - šventvietė. Rato iš dešimties medinių šventyklos stulpų su kalendoriniais ženklais viduryje įrengtas akmeninis Saulės - ugnies aukuras. Čia apsilankius galėjome susidaryti įspūdį, kaip senovėje buvo stebimi dangaus šviesuliai, atliekami kalendorinio laiko skaičiavimai.

Vėliau, atvykome į „Menišką kaimą“, įsikūrusi Bebrusuose, kur susipažinome su senu kaip pasaulis amatu – juodąja keramika ir jos gamybos subtilybėmis. Patys bandėme lipdyti molinius dirbinius bei lieti žvakes. Po visų darbų, ragavome aukštaitišką patiekalą – bulvinius blynus, kvapnų obuolių pyragą, gėrėme žolelių arbatą.

Kelionės metu, mus lydėjo ir apie istoriją pasakojo šaunusis gidas Vytautas, kuris grįžtant namo, už teisingai atsakytus klausimus dalino prizus. Daugiausiai prizų gavo mūsų gyventojas Vytautas Poviliūnas. Nuo jo mažai atsiliko Viktorija Želytė, bei Jevgenija Fedorejeva.

Kelionių mums niekada nebus per daug, tai vienas iš mėgstamiausių laisvalaikio praleidimo būdų.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3655 Fri, 20 July 2018 10:07:50
Aplankėme Birštoną  

       Niekas taip gerai nenuteikia žmogaus, kaip gražūs gamtos vaizdai šiltą vasaros dieną.

Liepos 13 – ąją išsiruošėme aplankyti vieno iš Lietuvos kurortų – Birštono. Šiame, ramybe alsuojančiame mieste grožėjomės: spalvingais gėlynais, neaprėpiamu Nemuno vingiu, Kneipo sodu, kultūros paveldu Kurhauzu, centriniu miesto parku ir jo skulptūromis, užsukome į mineralinio vandens garinimo bokštą.

      Taip bepoilsiaujant nepastebėjome, kaip greitai prabėgo laikas. Pažvelgę į laikrodžius nutarėme pasukti link namų, tačiau šypsenos nedingo nuo veidų. Dieną praleidome smagiai ir turiningai.       

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3649 Mon, 16 July 2018 02:07:40
Šimtmečio žiedas Liepos 4 dieną mūsų namuose nuvilnijo šventė „Šimtmečio žiedas“, skirta Valstybės dienai paminėti. Kasmet minėdami šią didžią datą, norime, kad kiekvieno mūsų širdį paliestų svarbi šventės emocija ir tradicija, kad būtų tamprus ryšys su istorija. Juk būtent istorija mus vienija ir lydi kiekvieną dieną. Ji tarsi mokytoja, formuojanti dabartį ir ateitį.

Šiandien, mums svarbią dieną, nebuvome vieni. Sulaukėme svečių iš Aukštaitijos. Pirmą kartą pas mus svečiavosi Skemų socialinės globos namų kolektyvas ir jau ne kartą buvę draugai iš Didvyžių ir Linkuvos socialinės globos namų. Smagu ir džiugu, kad mus vienija tampri ir stipri draugystė. Taip pat aplankė ir Žiežmarių parapijos klebonas, Rokas Puzonas.

Šių metų meninėje programoje tarsi knygos puslapiai sugulė Lietuvos ir mūsų globos namų istorija, kuri įkvepia tikėjimo ir vilties.

Kaip ir kasmet, šventės metu globos namų direktorius dėkojo darbuotojams už ilgametį, nuoširdų ir atsidavusį darbą, įteikė padėkas. Taip pat ragino nepamiršti istorijos ir į ją pažvelgti dabarties akimis.

Po meninės dalies visų laukė staigmena. Mus pirmą kartą aplankė Maltos ordino baikerių grupė. Galingus motociklus vairuojantys baikeriai atvežė ir dovanojo savo draugystę ir bendravimą.

Po pertraukėlės šventė tęsėsi. Vieni šoko ir dainavo, tuo tarpu kiti dalyvavo sportinėse bočios ir smiginio varžybose.

Buvo daug nuoširdžių emocijų ir džiaugsmo, smagią nuotaiką dovanojo Strėvos ansamblio merginos. Pasistiprinę koše ir gira, išsiskirstėme.

Norime padėkoti svečiams ir draugams, kad su puikia nuotaika įsiliejote į mūsų šventinį sūkurį, buvote aktyvūs ir gerai nusiteikę. Drauge prikėlėme istoriją, prisiminėme Lietuvos svarbiausius įvykius ir ryškiausias datas.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3645 Mon, 09 July 2018 10:07:38
Paparčio žiedo ieškantys Jonai... 2018 m. birželio 22 d. globos namų gyventojai dalyvavo linksmoje ir gražioje Joninių šventėje, kurią padedant darbuotojams organizavo globos namų gyventojų taryba. Nuo pat ryto skambėjo muzika ir širdį džiugino susibūręs globos namų gyventojų kolektyvas, kuris klegėjo po apylinkės pievą rinkdamas žolinčių vainikams. Gera nuotaika, linksmos emocijos leido visiems draugiškai tinkamai pasirengti šventei: pasipuošti žydinčiais vainikais sūpynes, nusipinti vainikus Rasoms, Janinoms ir Jonams. Pasidabinę ir pasirengę šventei visi sugūžėjome į globos namų kiemą, grupelėse dalinomės prisiminimais apie Joninių šventės tradicijas, dainavome lietuvių liaudies dainas, šokome, kepėme ant laužo dešreles, puošėme varduvininkų galvas gėlių vainikėliais.

 Taip vasara į šventę Joninių

Lyg nuotaka atėjo-
Juk pasipirš gražuolei
Paparčio žiedo ieškantys Jonai...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3639 Mon, 25 June 2018 01:06:01
Linksmieji Anykščiai 2018 m. birželio 18 d. globos namų gyventojai vyko į ekskursinę kelionę „Linksmieji Anykščiai“. Pažintinę ekskursiją pradėjome su puikiu gidu Vytautu, kuris mums pasiūlė išbandyti savo laimę bei orientavimosi įgūdžius pereinant labirintus. Išbandėme dviejų labirintų subtilybes ir klastas: lenktynių labirinte ir didžiajame labirinte. Drąsiausieji iš mūsų įlipo į apžvalgos aikštelę medyje, pasigrožėjo labirintais žiūrint iš viršaus. Smalsuoliai ir tie kurie norėjo surasti vidinį „ Aš“ vaikščiojo energetiniu labirintu.

Labirintų parke pasigrožėjome nuostabiomis žaliomis skulptūromis- Topiarais, pamatėme mini zoologijos sodą, pelėdos namą, milžino stalą, apsilankėme apverstame name.

Šiek tiek pailsėję savo kelionę tęsėme į nepakartojamą Anykščių šilelio medžių lajų taką, kur turėjome galimybę pakilti į 36 metrų aukštį, pasigrožėti nepaprastai gražiais vaizdais, Šventosios upe.

Nuėję prie Puntuko – antro pagal dydį Lietuvos akmens, ant kurio iškaltas bareljefas apie legendinius lakūnus skridusius per Atlantą S. Darių ir S. Girėną pasiklausėme gido Vytauto senovinio pasakojimo, pasigrožėjome šiuo nuostabiu gamtos kūriniu.

Kelionę savo tęsėme į senąją geležinkelio stotį – Siaurojo geležinkelio muziejų. Kur mus pasitikęs stoties viršininkas leido pailsėti, papietauti, papasakojo labai įdomių istorijų susijusių su siauruku, leido pasivažinėti drezina. Atsisveikinę ir padėkoję už nuostabiai praleistą laiką keliavome aplankyti Arklio muziejaus.

Lankydamiesi Arklio muziejuje susipažinome su įvairiausiomis Lietuvos arklininkystės istoriją atspindinčiomis ekspozicijomis. Susipažinome ir pamatėme kaip funkcionuodavo tradiciniai amatai : kalvystė, audimas, molio – keramikos, medžio apdirbimo darbai.

Kelionės pabaigoje, jau vakarop apsilankėme pas poną Petrą, kur dalyvavome edukacinėje programoje „Kastinio gaminimas“. Programos metu pamatėme, kaip gaminamas kastinys, kokia jo kilmės istorija, ko reikia, kad kastinys pavyktų. Vėliau, kai jau kastinys buvo susuktas, visi galėjome degustuoti šį patiekalą su karštomis bulvėmis, kepintomis kanapėmis. Taip pat pirmą kartą daugelis iš mūsų paragavo šaltos žemaitiškos sriubos cibulynės. Tačiau siurprizai tą dieną dar nesibaigė, šeimininkai mus pavaišino savo gamybos nealkoholiniu imbieriniu vynu. Atsisveikinę su vaišingais šeimininkais patraukėme link namų. O kad, kelias neprailgtų grįžome į namus smagiai dainuodami lietuviškas dainas.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3612 Tue, 19 June 2018 04:06:42
Kauno Zoologijos sode Birželio 15 dieną, globos  namų gyventojai, entuziastingai vyko į Kauno Zoologijos sodą. Gerai leido laiką. Vaikščiojo gamtoje, stebėjo gyvūnus. Mėgavosi bendravimu. Vaišinosi pica, gaiviaisiais gėrimais ir ledais.

]]>
3607 Fri, 15 June 2018 09:06:18
Tarptautinės atvirosios socialinės globos namų vasaros sporto žaidynės Zarasuose 2018 m. saulėtą ir šiltą birželio mėn. 14 d. rytą Strėvininkų socialinės globos namų septynių puikių žaidėjų ir dviejų darbuotojų komanda pajudėjo į Zarasus, atstovauti mūsų globos įstaigą Tarptautinėse atvirosiose socialinės globos namų vasaros sporto žaidynėse, skirtose Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Ne tik smagiai praleistas laikas, naujos pažintys, senų draugų susibūrimas, bet ir pagrindinis tikslas būti pirmiems ir nugalėti, drąsiai siekti sportinio rezultato ir medalių, mūsų puikiems sportininkams leido būti prizinių vietų nugalėtojais. Didžiuojamės šaunia Sigitos Mockeliūnaitės ir Ramūno Dzerkelio komanda, kuri smiginio rungtyje užėmė I-ją vietą ir „nušluostė“ nosį net 21 komandai, surinkdami maksimalų taškų skaičių- 284 bei parsivežti nugalėtojų taurę. Taip pat džiaugiamės puikiomis šaškininkėmis: Eglę Sadauskaitę ir Živilę Zybertaitę, kurios pasipuošė II-os ir III-os vietos medaliais bei jų rankose tviskančiomis taurėmis! Galiūnų konkurse gyventojų moterų tarpe Sigita Mockeliūnaitė užėmė III-ją vietą, o darbuotojų moterų galiūnė ir I-os vietos nugalėtoja tapo mūsų globos namų sporto užimtumo specialistė Reda Rokienė. Tik per keletą sekundžių nuo prizinės vietos atsiliko darbuotojų komandos atstovai sporto užimtumo specialistė R. Rokienė ir socialinio darbuotojo padėjėjas Ričardas Pukevičius, kurie foto orientacinėje rungtyje liko IV-ti. Daug medalių, diplomų ir padėkos raštas papildė globos namų sportinių apdovanojimų stendą, didžiuojamės jais, linkime sportininkams ir toliau taip kantriai ir su užsidegimu treniruotis, varžytis su gražių sporinių elgesių ir dar daug, daug kartų nugalėti !!!

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3608 Fri, 15 June 2018 09:06:00
Tremty užaugo didvyriai, poetai...

Tremty užaugo didvyriai, poetai,

Tremty užmigo širdys amžinai.

Tremty pražydo kankinių vainikas,

Krauju aplaistyti kapai.


Dainuok, širdie, dainuok ir nesustok,

Mylėk gyvenimą, mylėk, meldžiu.

Paglostys vėjas tavo plaukus,

Juk kankinio kely buvai ir tu...

 

             Birželio 14, Gedulo ir vilties dieną, susirinkome prisiminti tuos, kurie buvo nekaltai ištremti, nukentėjo, žuvo Sibiro lageriuose. Minėjimą pradėjome daina, skaitėme tremtinių eiles, skaudžius ir sunkius išgyvenimo prisiminimus, istoriją, kurios pasekmes išgyvename nuolat, sutikdami šią dieną. Žuvusiuosius pagerbėme tylos minute. Savo prisiminimais apie artimųjų tremtį pasidalino globos namų gyventojai Daina Šimkuvienė ir Arūnas Kalašinskas. Apie tautos laisvės kainą, dabarties sąžiningų ir prasmingų darbų reikšmę Lietuvai, kalbėjo globos namų direktorius Kęstutis Jakelis.

Nuotrauka

]]>
3606 Thu, 14 June 2018 09:06:43
Filme "Kol dar neatėjo audra" „Žmogaus valia ir meilė stipresnės už bet kokią stichiją. (Citata paimta iš filmo aprašymo „ Kol dar neatėjo audra“)

Šiltą, saulėtą birželio 7 dienos rytą išsiruošėme į taip mėgstamą ekskursiją Kauno „Mega“. Pasivaikščioję po prekybos ir laisvalaikio centrą, pasukome link kino teatro ir įsigijome bilietus į kiną „ Kol dar neatėjo audra“. Filmas užbūrė nepaprastai jausminga dviejų jaunų žmonių istorija ir jų patirtais išgyvenimais išplaukiant į kelionę su jachta. Pasižiūrėjus filmą nuėjome papietauti į mūsų mėgstamą piceriją „CanCan“. Pailsėję, pasivaikščioję po atsinaujinusią Megą sugrįžome į socialinės globos namus.

]]>
3613 Mon, 11 June 2018 04:06:53
Pasitikome vasarą Kaip nuostabu į vasarą įžengti...
Pasitikdami birželį ir jo dovanojamus šiltus orus, popietę praleidome susirinkę dainuodami lietuviškas dainas, šokdami. O kokia gi vasara be laužo ir be dešrelių kepimo gamtoje?.. Visi draugiškai kepėme, po to vaišinomės gardžiomis dešrelėmis, gėrėme gaivų naminį limonadą. Netrūko juoko, gerų emocijų.

Puikus vasaros pasitikimas...

Nuotrauka

]]>
3592 Fri, 08 June 2018 09:06:24
Projektas "Už skaidrią Lietuvą" 2018m. birželio 7 dieną, 50 globos namų gyventojų, pasidalinę į dvi klausytojų grupeles, dalyvavo Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos projekte „ UŽ SKAIDRIĄ LIETUVĄ“ . Šia veikla siekiama prisidėti prie korupcijos paplitimo mažinimo sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityse, suteikti gyventojams žinių bei galimybę būti matomiems ir išgirstiems.

Mokymus organizavo VŠĮ „Vilties žiedas“.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3583 Fri, 08 June 2018 03:06:54
Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų Birželio 5 - osios rytmetį puikiai praleidome Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Susipažinome su didžiule gausa gyvūnų, turėjome galimybę iš arti pamatyti drugelių ekspozicijas, gyvūnų iškamšas, pažinti kas gyvena vandenynuose. Išgirdome gamtos garsus, paukščių čiulbėjimą...

Važiuodami pro šalį nepraleidome progos stabtelėti prie Kauno marių, kuriose matėsi baltuojančios jachtos ir puošnūs Pažaislio bažnyčios bokštai. 

Nuotrauka

]]>
3591 Wed, 06 June 2018 09:06:20
Popietė skirta „Partizanų metams paminėti“ Laisvė yra Dievo dovana ir kiekviena karta už ją turi mokėti savo kainą. Nemokantieji tampa vergais, o mes nenorime jais būti. (Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius)

 

2018-ieji paskelbti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro, gynybos pajėgų vado, Pietų Lietuvos partizanų srities vado, žurnalisto, mokytojo Adolfo Ramanausko – Vanago metais.

Gegužės 30 d. skaitykloje, visi norintys buvo pakviesti „pasivaikščioti skaudžiu Lietuvos istorijos keliu.“ Šią dieną pagerbėme Lietuvos partizanus, kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę. Skaitėme ištraukas iš jų prisiminimų, artimųjų pasakojimų, turėjome galimybę pasiklausyti partizanų sukurtų dainų, kurias atliko mūsų globos namų gyventojai ir darbuotojai.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3589 Mon, 04 June 2018 08:06:21
Operetė "Misteris X" Kauno valstybinis muzikinis teatras džiugina ne tik savo grožiu, bet ir puikiais spektakliais. Gegužės 30 d. mūsų globos namų gyventojai vyko pasižiūrėti nuotaikingos operetės „Misteris X“. Ši operetė ilgam išliks ją žiūrėjusiųjų atmintyje ne tik savo pastatymu, gražia scenografija, bet ir įdomiai perteiktais personažais, kurių išgyventi jausmai ir emocijos dažnam iš mūsų nėra svetimi.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3588 Mon, 04 June 2018 08:06:17
Šventė Tėvo dienai paminėti 2018 m. birželio 1 d. Strėvininkų socialinės globos namuose vyko graži ir šilta šventė skirta Tėvo dienai paminėti.

Renginys prasidėjo puikia nuotaika ir gražiu globos namų gyventojų pasirodymu - eilėmis ir daina, vėliau turėjome naują draugišką pažintį su Kauno Kovo 11-sios etnografiniu ansambliu „Sūduva“, kuris mūsų gyventojus ir darbuotojus pasveikino su atėjusia vasara ir nuostabia tėčio dienos švente.

Kartu dainavome ansamblio dainas, klausėmės eilių ir besibaigiant renginiui pasodinome globos namų kieme medelį, skirtą tėčiams atminti…

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3566 Mon, 04 June 2018 02:06:52
Pasaulinė diena be tabako 2018 m. gegužės 30 d. Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai dalyvavo rūkymo prevencijoje "Obuolys vietoje cigaretės". Renginys skirtas GEGUŽĖS 31- JAI – PASAULINEI DIENAI BE TABAKO, kuris globos namuose bus vykdomas dvi dienas. Gyventojai dalyvavo specialioje trumpametražinių mokomosios medžiagos filmukų peržiūroje, kurios tikslas priminti jog rūkymas žalingas žmogaus sveikatai, kenkia aplinkinių sveikatai ir gali sukelti rimtus sveikatos sutrikimus.

Socialinės globos namų darbuotojos psichologė Edyta Bobin ir socialinė darbuotoja Reda Rokienė vedė viktoriną skirtą kino filmukų aptarimui ir už kiekvieną teisingą atsakymą buvo dalinamas obuolys, simbolizuojantis sveiką gyvenimo būdą ir žalingų įpročių atsisakymą. Geros ir teigiamos emocijos, gausus dalyvavimas viktorinoje, pasidalinimas mintimis apie rūkymo žalą parodė, kad rūkymo prevencijos užsiėmimas sėkmingas ir svarbus.

Nuotrauka

Nuortauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3560 Fri, 01 June 2018 11:06:09
Paskaita "Mąstymas ir emocijos" Gegužės 31 d. bendradarbiaujant su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, globos namų gyventojams ir darbuotojams buvo organizuota paskaita „Mąstymas ir emocijos“. Paskaita skirta savižudybių ir žalingų įpročių prevencijai. Už suteiktas žinias esame dėkingi popietę vedusiai, psichologei Vidai Grašiuvienei.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3605 Thu, 31 May 2018 09:05:34
Boulingo varžytuvės 2018 05 25 d. Strėvininkų socialinės globos namų entuziastingų boulingo mėgėjų grupė vyko praleisti laisvalaikio į Kaišiadorių pramogų centrą „Pas Radvilą“. Linksma popietė su boulingo draugiškomis varžytuvėmis ir puikia nuotaika pasibaigė užkandžiavimu pica ir atsigaivinimu gaiviaisiais gėrimais.

Džiaugiamės geromis emocijomis, draugiška atmosfera ir gražiai praleistu laiku.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3553 Mon, 28 May 2018 03:05:17
„100 vaikelių pina Lietuvos vėliavą“ Gegužės 25 dieną, buvome pakviesti ir dalyvavome Žiežmarių bibliotekos surengtoje akcijoje „ 100 vaikelių pina Lietuvos vėliavą“, skirtą Lietuvos 100 – mečiui paminėti. Akcija vyksta jau 3 – čius metus ir pritraukia vis daugiau entuziastų.

                6 mūsų globos namų gyventojai, kartu su kitais 200 dalyvių, miestelio aikštėje, 15 minučių skaitė savo pasirinktas knygas, vėliau, su visais drauge ištiesė pačių rankomis supintą Lietuvos vėliavą. Renginio metu, kaip vyriausias akcijoje skaitantis dalyvis, atminimo knyga buvo apdovanotas mūsų namų gyventojas Vladimiras Karnocevičius.

                Nuoširdų Ačiū, už glaudų bendradarbiavimą, šiltas akimirkas, kvietimą ir dovanas, tariame Žiežmarių bibliotekos vyr. bibliotekininkei Arinai Keturkaitei.      

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3555 Mon, 28 May 2018 03:05:00
Sportinės veiklos popietė "Pasitinkant Vasarą" 2018 m. gegužės 24 dienos saulėtą ir gražią popietę Strėvininkų socialinės globos namų gyventojų taryba organizavo linksmą sportinės veiklos popietę „Pasitinkant Vasarą“ lauke su silpnesniais ir slaugos grupių gyventojais. Taip pat į smagią popietę buvo pakviesti ir visų socialinių grupių gyventojai, kurių daugelis noriai prisijungė.

Gyventojai su užsidegimu ir dideliu noru dalyvavo sportinių užsiėmimų veiklos kampeliuose, kuriuose mielai gyventojų tarybai pagalbą teikė socialinės darbuotojos ir socialinių darbuotojų padėjėjos. Silpnesni gyventojai džiaugėsi parodytu dėmesiu ir gerai praleistu laiku: krepšinio aikštelėje žaidžiamu baudų mėtymu, šaškių varžytuvėmis, dėlionių dėliojimu, žiedo ant bokštelio mėtymu, kamuolio į futbolo vartus varymu, oro lėkščių skraidymo varžymusi, lauko boulingu ir kitais užsiėmimais.

Merginų grupelė padedant sporto užimtumo specialistei pagamino dekoracines vazas, kurios pasipuoš gėlėmis ir kuriomis planuojama papuošti lauko sporto bazę ir kitas globos namų patalpas.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3543 Fri, 25 May 2018 09:05:30
"Giesmių pynė Marijai" - giedojimo susibūrimas Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje.  

                      Šiltą ir saulėtą gegužės 24-osios rytą jau antrus metus iš eilės vykome į giedojimo susibūrimą ,,Giesmių pynė Marijai", Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje, kurį organizavo Skemų socialinės globos namai.

                      Dvasinės šventės pradžioje, visus susirinkusius į nedidelę, tačiau labai jaukią bažnytėlę, pasveikino šių Dievo namų šeimininkas - kunigas Laimonas Nedveckas. Savo pamoksle dvasininkas kalbėjo apie žmogaus pasirinkimą tapti tuo kuo nori jis tapti, apie pašaukimą Dievui: < > „pašaukimas - didžiausias slėpinys. Sunku ką pasakoti kitiems, kai negali tos paslapties išsiaiškinti pats, - svarstė klebonas. - Juk kiekvienas klausia, kas yra pasaulis, kas yra Dievas, kas yra žmogus, kas yra bendravimas, kas esu aš, koks mano santykis su pasauliu, Dievu, kitais žmonėmis“< >.   Po savo išsakytų minčių pakvietė visus susiburti ir giedoti...

                      Giesmių pynėje šiais metais, taip kaip pernai buvo supinta gražiausios giesmės apie Mariją, kurias giedojo šio renginio šeimininkai ir atvykę svečiai. Po giesmių giedojimo kunigas Laimonas Nedveckas aukojo Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai, kurių metu giedojo svečiai iš Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblis ,,Ūla“ Pasibaigus Šv. Mišioms pasibendrauti bei pasistiprinti visi susirinkome šventoriuje Agape.

                     Kad kelionė neprailgtų ir dar labiau būtų įsimintina, pakeliui aplankėme Labanoro regioninio parko apžvalgos bokštą Mindūnuose. Tai 36 metrų aukščio bokštas, iš kurio atsiveria nuostabūs Labanoro girios ir ją supančių ežerų vaizdai. Patys ištvermingiausieji  išbandė savo jėgas ir pasiekė bokšto viršų, tai  lyg kopimas ant devynaukščio namo stogo. Norint
pamatyti įspūdingą gamtos panoramą, teko užlipti 214 laiptelių...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3554 Fri, 25 May 2018 03:05:25
Ekskursinė kelionė po Žemaitijos kraštą 2018 m. gegužės 16-17 d. Strėvininkų globos namų gyventojai vyko į dviejų dienų ekskursinę kelionė po Žemaitijos kraštą, Klaipėdos apskritį. 16 globos namų gyventojų aplankė Klaipėdos Jūrų muziejų ir džiaugėsi nuostabiu delfinų pasirodymu. Taip pat keliavo po Karklių gyvenvietę su puikiu gidu Igoriu, kuris ne tik papasakojo apie labai įdomią Lietuvos gintaro atsiradimo istoriją, supažindino su tikrais Baltijos jūros gintarais, bet ir suorganizavo smagų ir linksmą gintaro gaudymo užsiėmimą. Praleidę visą dieną gryname orę, vykome į Palangos kurortinį miestelį, kur visi drauge prie jūros palydėjome saulę. Nuvargę, bet laimingi ir mes pasiekėme savo loveles poilsiui.

Kitą rytą mūsų graži kelionė tęsėsi toliau ir su nuostabią lietuviška daina pajudėjome Kretingos pusėn, kur aplankėme be galo įspūdingą Vinetų kaimą ir ne tik susipažinome su indėnų tradicijomis, bet ir pabuvome jų dalimi. Šaudymas iš lanko, meditacija ant gultų indėnų palapinėje, susipažinimas su istorija ir indėniškomis tradicijomis, ant veidų piešti piešiniai simbolizuojantys vardą kiekvienos pasirinktos gyvybės, atskleidė mūsų  laisvę ir charakterį, bylojo apie puikiai praleistą laiką ir geras emocijas. Pasisėmę ramybės, išminties ir naujų minčių apie mūsų planetoje gyvenančius kitus žmones, jų tradicijas ir papročius, leidomės namo su vėju ir daina…

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3556 Mon, 21 May 2018 09:05:01
Ačiū Tau, Mama Pražydus obelims ir vyšnioms, pievoms pasidabinus geltonais pienių žiedais, atėjo pati gražiausia šventė – Motinos diena. Šia proga, visas motinas pasveikino globos namų direktorius K. Jakelis. Meninę programą pradėjo globos namų gyventojai, nuostabų koncertą dovanojo Žiežmarių kultūros centro vyrų vokalinis ansamblis „Žiežmara“, vadovas J. Krinickas. Kartu su jais, eiles skirtas motinoms, skaitė ir deklamavo kultūros centro direktorė I. Taukinaitienė.

       Ačiū Tau, Mama, už tai, kad tavosios akys išmokė matyti grožį, tavosios lūpos – tarti tiesą, o tavoji širdis – mylėti žmones!

Nuotrauka

]]>
3523 Mon, 07 May 2018 11:05:40
Pasaulinės knygos dienos paminėjimas Knygos gyvena mumyse, atneša mums gyvenimą, taip kaip ir tikros draugystės. Kai kurios yra senos ir išmintingos, kai kurios – jaunos ir energingos, kai kurios liūdnos ir jaudinančios mūsų širdis, o kai kurios priverčiančios jas juoktis. Maura Roan McKeegan

Balandžio 30 d. susirinkę jaukioje skaityklos patalpoje paminėjome pasaulinę knygos dieną. Buvo įdomu pasiklausyti asmeninių žmonių patirčių apie knygas, pirmą pažintį su jomis. Viena gyventoja pasidalino asmenine patirtimi, kaip ji dirbo viešojoje bibliotekoje. Popietės metu skambėjo prisiminimai apie mylimiausius perskaitytus herojus, vaikiškas pasakas sekamas prieš miegą mažiesiems, skambėjo mylimų poetų eilės...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3522 Wed, 02 May 2018 11:05:02
Švaros akcija "Pavasario sulaukus" Balandžio 24 dieną kupini noro, entuziazmo susiruošėme į kasmetinę pavasarinę talką – švaros akciją „Pavasario sulaukus“.

Susitelkę į nemažą būrį išėjome tvarkyti kapinaičių, kur amžino poilsio ilsisi mūsų draugai, pažįstami. Džiugu, kad jau tampama gražia tradicija prisidėti prie aplinkos tvarkymo, gamtos puoselėjimo bei gražinimo, todėl sekančią dieną darniai susitelkę apsitvarkėme savo socialinės globos namų aplinką.

]]>
3521 Wed, 25 April 2018 11:04:01
Ansamblių šventė - konkursas "Kur aukštas klevas" 2018 m. balandžio 19 d. Strėvininkų socialinės globos namai dalyvavo vokalinių ansamblių šventėje- konkurse  „Kur aukštas klevas“. Šešerių dalyvių ansamblis „Strėva“, akomponuojamas Žilvino Danilevičiaus ir vadovaujamas Arvydo Kairevičiaus atliko du kūrinius - V.Kernagio „Baltas paukštis“ ir T. Bagdonavičiaus „Deimantinė širdis“. Merginų kvartetas: Jelena Paškevičiūtė, Margarita Žutautaitė, Irina Andrijankinaitė ir Aldona Dvareckaitė, padedamos socialinės darbuotojos Redos Rokienės, pelnė sceninio įvaizdžio nominaciją ir apdovanotos vokalinių ansamblių konkurso „Kur aukštas klevas 2018“ diplomu ir padėkos raštu bei tradicine saldžia Linkuvos socialinės globos namų dovanėle. Smagiai pašokę ir pasivaišinę, pabendravę su kitų globos namų draugais ir bičiuliais, laimingi sugrįžome į namus.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3520 Tue, 24 April 2018 11:04:00
,,Pavasario mugė“ - Kaišiadoryse Tradicine tapusiai pavasario šventei  Kaišiadoryse, praėjusį šeštadienį Dievulis dovanojo gražų orą, todėl joje šurmuliavo ne tik įvairiausi amatininkai, prekybininkai, bet ir mugės lankytojai. Šventėje pleveno gera nuotaika, skambėjo linksma muzika.

Kiekvienais metais  mūsų globos namų gyventojai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę išsidėlioti savo kruopščiai padarytus gaminius, kurie džiugina mugės lankytojų akis. Esame dėkingi mugės organizatoriams, kad niekada mūsų nepamiršta ir kasmet pakviečia dalyvauti tokiuose renginiuose. 

]]>
3491 Mon, 23 April 2018 08:04:36
Plaukimo turnyras "TELŠIŲ TAURĖ" 2018 m. balandžio 13 d. Strėvininkų socialinės globos namų plaukikai: Sigita Mockeliūnaitė, Jevgenija Fedorejeva, Jelena Paškevičiūtė, Robertas Matusevičius, Romualdas Naujanis ir Ernestas Pūras, dalyvavo 2018 m. Telšių rajono neįgaliųjų plaukimo "TELŠIŲ TAURĖ" turnyre.

Tai ne pirmasis mūsų dalyvavimas individualiose plaukimo varžybose, tačiau pirmasis dalyvavimas komandinėse plaukimo varžybose, kur plaukikai turėjo galimybę rungtis, dėl gražios čempionato taurės. Sakoma "pirmas blynas-visada prisvilęs", kaip pirmą kartą atstovavę savo globos namus tokiose varžytuvėse ir užėmę IV-ją vietą, nenuleidome rankų ir puikiai pasirodėme individualiose plukimo rungtyse, iškovodami ne po vieną medalį ir ženkliai padidindami asmeninius plaukimo rezultatus:

 

Robertas Matusevičius   25m. l/st. 32.41 -I vieta;

                                        25m. nugara 34,26 I vieta

Sigita Mockeliūnaitė      25 m. nugara 01:22,58

Jelena Paškevičiūtė        25 m. l/st. 01:14,26 II vieta

Romualdas Naujanis      25m. nugara 01:40,45 III vieta

Ernestas Pūras                25 m. l/st. 55.42 III vieta;

                                       25 m. nugara 01:06,13 III vieta

Jevgenija Fedorejeva     25 m. l/st. 33.86 I vieta;

                                       25m. nugara 50,33 I vieta

Estafetinis plaukimas             02:59,35 - IV vieta

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3490 Mon, 16 April 2018 08:04:46
Svečiuose "Old Town Barbers" specialistas  Saulėtą ir puikią 2018 m. balandžio 6 dienos popietę Strėvininkų socialinės globos namų gyventojams teko praleisti su nauju bičiuliu, Old Town Barbers kirpyklos asmeninio profilio specialistu Eriku Bružiku. Tai puikus žmogus, puikiai išmanantis savo profesiją ir darbą, kuris atvyko pas mus su labai kilnia įdėja ir gražiu noru- padovanoti dovaną!  O, dovana tikrai nepaprasta- kiekvienam norinčiam- gera nuotaika, bendravimas ir dėmesys! Visa tai neįkainuojama patirtis, spindinčios akys, juokas, rankos paspaudimas, pokalbis, buvo didžiausia staigmena - prie viso to šukuosena ! Praleistas drauge laikas leido suprasti ir pamatyti kiek nedaug mums tereikia, kad vienas kitam suteiktume džiaugsmą ir laimę. Ačiū, Erikui ir gyventojams, už visa tai ką sukūrėme kartu!

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3489 Mon, 09 April 2018 08:04:13
Šv. Velykos Balandžio mėn. 1 d. Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai su pavasarinę nuotaiką ir šiltais jausmais širdyje pasitiko Šv. Velykas. Jaukioje globos namų koplytėlėje gyventojai sukalbėjo bendrą maldą, meldėsi už vienas kitą ir linkėjo gražių bei linksmų šv. Velykų. Po maldų buvo kviečiami pasiklausyti liturginio skaitymo, atnešančio žodžiais- džiaugsmą, o varpais – laimę!

Toliau linksmoji šv. Velykų šventės dalis tesėsi salėje, gausių ir laimingų krikščionių būryje. Gyventojai klausėsi skaitovų skaitomų eilių ir nuostabaus pasakojimo „Kodėl dažo kiaušinius“, buvo menamos mįslės,  žaidžiami žaidimai: margučių sukimas, ratelis, kiaušinis ant šaukšto, margučių ridenimas.

Džiaugsmingas akimirkas vainikavo apdovanojimai, nugalėtojai ir kiti aktyvūs dalyviai, buvo apdovanoti diplomais, o šventė tesėsi- šokių aikštelėje.

Tad tokios mūsų linksmos ir gražios Strėvininkų Šv. Velykos !!!

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3462 Tue, 03 April 2018 03:04:51
Tarptautinė teatro diena Teatras paliečia kiekvieną žmogų – nuo vaiko, kuris svajoja tapti aktoriumi, ar jaunuolio, lankančio teatro užsiėmimus. Ilgainiui daugiausia mūsų tampa žiūrovais – laukiančiais, kol prasivers paslaptinga užsklanda, vedanti į kitą pasaulį…
Tarptautinės teatro dienos proga, į globos namų salę, susirinko gausus būrys žiūrovų pasižiūrėti  vaidinimo „Kaip grybai su žirniais kariavo“. Mūsų talentingieji aktoriai, ilgai repetavo, ruošėsi, kūrė kostiumus, kad atskleistų savo sugebėjimus, svajones, bei  pralinksmintų žiūrovą. Pasibaigus vaidinimui, garsiais plojimais ir ovacijomis, prižadėję, kad tai dar ne paskutinis pasirodymas šiais metais, jie buvo palydėti iš salės.     

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3461 Fri, 30 March 2018 11:03:21
Edukacinė ekskursija į muziejų Likti neišlikti sugrįžtant

Bet kur ir bet kada

Kiekviena akimirka

Grožėtis be priežasties...

(Autorius nežinomas)

Puikiai praleidome dieną aplankydami vieną seniausių Lietuvoje, Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Kuriame ne tik pasiklausėme gamtos garsų, paukštelių čiulbėjimo, bet ir apžiūrėjome įvairius eksponatus. Neišdildomą įspūdį paliko paukščių, gyvūnų iškamšos, drugelių gausa ir kiti eksponatai nuo didžiausio iki mažiausio.

Apsilankymas Velnių muziejuje, jau nuo įėjimo į jį kėlė įvairias emocijas ir truputėlį baimės, ar nebus tie velniukai blogo linkintys? Bet pasivaikščiojus ir apžiūrėjus ekspozicijas nebuvo baisu, bet labai nuotaikinga ir linksma, nes kai kurios kolekcijos buvo linksmos, žaismingos. Po apsilankymo šiame muziejuje, sutarę visas „velnystes“ palikti už muziejaus durų, dar parsivežėme nuotaikingų suvenyrų sau ir draugams dovanų.

Muziejaus darbuotojai mums pasiūlė papildomai apsilankyti šalia veikiančioje tame pačiame pastate ir A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejų. Kuriame pasižiūrėjome tuo metu eksponuojamos dailininkų parodos.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3442 Fri, 30 March 2018 08:03:22
Velykinis šaškių turnyras 2018 m. kovo 26 d. Strėvininkų socialinės globos namuose įvyko šaunus, nuotaikingas ir pats draugiškiausias, Velykinis, individualių šaškių turnyras, kurį organizavo sporto užimtumo specialistė Reda Rokienė ir socialinio darbuotojo padėjėjas Saulius Pilkis. Labai džiaugiamės, kad globos namų gyventojai parodė didelį susidomėjimą bei sportinį užsidegimą, ir taip gausiai užsiregistravo žaidime, net 24 žaidėjai. Žaidimas vyko trijuose pogrupuose, po 8 žaidėjus, paskelbti 9 medalių nugalėtojai. Aukso medalius iškovojo - Algirdas Kasperavičius, Eglė Sadauskaitė ir Žilvinas Silvanavičius. Sidabro medaliai atiteko - Sigitui Rasteniui, Valentinui Šeikiui ir Kęstučiui Rainiui. Garbingi brondzos medaliai padalinti - Ramūnui Dzerkeliui, Rasai Navickaitei ir Vytautui Poviliūnui.

Gerų emocijų proveržio kupini, žaidėjai padėkojo vienas kitam už draugišką ir gražų žaidimą, įsiamžino bendroje nuotraukoje ir palinkėjo dar ne veną kartą susitikti prie šaškių lentos.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3426 Tue, 27 March 2018 09:03:55
Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas Jauna, laisva, pati savęs valdovė

Tautų eilėn įstojo Lietuva,

Savu krauju vergijos nusiplovė,

Sutraukius pančius ištverme sava!

Maironis

 

Nepriklausomybė buvo siekis, kuris suvienijo tautą ir uždegė širdis. Kokia stipri ir vieninga yra už savo orumą kovojanti tauta! Tad ir šiandien nepraraskime tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys. Taip kovo 9-ąją buvo minima Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, Strėvininkų socialinės globos namuose.

Šventės pradžią vainikavo globos namų himnas ir po direktoriaus Kęstučio Jakelio paskelbimo buvo atidarytas parodomasis Bočios draugiškasis turnyras „TESKAMBA LAISVĖ“, kuriame savo šiltą draugiškumą per sportinę veiklą demonstravo dvi komandos: „Strėvos paukštis“-kuris pasirinko saulės- geltonos spalvos atributiką ir „Strėvos vėjas“, pievos- žalios spalvos atributiką. Džiugu, jog abiejų komandų sirgaliai džiaugėsi savo palaikomos komandos laimimais taškais, šiltai plojo ir mojavo žaliais ir geltonais balionais, taip palaikydami savo favoritus ir nuteikdami visus gerai nuotaikai.  Sportininkai parodė gražų ir tikrai labai draugišką žaidimą, po trijų vedamųjų ratų su įskaitiniais devyniais užmetimais, nugalėjo DRAUGYSTĖ! Sportininkai   apdovanoti I-os vietos medaliais. Šventės metu buvo pagerbtos dvi socialinio darbuotojo padėjėjos kurios buvo apdovanotos padėkomis už gerą ir atsakingą darbą. Direktorius Kęstutis Jakelis pasveikino visus su gražia Lietuvos švente, su Laisve. Jautrius žodžius ir palinkėjimus pasakė atvykusi į svečius Žiežmarių kultūros centro direktorė Irena Taukinaitienė. Gražų koncertą mums padovanojo Žiežmarių gimnazijos mokiniai.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3409 Mon, 12 March 2018 03:03:52
LSOK plaukimo čempionatas      Gražią ir šiltą Moters dienos progą, 2018 m. kovo mėn. 8 d., Strėvininkų socialinės globos namų  gyventojai Jevgenija Fedorejeva, Robertas Matusevičius, Romualdas Naujanis ir Ernestas Pūras, dalyvavo Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto rengiamame 2018 m. plaukimo čempionate, Kauno Centro sporto mokyklos baseine.

Nuoširdžiai džiaugiamės vienintelės komandoje esančios merginos Jevgenijos aukštais pasiekimais: laimėtos dvi II-os vietos, sidabro medaliai- 25 m. laisvu stiliumi ir nugaros rungtyse. Vaikinams šiek tiek pritrūko jėgų ir pasirengimo siekti prizines vietas, bet labai didžiuojamės pasiektais ir užregistruotais LSOK asmeniniais rezultatais.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3410 Mon, 12 March 2018 03:03:36
Muzikos ir humoro vakaras Nepakartojamus įspūdžius, geras emocijas ir puikiai praleistą vakarą parsivežėme iš muzikos ir humoro šou „Grupė „Ambrozija“ ir kapela „Sadūnai“.

Koncerto metu buvo taip smagu prisiminti ir vėl pamatyti pamėgtus ir mylimus personažus Tatos, Stefos, Beausio. Pasiklausyti spalvingojo folk- šoko kapelos „Sadūnai“ atliekamų dainų ir muzikos.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3408 Mon, 05 March 2018 02:03:35
Išvyka į cirką Kovo pirmą dieną globos namų gyventojai turėjo gerą laiką Kaišiadorių kultūros centre, stebėdami nuotaikingą cirko pasirodymą. Gyventojams netrūko juoko stebint įvairius artistų triukus. Į namus sugrįžo su puikiomis nuotaikomis ir pilni įspūdžių, kuriais vėliau dalinosi su savo draugais. 

]]>
3407 Fri, 02 March 2018 01:03:26
Svečiuose Didvydžiai  

Balta žiemos skraistę pasidengusią, 2018 m. vasario 22 dieną į mūsų globos namus atvyko pasisvečiuoti nuostabūs bičiuliai - Didvyžių socialinės globos namų kolektyvo "Vilties Spindulys" nariai, gyventojai ir darbuotojai.

Jie ne tik atvyko pabūti kartu, pasidžiaugti vienas kitu, tačiau dar atsivežė ir padovanojo mūsų gyventojams nepakartojamą šiluma ir meile alsuojančią koncertinę programą „Draugystė žiedai“. Į kurią sudėjo visą savo meilę, širdį ir draugystę bei pagarbą savo gimtinei, sveikindami ne tik ją su šimtmečiu, bet ir mus visus.

Mūsų globos namų gyventojai be galo nuoširdžiai sutiko svečius, senus draugus ir naujai atrastus bičiulius, negailėjo jiems aplodismentų ir padėkos susižavėjusių šūksnių už suteiktą nepaprastą progą klausytis gražių dainų ir eilių, už padovanotą draugišką atmosferą ir galimybę mintimis  prisiminti jaunystę ir joje skambančią melodiją.

Nuoširdus pasikeitimas  dovanėlėmis byloja, kad abiejų globos namų bendradarbiavimas pagrįstas abipusiu pasitikėjimu, nuoširdumu ir padėka už gražius bei šiltus esamus ir būsimus susitikimus !

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3356 Fri, 23 February 2018 08:02:13
ATKURTAI LIETUVAI – 100 Vasario 16 – oji, labai reikšminga ir brangi diena kiekvienam lietuviui.

Pasak, globos namų direktoriaus Kęstučio Jakelio - Lietuvą kuriame patys. Priklausomai nuo to, kaip kiekvienas dirbsime, kuo prisidėsime, kokie būsime, tokia ir bus mūsų Lietuva.

Su šokiais ir dainomis šventėme Atkurtos Lietuvos garbingą jubiliejų. Kartu švęsti ir linksmintis maloniai sutiko ir į svečius atvyko Kaišiadorių kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“, (vadovė Laima Morkūnienė). Dėkojame jiems už puikias akimirkas.

Šventės metu, už ilgametį ir gerą darbą, dešimčiai darbuotojų buvo įteiktos padėkos.

Esame laimingi ir didžiuojamės sulaukę 100 – ojo Atkurtos Lietuvos gimtadienio.            

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3336 Tue, 20 February 2018 09:02:14
Užgavėnės 2018 Šalta žiema šalin eina,

Jau pavasaris ateina.

Šelmiai jauteliai bauboja,

Avinėliai atšuoliuoja.

Pakinkysiu šelmius jaučius, eisiu arti ir akėti.

 

        Vasario 13 d. visi susibūrėme, trypėme, šokome,  garsiai dainavome ir vijome žiemą iš kiemo. Šventės sūkuryje žaidėme linksmus žaidimus, visi aktyviai dalyvavę liko apdovanoti. Šventės dalyviai susidomėję stebėjo Lašininio ir Kanapinio kovą, džiaugėsi Kanapinio pergale, degino Morę, iš visų jėgų šaukdami varė žiemą iš kiemo. Šventės pabaigoje sočiai vaišinosi blynais ir karšta arbata. Laikydamiesi tradicijų, užgavėnių minėjimu gyventojai tikėjosi kuo greičiau išvyti šaltą žiemą ir prisišaukti saulėtą pavasarį. 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3333 Wed, 14 February 2018 02:02:28
Susitikimas Vasario 7 d. Strėvininkų socialinės globos namuose lankėsi  Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto nariai: pirmininkė Rimantė Šalaševičiūtė ir Rimantas Jonas Dagys, Algimantas Dumbrava, Juozas Rimkus, Algirdas Sysas, Gintarė Skaistė, Gediminas Vasiliauskas, šio komiteto biuro patarėjos Dalia Aleksejūnienė ir Asta Dolmantienė, taip pat Seimo narė Laimutė Matkevičienė. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis.

Susitikime taip pat dalyvavo ir Kaišiadorių rajono savivaldybės atstovai: rajono meras Vytenis Tomkus, administracijos direktorius Česlovas Neviera, socialinės paramos skyriaus vedėja Eglė Mockevičienė, vyriausioji specialistė Giedrė Pavasarytė, Žiežmarių seniūnė Edita Kerdokienė, Žiežmarių apylinkės seniūnas Albinas Kmeliauskas

Atvykusieji svečiai susitiko su globos namų vadovais, darbuotojais ir gyventojais. Vizito metu aptarė globos namų veiklos aktualijas pereinant nuo institucinės globos prie bendruomenėje teikiamų paslaugų suaugusiems asmenims su proto ir psichikos negalia, kylančius iššūkius ir galimus jų sprendimo būdus.

Atsisveikinant, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė, Rimantė Šalaševičiūtė, padovanojo 1918m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto, nutarimą (kopiją).

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3331 Thu, 08 February 2018 01:02:57
"Megoje" Rytas prasidėjo nuo šurmulio ir pasiruošimo kada išvyksime į vieną mylimiausių išvykų, ekskursiją į verslo ir pramogų centrą „Mega“, Kaune.

Atvykę, kaip tikri kino mėgėjai, nusipirkę spragėsių ir gėrimų, ėjome pasižiūrėti animacinio filmo „Koko“. Po šio kino seanso daugelis iš mūsų apmąstėme apie save, šeimos narius, artimus mums žmones, kurių jau nebėra su mumis. Sužavėti jaudinančios nuotykių istorijos dar ilgai dalinomės patirtais įspūdžiais.

Pasivaikščioję po verslo ir pramogų parką, skaniai papietavę „Bajorų kieme“, kupini gerų emocijų sugrįžome namo.

]]>
3291 Mon, 05 February 2018 08:02:25
Dėlionių dėliojimo čempionatas 2018 m. sausio 24 d. mūsų globos namų gyventojai: Eglė Sadauskaitė, Živilė Zibertaitė, Aldas Linkevičius ir Ramūnas Dzerkelis dalyvavo Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto organizuojamuose žymaus intelekto sutrikimo dėlionių dėliojimo čempionate, Joniškyje. Tai pirmosios dėlionių varžybos Lietuvoje, surengtos pagal tarptautines dėlionių dėliojimo taisykles ir normatyvus. Mūsų šauni ketveriukė ir vėl pasirodė nepakartojamai ir A lygio klasėje užėmė II vietą, bei parvežė į Strėvininkų globos namus keturis sidabro medalius ir padėka. Žaidėjai puikiai praleido laiką ne tik čempionato metu, bet ir po vaišių įvykusioje diskotekoje, teko pamatyti gražią Joniškio "Saulės" pagrindinė mokyklą ir specialųjį ugdymo skyrių su jos gyventojais, jų darbais ir veikla. Nuoširdžiai džiaugiamės pagilinę savo sportines žinias ir įgiję naujų draugų...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3290 Fri, 26 January 2018 08:01:29
Sausi 13-osios minėjimas ... Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo laisvė

                                Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

      Penktadienio, sausio 12 – osios popietę, globos namuose vyko Sausio 13-osios minėjimas. Laisvės gynėjų dieną, prie laužo susibūrėme tylos minute pagerbti mirusiuosius,  pasidalinome mintimis apie Laisvę ir Lietuvą.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3249 Mon, 15 January 2018 00:01:00
"Kai rodyklė prie dvylikos slenka“  

Naujųjų Metų karnavalas


Pasibaigus Adventiniam laikotarpiui, nuo pat Šv. Kalėdų iki Naujųjų metų, globos namuose netilo šurmulys, skambėjo muzika, visus aplankė džiugi nuotaika.

Gruodžio 29 d. globos namuose vyko Naujametinis Karnavalas, kuriame turėjome galimybę pamatyti Strėvininkų televizijos naujametinę laidą ,,Kai rodyklė prie dvylikos slenka“. Visi susirinko prie nuostabios žaliaskarės eglutės.  Renginyje  dalyvavo gyventojai, kurie savo pasirodymais dovanojo gerą nuotaiką ir  puikias emocijas.

 Kita šventės dalis buvo skirta  visų pačių aktyviausių, geriausių, darbščiausių, meniškiausių… metų nominacijų apdovanojimams. Globos namų direktorius Kęstutis Jakelis širdingai dėkojo visiems gyventojams bei darbuotojams už aktyvų dalyvavimą globos namų  ir bendruomeniniuose renginiuose, kurie garsina ir atstovauja mūsų įstaigą. Įteikdamas padėkas, nominacijas pasidžiaugė drauge su visais, kad šie metai buvo prasmingi ir aktyvūs visose veiklose.

  Netrūko aplodismentų  bei  geros nuotaikos, vieni kitiems nuoširdžiai linkėjome gražių, sėkmingų ateinančių Naujųjų Metų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3247 Sat, 30 December 2017 01:12:32
Kalėdų išvakarės-Kūčios Kalėdų išvakarės – Kūčios – šventė, kuri tapatinama su krikščioniškąja – kūdikėlio Jėzaus gimimo išvakarėmis.

Mūsų, globos namuose, jau tampa gražia tradicija, kai eilę metų pabūti su mumis atvyksta parapijos klebonas Rokas Puzonas, kuris palaimina mūsų bendruomenės gyventojus susėdusius prie Kūčių stalo. Džiugu, kad mus nuolat lydinčios maldoje ir tokią ypatingą dieną, pabūti drauge tuo pačiu dovanoti ramybę, susitaikymą, atvyko ir vienuolės karmelitės, Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narės. Savo žodžiu linkėdamas drąsos, meilės ir ramybės. Globos namų direktorius pasveikino visus globos namų gyventojus, darbuotojus bei atvykusius svečius.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3245 Wed, 27 December 2017 12:12:14
Smagu ir gera...         Smagu ir gera, kad jau antrus metus gruodžio 15 – ąją sulaukėme jaukaus vakaro, galėjome susiburti Kaišiadorių meno mokyklos organizuojamame padėkos vakare Kaišiadorių kultūros centre. Išsakyti šiltus žodžius, bei padėkas visiems, kurie buvo kartu. Sveikinome vieni kitus, linkėjome gėrio kasdienybėje, o su angelų muzikiniu šokiu paskatinome jį matyti ir jausti savo kasdienybėje. Bus visko: gėrio, blogio... Bet dėl to juk neverta nustoti laukti gražiausių metų švenčių, kurioms artėjant taip gera sustoti ir pajausti, koks gražus ir prasmingas mūsų gyvenimas...

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3243 Mon, 18 December 2017 10:12:06
IV-oji Angelų žvakė Šiandieną uždegėme ketvirtą Advento žvakę – mūsų vilties, pasitikėjimo ženklą. Kaip šios liepsnelės viena po kitos plėtė šviesos ratą tarp mūsų, taip ir mes patys esame pakviesti gerumu persmelkti pyktį, neapykantą ir abejingumo tamsybes. Pabūti ir pasidalinti Dievo gailestingumu ir meile į mūsų namus atvyko Rumšiškių kultūros centro folkloro ansamblis „Nedėja“ (vad. Lorita Kulakauskienė). Esame labai dėkingi ir laimingi už draugystę, ir  padovanotą meninę programą.  

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3244 Sun, 17 December 2017 12:12:44
III-oji Piemenėlių žvakė Gruodžio 14 dieną, jaukiuose Strėvininkų globos namuose, skambant muzikai, šiltiems žodžiams, uždegėme trečią Advento žvakę – Piemenėlių žvakę, kuri simbolizuoja piemenėlių džiaugsmą, pamačius gimusį kūdikėlį Jėzų. 

Baigiantis metams ir artėjant Didžiosioms jų šventėms šį ypatingą advento vakarą džiaugsmu atvyko pasidalinti ir mūsų draugai, Kaišiadorių  meno mokyklos vaikai. Jie mus visus džiugino savo atliekamomis dainelėmis, dovanojo gerą nuotaiką bei savo širdelių šilumą.  Įspūdingiausias momentas - tai žaliaskarė eglė, kurią globos namų direktorius įžiebti pakvietė mažuosius muzikantus.

Sutviskusi gražuolė liudijo apie geros valios žmones. Už padovanotą įspūdingo dydžio eglę dėkojame poniai Danutei, o už jos nemokamą kelionę iš miško į mūsų namus - Kašiadorių būtų ūkiui.  AČIŪ!!!

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3242 Fri, 15 December 2017 10:12:38
Padėkos vakaras – koncertas Žiežmarių kultūros centre Advento susikaupimo ir ramybės laikas veda mus į didžiąją krikščionių šventę - Kalėdas. Šis laikas - mistiškas, jis atneša pasikeitimų į mūsų širdis, kai norisi  atsiprašyti, padėkoti, pasakyti kažką gero....

Gruodžio 13 d. Žiežmarių kultūros centre vyko Padėkos vakaras - koncertas, į kurį  tradiciškai ir mes buvome pakviesti. Renginio metu skambėjo gražūs padėkos žodžiai visiems, kurie buvo drauge, dalinosi savo geromis idėjomis ir darbais.

Padėkos žodžius užtvirtino  nuostabaus balso savininkai Kritina Zmailaitė ir Edmundas Seilius, jiems griežė  Lietuvos filharmonijos styginių Čiurlionio kvartetas.  Muzika užbūrė visus salėje susirinkusius.

Nuotrauka

]]>
3174 Thu, 14 December 2017 12:12:31
II-oji Betliejaus žvakė 2017 m. gruodžio 8 d. Strėvininkų socialinės globos namuose vyko jauki ir šilta Advento vakaronė. Gyventojai ir darbuotojai klausėsi kalėdinių giesmių ir kalėdinės istorijos apie Advento vainiko II-ją "Betliejaus žvakę", kuri su didelių džiaugsmu buvo uždegta mūsų įstaigoje. Visiems gyventojams vakaro staigmena buvo Kauno vyrų choras "Perkūnas", kuris maloniai visus nustebino ir sužavėjo savo sodriais vyriškais balsais ir nepakartojamomis lietuviškomis dainomis.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3198 Mon, 11 December 2017 09:12:56
Advento pradžios popietė, I- oji žvakė Kai pūgos išdainuos advento vakarus

Ir kasdienybės sumaištį padengs balta tyla...

Stebėsim žvaigždės paslapties didybę,

Kuri sujungia dangų su žeme...

 

 

Gruodžio 1 – ją globos namų bendruomenė  rinkosi į salę, Advento pradžiai, susikaupimo bei rimties momentui. Skambant gražiai muzikai, prasmingiems ir šiltiems žodžiams  I -  ąją advento žvakelę buvo pakviestas uždegti globos namų direktorius.

Šiame pašėlusiame bėgime, besibaigiant metams ir artėjant Didžiosioms šventėms, vertinkim ir branginkim laukimo laiką – adventą, kad galėtume dar daug ką nuveikti tobulindami save, augdami dvasia, sėdami aplink save meilę ir gėrį. Graži popietė pakvietė visus susimąstyti, vertinti ir branginti laukimo laiką.

Nuotrauka

]]>
3125 Sun, 03 December 2017 09:12:42
Lietuvos Specialiosios Olimpiados krepšinio savaitė Lietuvoje 2017 m. lapkričio 30 d. mūsų globos namų gyventojai Sigutė Mockeliūnaitė, Vytautas Poviliūnas, Ramūnas Dzerkelis, Alvydas Būras ir Aldas Linkevičius dalyvavo Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto rengiamame finaliniame krepšinio 3x3 turnyre, skirtame   tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti, Kauno mieste, Arvydo Sabonio krepšinio sporto centre.

Po puikaus ir iškilmingo turnyro atidarymo, mūsų sportininkai aktyviai dalyvavo žymios negalios krepšinio testų varžybose, kur pasiekė aukštus rezultatus ir kiekvienas laimėjo nuo I iki III vietos medalius. Sportininkai ir globos namai džiaugiasi, kad pasipuošė, dar 5 laimėjimais. Taip pat galime džiaugtis naujais gyvenimo potyriais, esame stiprūs ir ištvermingi, nes taip pat užimta VI vieta 3x3 krepšinio varžybose, mums patiems yra naujas atradimas, savęs išreiškimas ir begalinis noras tobulėti ir būti pirmiems.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3128 Fri, 01 December 2017 10:12:26
Susitikimas su Sigute Trimakaite  

Lapkričio 30 dieną su nekantrumu ir  džiaugsmu  laukėme viešnios, tarptautinių konkursų laureatės, kamerinės  muzikos solistės Sigutės Trimakaitės. Globos namų direktorius Kęstutis Jakelis pasveikino visus salėje susirinkusius su artėjančia Tarptautine neįgalių diena, ta proga pristatydamas garsiąją lietuvių dainininkę, unikalaus balso savininkę, Sigutę Trimakaitę.  Ji dovanojo mums įspūdingą pasirodymą, maloniai bendravo, atvėrė mums širdies gerumą ir šilumą.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3126 Fri, 01 December 2017 10:12:16
Kamerinės muzikos festivalis „MUZIKOS RUDUO“ Žiežmariuose ,,Muzikos ruduo“ – vienintelis festivalis, skirtas supažindinti su lietuviška šiuolaikine muzika.
Jis unikalus tuo, kad vyksta visoje Lietuvoje. CONCERTO CLARO – vyko Žiežmarių kultūros centre, kuriame dalyvavo Lietuvos ansamblių tinklas ir styginių kvartetas „Chordos“.

  Tamsų ir niūrų lapkričio rudens vakarą, dėka Žiežmarių kultūros centro direktorės Irenos Taukinienės ir mes turėjome galimybę pabūti ir pasiklausyti užburiančios klasikinės muzikos. Įdomus koncerto pristatymas bei nuoširdus atlikėjų bendravimas nepaliko nei vieno abejingo.

Nuotrauka

]]>
3089 Mon, 27 November 2017 10:11:45
Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti "STIPRUS, KAI TU ŠALIA"

2017 m. lapkričio 24 d., Strėvininkų socialinės globos namų šešios nuostabios merginos dalyvavo socialinės globos namų menų dienos renginyje, skirtame Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. Renginys vyko Rokiškio kultūros centre, jį organizavo Skėmų socialinės globos namų bendruomenė. Mūsų globos namų atstovės kartu su „16 Hz Tribute“ vaikinais Nerijumi ir Žilvinu, atliko dvi gerai žinomas dainas - „Autostrada“ ir „Šalia kelio karčema“. Žiūrovai negailėjo plojimų.  Merginoms pasirengti padėjo  socialinė darbuotoja Reda Rokienė.  

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3127 Sun, 26 November 2017 10:11:28
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre 2017 m. lapkričio 4 d mūsų globos namų gyventojai turėjo nepaprastą ir nuostabią galimybę pasidžiaugti pačiu gražiausiu Lietuvos kultūros pastatu - Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru. Spektaklis „Figaro vedybos“ atskleidė mumyse dar didesnį nuoširdumą ir gėrį, sužavėti muzikos ir dainos garsų, dar ilgai gyvensime šiais pasakiškais prisiminimais. Esame dėkingi gerb. p. Eligijui Bukaičiui už gražią dovaną, artėjančių gražiausių metų švenčių proga.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3075 Fri, 17 November 2017 09:11:08
Jubiliatų šventė „Metai, kaip išlekiantys paukščiai“ Bėga metai, kaip paukščiai pro šalį.
Raizgos raukšlės ir bąla plaukai.
Tik širdis patikėti negali,
Kad taip greit jie galėjo praeit.

2017 m. lapkričio 10 diena, keturiolikai mūsų socialinės globos namų  gyventojų, jau nuo ankstaus ryto buvo pilna nekantrumo, paslapties ir jaudulio.  Šią dieną sveikinami jubiliatai į kurių metų vainiką įsipynė gražūs skaičiai: 40, 50, 60, 70.

Skambėjo sveikinimo žodžiai, eilės, dainos. Visi jubiliatai buvo apdovanoti dovanėlėmis, šventės pabaigoje pakviesti pasivaišinti. O koks jubiliejus be torto?!

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3076 Mon, 13 November 2017 11:11:24
Linkuvos varžytuvės 2017 m. lapkričio 9 d. nuo pat ankstyvo ryto tolimon kelionėn į Pakruojo rajone įsikūrusius Linkuvos socialinės globos namus susiruošė trys puikūs mūsų globos namų sportininkai: Eglė Marčiukaitytė, Kęstutis Rainys ir Valentinas Šeikis. Vykome su labai rimta užduotimi, kuo geriau ir šauniau atstovauti savo įstaigą, „Sutrikusios motorikos aktyvumo  varžytuvėse“. Ir mums tai puikiai pavyko !!! Į namus sugrįžome su trim aukso medaliais, padėkos diplomais, asmeninėmis dovanėlėmis- puodeliais ir saldumynų krepšeliu.

Dar ilgai prisiminsime šias varžytuves, kuriose buvome labai laukiami, globojami ir mylimi, kur ne tik draugiškai rungtyniavome vienas kitą palaikydami, bet ir skambėjo nuostabios dainos, kur iš širdies trypėm šokių salėje, nenorėdami vienas kito paleisti. Atsisveikindami negalėjome sulaikyti ašarų ir būtinai pažadėjome sugrįžti į Linkuvą dar kartą.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3077 Fri, 10 November 2017 12:11:13
Rudeninė talka „Rudeniu kankinasi gamta,

Ji nemoka abejingai mirti.

Džiaugsmas budi, jis čia pat, greta,

Tiks sunku nuo skausmo jį atskirti“

Justinas Marcinkevičius

 

Žemei reikia mūsų rankų

 

Ruduo mus džiugina ne tik savo ryškiomis spalvomis, bet ir nukritusi įvairiaspalvių lapų pakluotė primena, kad metas susiburti į rudeninę talką.  Sulaukus gero oro susibūrėme ir draugiškai tvarkėme savo globos namų teritoriją, kapinaites.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3055 Fri, 10 November 2017 11:11:31
"Ir aš galiu"      Neypatingų žmonių nebūna. Kiekvienas esame  mozaikos akmenėlis, iš kurių susidėlioja visuomenės paveikslas. 

 Valda Ibianska 

     Spalio 26 dieną Tauragės kultūros centre turėjome garbę dalyvauti Adakavo socialinės globos namų organizuotame respublikiniame renginyje ,, Ir aš galiu“. Pasirodėme atlikdami muzikinį šokį, kuris primena, kad kiekvienas  turime savo Angelą – sargą, kuris saugo  nuo netikėjimo, nevilties ir nemeilės. Renginyje dalyvavo kolektyvai iš penkiolikos socialinės globos namų su įvairaus žanro pasirodymais, juos lydėjo gausūs žiūrovų plojimai. Iš organizatorių gavome nuoširdžias padėkos dovanėles, likome su daugybe šiltų prisiminimų ir  teigiamų įspūdžių, kurie dar išliks ilgam. 

Nuotrauka

]]>
3059 Sun, 29 October 2017 02:10:03
Bočia 2017 m. spalio 26 d. Strėvininkų socialinės globos namų sportininkų komanda dalyvavo Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto 2017 m. BOČIOS čempionate, Kaune. Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad mūsų sportininkai: Ramūnas Dzerkelis, Natalija Popova, Aldas Linkevičius ir Petras Židanavičius, garbingai su didelę kantrybę, azartu ir pasitikėjimu iš 22 dalyvavusių komandų, 4-rių lygių, savo II-me pogrupyje, iškovojo aukštą III-ją vietą ir parvežė bronzos medalius !!!

Smagu buvo matyti sportininkų veidus sugrįžusius po daugelio metų į buvusią mokymosi įstaigą, Vilijampolės socialinės globos namus, kur prabėgo jų vaikystė, jaunystė ir nerūpestingi metai, gera buvo matyti buvusius mokytojus, su jais šiltai apsikabinti ir paklausti:- kaip gyveni?...

Dar ilgai prisiminsime nuoširdų pasisedėjimą „Hesburger“ kavinėje su skaniais patiekalais ir linksmais pašnekėsiais. Esame puiki komanda, tuo didžiuojamės ir tikime, kad dar ne vienas medalis ir taurė papuoš mūsų įstaigą.

 

Sporto užimtumo specialistė Reda Rokienė

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3057 Sun, 29 October 2017 01:10:25
"Nerijos" koncertas Nors lauke dargana, bet su nekantrumu laukėme vakaro kada galėjome vykti į Kaišiadorių kultūros centrą legendinės "Nerijos" koncertą.

                      Koncerto metu skambėjo gerai žinomomos dainos. Dar ir sugrįžę namo, kai kurie gyventojai niūniavo gerai žinomus šlagerius "Vėl, švieski man vėl", "Sudeginti tiltai", "Šoka basos raganaitės"...

Nuotrauka

]]>
3007 Thu, 19 October 2017 12:10:23
Lietuvos Specialiosios Olimpiados rudens kroso 2017 čempionatas              2017 m. spalio 4 d. mūsų globos namų gyventojai Sigutė Mockeliūnaitė, Romualdas Gurevičius, Ramūnas Dzerkelis, Alvydas Būras, Alvydas Zinkevičius ir Valdas Guiga dalyvavo Lietuvos Specialiosios Olimpiados komiteto rengiamose rudens kroso čempionate, Kazlų Rūdos miestelyje.

Gražus oras, geras pasirengimas varžyboms, puiki nuotaika ir sutikti jaunystės draugai ir mokytojai suteikė daug džiaugsmo mūsų gyventojams. O visą džiaugsmą vainikavo laimė, kuri nusišypsojo 450 m. bėgimo distancijoje Sigutei ir Ramūnui, kurie garbingai iškovojo ir į mūsų globos namus parvežė du medalius: Sigutė Mockeliūnaitė- I vieta- aukso medalis, o Ramūnas Dzerkelis – III vieta – bronzos medalis. Nuoširdžiai sveikiname visą komandą puikiai pasiruošus LSOK rudens kroso 2017 čempionatui.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3001 Mon, 16 October 2017 01:10:20
Rugsėjo 27-oji....  

Pats Dievas sukūrė mus tokiais, kokie esame, ir dovanojo mums gyvenimą.  Nuo pat pradžių Dievas buvo numatęs, kad savo gyvenimą nugyvensime, talkindami, visokeriopai padėdami kitiems.  (Efeziečiams 2,10 (TLB)

 

Ši diena mūsų globos namuose yra džiugi ir tuo pačiu jausminga, šią dieną švenčiame ,,Socialinių darbuotojų dieną" ir  mūsų globėjo sergėtojo ,,Šv. Vincento Pauliečio atlaidų šventę.

Jau tradiciškai, globos namų direktorius  Kęstutis Jakelis sveikindamas socialinių darbuotojų  kolektyvą, pakviečia visus puodeliui arbatos  ir šventiniam pyragui. Direktoriaus padėkos žodžiai ir šiltas kolektyvo pasibendravimas suteikia stiprybės ir tikėjimo, jog tikrai esame pašaukti padėti kitiems, vesti šalia savęs silpnesnius.....

Saulėtą popietę visa globos namų bendruomenė susirinko salėje, kurioje vyko Šv. Mišios, skirtos Šv. Vincento Pauliečio atlaidams.  Šv. Mišias aukojo Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas, Darsūniškio klebonas kan.  Petras Linkevičius ir Širvintų parapijos kun.  Povilas Slavinis. Salėje susirinkusieji buvo ir susikaupę, ir drauge su kun. Povilu linksmai pabendravo, atsakinėjo į jo užduodamus klausimus apie dvasines vertybes, o klebonas kan.  Petras Linkevičius dovanojo mums savo koncertą.

Po maldų visi linksmai klegėjo, šnekučiavosi, bendravo su dvasininkais, dalijosi atlaidų saldainiais.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2995 Wed, 11 October 2017 01:10:26
Rudenėlio šventė 2017 m. spalio 6 d. visi globos namų gyventojai ir darbuotojai linksmai leido laiką, smagioje "Rudenėlio šventėje". Daug gerų emocijų suteikė spalvinimo užsiėmimas, skambant nuotaikingai muzikai. Gyventojai reiškė sako nuotaiką per rudėjančios gamtos spalvas, buvo parengta nuostabi paroda, kuria galėsime grožėtis dar ilgą laiką.

Taip pat galime džiaugtis nuostabia paroda ir iš gamtoje išaugintų gėrybių. Daug kūrybinės fantazijos, daug meno ir rankų šilumos įdėta į šių darbelių gamybą. Kiekvienas stengėsi pagaminti kažką nepakartojamo, unikalaus ir labai gražaus.

Kokia gi rudenėlio šventė, be sportinės veiklos, todėl su džiaugsmų vyrukai puolė dalyvauti baudų ir tritaškių krepšinio mėtymo varžytinėse, kur sportinis užsidegimas liejosi per kraštus, o noras nugalėti buvo draugiškas ir gražus.

Paskutinis šventės akordas- skanios moliūgienės paruošimas ir išvirimas. Gyventojai su gera nuotaiką vaišinosi gardžia moliūgienę ir linksmai klegėdami dalinosi šventės įspūdžiais.

 

Socialinės darbuotojos

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
3058 Mon, 09 October 2017 01:10:15
Rudens mugė - ,,Rudens kraitė" ,,Ruduo"…metų paskutinė, mieliausia šypsena. (William Cullen Bryant )

 

                      Rugsėjo 30 dienos rytą mūsų gobos namų gyventojai, išvyko į rudens gėrybių mugę Kaišiadoryse ,,Rudens kraitė"

                      Mugės metu gyventojai bendravo su mugės lankytojais, pasakojo, kaip gamino savo rankdarbius.

                      Vaišinomės kareiviška koše. Klausimės saviveiklininkų koncerto.

                      Už pakvietimą dalyvauti šiuose renginiuose dėkojame miesto seniūnijai

]]>
2997 Sun, 01 October 2017 10:10:08
Bočia vienija mus Nepabijoję didelio ir audringo vėjo, lietaus ir tolimo kelio į Klaipėdos miestą rugsėjo 14-15 d. išsiruošėme Strėvininkų socialinės globos namų, Bočios rungties komanda "Mūro  Strėvininkai".

Vykome į nuostabią ir labai įdomią BĮ neįgaliųjų centro "Klaipėdos lakštutė" bendruomenės organizuotą dviejų dienų neįgaliųjų sporto šventę "Bočia vienija mus", į kurią susirinko gausus būrys svečių iš įvairių Lietuvos miestų ir Latvijos Respublikos. Renginyje dalyvavo 18 komandų: tai Panevėžio jaunuolių dienos centras, Šilutės „Macikų“, Strėvininkų socialinės globos namų (Kaišiadorių raj., Žiežmarių sen.), Trakų, Plungės, Kretingos, Mažeikių neįgaliųjų centrų komandos, Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubo „Atletas“, Klaipėdos miesto žmonių su fizine negalia sporto klubas „Žuvėdra“, Klaipėdos individualių poreikių kūrybos studija „Plunksnelė“, „Klaipėdos viltis“, „Danės“‘ socialinių paslaugų centro, „Klaipėdos lakštutės“ ir viena komanda iš Liepojos miesto (Latvijos Respublika).

Bočia – tai komandinis žaidimas, visiems prieinamas ir mėgstamas, kuris dėl savo universalumo yra populiarus tarp asmenų su negalia. Nuo 1984 m. šis žaidimas įtrauktas į Parolimpines žaidynes. Na, o mūsų globos namų gyventojai Kazimir Daškevič, Jolanta Maciūlevičiūtė ir Daiva Rimkevičiūtė pas sporto užimtumo specialistę Redą Rokienę šį žaidimą pradėjo žaisti tik prieš du mėnesius. Pasak žaidėjų šis žaidimas nesunkus, įdomus ir azartiškas, tai tarsi patvirtina tarptautiniu mastu iškovota Bočios turnyro III-ji vieta ir azartiškas užsidegimas nugalėti svečius  iš Latvijos Respublikos. Todėl, garbinga III-ji vieta, taurė ir diplomas parvežti į Strėvininkų socialinės globos namus, kuriais turės galimybę džiaugtis visi globos namų gyventojai.

Pirmą kartą dalyvavome bendrame flashmob‘o šokyje ir tai mums suteikė daug gerų emocijų,  karinių jūrų pajėgų išvirta kareiviška košė sustiprino mūsų jėgas, nuoširdus supažindinimas su BĮ "Klaipėdos lakštutės" įstaiga bei jos vykdomomis veiklomis, gardžios vaišės ir linksmoji diskoteka, paliko mums šiltus prisiminimus. Neišblėstantys Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo ir delfinų pasirodymo prisiminimai, apsilankymas delfinų terapijos centre lydės mus visus metus. Tik taip gražiai ir šiltai bendraudami galime užmegzti artimesnius ryšius, dalintis patirtimi ir tobulėti.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2959 Mon, 18 September 2017 08:09:27
Dviračių žygis "Žvėrinčiaus miško takais" Nuostabų 2017 m. rugsėjo 8 d. rytą, I-os socialinės grupės gyventojas Alvydas Zinkevičius, drauge su sporto užimtumo specialiste Reda Rokiene, vyko į Suvalkijos socialinės globos namų organizuojamą dviračių žygį "Žvėrinčiaus miško takais". Birštono miestelio kurorto aplinka, puikus oras, gera nuotaika, naujos pažintys ir sportinis užsidegimas, lydėjo Alvydą viso žygio metu, buvome vieni iš lyderiu, ne tik dėl savo fizinės formos, bet ir dėl daugeliui nematytos ir neįprastos transporto priemonės, dviviečio dviračio- TANDEMO ! Sulaukėme daug dėmesio ir aplodismentų, Alvydas nuoširdžiai džiaugėsi naujomis pažintimis, gražiomis Birštono apylinkėmis ir pažadėjo, kad kitais metais mes būtinai čia dar kartą sugrįšime… !

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2943 Thu, 14 September 2017 11:09:59
Atsisveikinimas su vasara Atkeliavus rudeniui nepabūgome darganotų orų ir patraukėme į Šventąją... Pasiklausyti jūros bangų ošimo, nukeliauti Palangos tilto link, bei pamatyti įspūdingąjį Žiemos sodą Kretingos muziejuje. Laikas nepastebimai praskriejo... Grįžome su daugybe įspūdžių ir su plačiomis šypsenomis veide... 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2942 Thu, 14 September 2017 10:09:17
Sportuokime ir būkime sveiki 2017 m. rugsėjo mėn. 6 d. socialinės darbuotojos ir sporto užimtumo specialistė surengė nuostabią sveikatinimo ir užimtumo šventę "Sportuokime ir būkime sveiki". Didelis ir aktyvus gyventojų dalyvavimas sportinėje veikloje, gražus ir teisingas rungtyniavimas tarpusavyje, gausūs aplodismentai ir komandų palaikymas, suteikė mums ne tik džiaugtis pajutusiems sportinę dvasią, bet ir būti vieningiems vienas kito atveju, ne tik sporte, bet ir gyvenime. Natūralios sveikuolių sultys, kurias šventės metu gamino patys dalyviai, smagūs šokiai ir linksmybės viso renginio metu, mums dar ilgai palaikė gerą nuotaiką ir emocijas!

 Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2958 Fri, 08 September 2017 07:09:56
Respublikinėje šventėje "Tau, Vilniau!"

Respublikinė šventė „Tau, Vilniau!“organizuojama jau tryliktą kartą ir vėl tradiciškai vyko Sostinės dienų metu, rugsėjo 3 d. (sekmadienį), Katedros aikštėje Vilniuje. 

                    Kaip ir kas met mūsų globos namų bendruomenė, dalyvaudama joje, norėjo parodyti visuomenei  meninius pasiekimus bei ūrybinius savo rankomis sukurtus darbelius.

                   Ansamblis ,,Strėva" pirmą kartą turėjo galimybę padainuoti Vilniaus Katedros aikštėje ,,Sveiki gyvi sveteliai"koncerte. Nors ir oras nedžiugino, švelniai lašnojo ankstyvo rudens lietaus lašeliai, tačiau visų nuotaikos buvo džiaugsmingos .

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2926 Sun, 03 September 2017 01:09:12
Ekskursija - sveikas Birštone,   2017m. Rugpjūčio 29d. globos namų slaugos grupės gyventojos, lydimos darbuotojų išvyko į ekskursiją pasižvalgymui po nuostabaus grožio, harmonijos ir ramybės poilsio miestelį – BIRŠTONĄ. Mūsų gyventojos liko sužavėtos Nemuno vingiu bei šalia jo vingiuojančiu taku, kuriuo mums teko pasivaikščioti bei pasigrožėti nuostabia gamta. Ne veltui miestelis turi kurorto statusą, visur dvelkia  tvarka ir švara, kas ir neleidžia suabejoti, jog tai yra vienas iš labiausiai lankomu Lietuvos kurortu. Gerai praleistas laikas leido ne tik atitrūkti nuo kasdienybės, bet ir suteikė galimybę patirti džiugias akymirkas.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2925 Wed, 30 August 2017 01:08:15
Būkime kartu  

                      Rugpjūčio 26 dieną globos namų gyventojai bei darbuotojai dalyvavo respublikiniame neįgaliųjų mugėje - koncerte ,, Būkime kartu", kurį organizuoja Lietuvos specialiosios kūrybos draugija „Guboja“. Šįmet šis renginys vyko Jurbarke, kuris buvo integruotas į Jurbarko krašto šventę.

                      „Būkime kartu!“ – tai galimybė mūsų žmonėms susiburti kartu ir pristatyti visuomenei savo kūrybinius pasiekimus bei parodyti  neišsenkančią dvasios stiprybę dainuojant pačias gražiausias dainas apie Lietuvą.

                      Važiuodami nuostabia Nemuno pakrante, pakeliui dar aplankėme Veliuonos piliakalnius.

Nuotrauka

]]>
2924 Mon, 28 August 2017 01:08:57
Baltijos kelias Gyvybės kelias –

Trys sesės liūdi –

Trys sesės kelias –

Vienybės juosta

Rankas jų riša –

Lietuva – Latvija – Estija.

Rugpjūčio 23 d. minėjome Juodojo Kaspino dieną. Prisiminėme, kokį svarbų žingsnį tai padarė Baltijos šalių, o vėliau ir kitų šalių istorijoje siekiant nepriklausomybės. Kiekvienas stojo į gyvą arteriją susijungusią rankomis, pulsuojančią ilgai slopintu laisvės troškimu, tikėjimu, nuojauta, kad kažkas įvyks, kam nusakyti neužtenka žodžių.

Nuotrauka

]]>
2914 Fri, 25 August 2017 10:08:26
Švenčiame Žolinę Džiaugdamiesi šios vasaros atneštu derliumi globos namuose smagiai paminėjome Žolinę. Tai pati seniausia ir garbingiausia Šv. Marijos šventė. Po maldos ir tylaus susikaupimo, dalindamiesi puikia nuotaika pynėme vainikus, skanavome ant laužo keptomis dešrelėmis, mėgavomės gardžia žolelių arbata. Kaip visada pas mus netrūko muzikos, šokių ir juoko.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2882 Thu, 17 August 2017 11:08:17
Sąskrydis Rugpjūčio 2 – 4 dienomis dalyvavome jau tradiciniu tapusiu gyventojų sąskrydžiu, kuris vyko Vilkaviškio rajone, Kumečių II kaime esančioje Podvarko poilsiavietėje, kur turėjome galimybę gyventi palapinėse, pasigrožėti nuostabia gamta, pabendrauti su kitų socialinės globos namų atvykusiais dalyviais.

Sąskrydžio metu praleistas laikas buvo įdomus, kiekviena diena turėjo savo staigmenų ir nuotykių. Pirmoji diena sąskrydyje prasidėjo stovyklavietės įsikūrimu, komandų prisistatymu. Stovyklos dalyviai turėjo unikalią galimybę pasižiūrėti iš arti ugniagesių, bei policijos automobilių įrangas. Iki sutemų linksmino visus susirinkusius gyvo garso koncertas.

Antrosios dienos rytas prasidėjo tradicija tapusiomis žvejų varžytuvėmis. Po jų, tie kas dar norėjo ilgiau pamiegoti, buvo pažadinti ir pakviesti sudalyvauti rytinėje mankštoje. Pasistiprinus ir atgavus jėgas, laukė naujas, dar nepatirtas iššūkis sudalyvauti orientacinėse varžybose  „Lobio ieškojimas“ ir surasti lobį. Šio žygio metu mes ne tik  matėme nuostabią gamtą, atlikinėjome užduotis, bet ir buvome patekę „miško gyventojams“  į rankas, ko pasekoje už vaikščiojimą po jų teritoriją turėjome susimokėti atliekant įvairias užduotis.

Dienos metu norintys galėjo sudalyvauti viktorinoje kurią vedė visuomenės sveikatos biuro darbuotojos. Vakaras pateikė nemažiau staigmenų. Visi susirinkusieji galėjome paragauti skanios žuvienės išvirtos ant laužo ir pamatyti nuostabų spektaklį „Pinigėliai“, kurį sąskrydžio dalyviams padovanojo Vilkaviškio kultūros centro artistai. Tačiau tuo vakaras nesibaigė, praėjus lietučiui, visi norintys galėjo linksmintis ir šokti vakarinėje diskotekoje, bendrauti prie laužo.

Trečiosios dienos rytas prasidėjo smagia, nuotaikinga rytine mankšta. Po mankštos, ir taip visų pamėgtų vandens procedūrų pradėjome tvarkytis savo stovyklavietę, dėtis daiktus namo. Po sudalyvavimo draugiškoje komandinėje estafetėje susirinkome aikštelėje atsisveikinimui. Visos komandos buvo apdovanotos už dalyvavimą sąskrydyje. Nors ir liūdna atsisveikinti, bet išsiskyrėme su viltimi susitikti sekančiais metais.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2879 Sun, 06 August 2017 11:08:30
Išvyka į Klaipėdos jūrų muziejų - delfinariumą Turbūt kiekvienas iš mūsų jaučiame trauką jūrai, smėlio kopoms, takeliams, numintiems link paplūdimio. Prisimenam, kaip praeitais metais, nusiavę batus, pasileidome tekinom prie putojančių bangų, įmerkti kojas į jūrą ir patikrinti ar iš tikrųjų vanduo toks sūrus...

            Nors, liepos 13 – oji gero oro nežadėjo, tačiau mes, būrys globos namų gyventojų, išsiruošėme aplankyti uostamiesčio ir žinoma, jūrų muziejaus – delfinariumo. Juk daugelis, delfinus buvome matę tik televizoriaus ekrane. Linksma kelionė į Klaipėdą neprailgo, o ir vikriųjų delfinų pasirodymas pranoko lūkesčius. Programa visiems labai patiko. Besidalindami įspūdžiais, patraukėme prie jūros. Kai kurie iš mūsų, čia lankėsi pirmą kartą.

            Nepastebėję, kaip greit prabėgo laikas, pavargę, bet kupini įspūdžių pasukome namo.

            Dėkojame UAB „Lodvila“ už suteiktas nemokamas transporto paslaugas.        

Nuotrauka

Nuotrauka 

Nuotrauka

]]>
2848 Tue, 18 July 2017 03:07:22
Globos namų šventė ,, Artimųjų sulaukus"

                                      Pabūkime kartu ,

                                      Kol vienas kitą turime,

                                      Kol žvalgomės pro langą,

                                                                      Užtrukusių kely.

                                                                      Kada jei ne dabar,

                                                                      Kai savo artimąjį apkabinę,

                                                                      Mes galime pajusti

                                                                      Šilumą širdy...

                                        Šiais žodžiais mes pasitikome savo artimuosius....

                      Šiltą ir saulėtą įsibėgėjusios vasaros, liepos 7 -sios rytą, globos namuose jautėsi sujudimas, aidėjo šurmulys.  Tą dieną vyko gyventojų ir jų giminaičių, artimųjų susitikimo šventė „Artimųjų sulaukus“. Ši šventė globos namuose pati brangiausia ir laukiamiausia.
                      Į giminių susitikimą susirinko gausus būrys svečių,  kurie aplankė savo artimuosius, giminaičius, draugus, gyvenančius globos namuose.  Atvykusieji galėjo rūpimais klausimais pasikalbėti su įstaigos direktoriumi, socialiniais darbuotojais ir  kitais darbuotojais.  Globos namų  posėdžių salėje artimieji galėjo pamatyti bei pasidžiaugti spalvinga gyventojų keramikos, rankdarbių ir dailės darbų paroda.
                      Ilgai laukta šventė prasidėjo globos namų direktoriaus Kęstučio Jakelio sveikinimo žodžiu. Direktorius pristatė globos namų veiklą, dirbantį personalą bei kalbėjo apie aktualiausius nūdienos klausimus. Dėl naujausios informacijos į renginį buvo pakviesta Kauno regiono Institucinės Globos Pertvarkos procesų ekspertė Vida Lukamskienė, kuri artimuosius supažindino su pertvarkos proceso eiga.

Norintieji galėjo užduoti rūpimus klausimus, turėjo galimybę pasisakyti.

                      Po oficialiosios dalies visi buvo pakviesti stebėti šventinę- koncertinę programą ir pasižiūrėti įamžintų akimirkų video ir foto vaizduose. Į skambias dainas, šokius ir linksmus mini vaidinimus gyventojai sudėjo dalelę savų širdžių, kurias dovanojo visiems salėje susirinkusiems svečiams. Šokis ,,Angelo sparnai saugo mus amžinai" sujaudino ne vieną salėje esantį žiūrovą, nes jame gyventojai  norėjo atskleisti padėką savo Angelui Sargui, kad jis saugo juos dieną ir naktį.....

                      Pasibaigus šventiniam koncertui artimieji buvo pakviesti į parką, kuriame svečiai, gyventojai ir visi dalyvavusieji šventėje buvo vaišinami šiupiniu ir namine gira.
                      Nuotaikinga muzika kvietė visus linksmai palinguoti, pašokti. Rateliu sukosi visi –  gyventojai kartu su artimaisiais, ir gyventojai, kurių artimieji neturėjo galimybės aplankyti.

                      Ši diena globos namuose buvo kupina geros nuotaikos ir džiugių akimirkų.

Nuotrauka

]]>
2843 Mon, 17 July 2017 10:07:13
Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena  

Lietuvos karalius Mindaugas

Lietuva švenčia Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Mindaugas Lietuvos karaliumi buvo vainikuotas 1253 metų liepos 6 dieną. Karūnavimas užbaigė valstybės susikūrimą, Lietuvą pripažino to meto pasaulis.

„Tėviškės vardas - žemė gimtoji

Ir viršum josios padangė melsva.

Širdis manoji taip ir kartoja –

Visas tas grožis – tai Lietuva“

Zitos Budrienės eilių žodžiai nuskambėjo liepos 5 d. minint Lietuvos valstybės- karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną.

Šventės metu socialinės globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, pasveikino visus susirinkusius su valstybingumo švente, pakalbėjo apie mūsų tautos istoriją. Šią dieną, kaip jau ir tapus tradicijai buvo pagerbti  dirbantys darbuotojai, jiems įteiktos padėkos. Šventinė nuotaika pripildė mūsų širdis šviesos, džiaugsmo, tikėjimo ateitimi.

Po šventės visi norintys galėjo pasilinksminti diskotekoje

Nuotrauka

]]>
2833 Tue, 11 July 2017 11:07:33
Joninės Trumpiausia metų naktis

 Joninės - trumpiausia metų naktis, kai paparčiai pražysta stebuklingais žiedais, o rasos lašeliai pripildo žmonių širdis meilės ir tikėjimo...

Birželio 23 d. susirinkome, kad puoselėtume gražias, lietuviškas Joninių tradicijas kupoliaudami, pindami vainikus, šokdami, žaisdami linksmus žaidimus, kepdami dešreles. Visi dalyviai apdovanoti saldžiais prizais, padėkomis. Jonai, Janinos, Rasos, kaip ir kas met sulaukė išskirtinio dėmesio. Buvo galima pajausti ore tvyrojusią puikią šventinę nuotaiką, kurioje aidėjo daug juoko..

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2832 Mon, 26 June 2017 11:06:41
Išvyka į zoologijos sodą                       Saulėtą birželio 15 dieną leidomės į kelionę - Kauno zoologijos sodą. Vaikščiodami vingiuotais takeliais susipažinome su įvairiausiais gyvūnais iš viso pasaulio. Pakeliui į namus užsukome suvalgyti mėsainių, mėgaudamiesi maistu dalijomės įspūdžiais.

Nuotrauka

]]>
2800 Mon, 19 June 2017 02:06:12
Stovykla ''Strazdanota vasara"  

     Vasara, vasara, strazdanotoji.
     Lietus nesiliovė, bet mes vasarojom.
     Pievom, miškais, juokas skambėjo,
     Trys dienos praėjo, nepastebėjom.

     Zelvos stovykloj visiems patinka,
     Čia žaidžiam, sportuojam, piešiam, bėgiojam,
     Sukuriam laužą, šokam, dainuojam,
     Ir taip vis kasmet, mes ką nors sugalvojam.
   
         
      Birželio 12 - 14 dienomis, tęsėme kasmetinę tradiciją - linksmai leidome laiką poilsiavietėje "Zelva". Vėjų nugairinti, lietaus nuprausti, vėl sugrįžome į namus. Lik sveika stovykla...
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
Nuotrauka
]]>
2796 Mon, 19 June 2017 02:06:08
Gedulo ir vilties dienai paminėti            

            Gedulo ir vilties diena

             Jei ne auksinės vasaros,

                                             Ne mėlynos vosilkos,

                                             Nebūtum mes atėję čia,

                                             Kur slenka dienos pilkos.

                                            (Lietuvos partizanų daina)

Skambant partizanų dainoms, eilėraščiais apie Lietuvą bei socialinės globos namų gyventojų autentiškais prisiminimais apie tremtį birželio 14 d. paminėjome Gedulo ir vilties dieną.

 Nuotrauka

]]>
2831 Thu, 15 June 2017 11:06:03
I. Simonaitytės 125 - osios gimimo metinės                       I. Simonaitytės 125 - osios gimimo metinės

 

                      Savo širdies aš nenešioju ant delno. Esu daug kentėjus, daug nusivylus. Naje... Visko buvo! Visko! Ale to - niekas niekada nesužinos! Niekada.“ Evė Simonaitytė.

 

                       Sakoma, Ieva Simonaitytė yra paskutinioji Mažosios Lietuvos metraštininkė, unikali, talentinga rašytoja, savo kūriniuose vaizdavusi išskirtinius lietuvninkų likimus, todėl 2017 metai paskelbti Ievos Simonaitytės metais.

                      Šiltą, įsibėgėjusio pavasario popietę, susirinkome salėje paminėti  Ievos Simonaitytės 120-ųjų gimimo metinių jubiliejaus. Šia  proga prisiminėme ir pasidalinome mintimis apie rašytoją, jos autobiografiją, kūrybą, įvertinimus.

                      Antroje popietės dalyje turėjome galimybę pasiklausyti nuostabiai skambančių melodijų ir minčių, kurias atliko, pirmą kartą į svečius atvykęs, Kauno fortepijoninis trio, Lina Krėpštaitė (fortepijonas),Indrė Andruškevičiūtė (smuikas), Asta Krištaponienė (violončelė)  ir aktorius Remigijus Endriukaitis. Koncerto programoje girdėjome nepaprastą šiuolaikinės muzikos įvairovę ir aktoriaus skaitytus žodžius iš Jurgos Ivanauskaitės knygos “Jurga", Jurgos maldos ant angelo rūbo”: ,,Angele Sarge, atskrisk į mano širdį, kai tavęs šaukiuosi, pilna ilgesio, kupina liūdesio, sklidina nusivylimų, apimta nuovargio, pripildyta netikėjimo, nevilties ir nemeilės, Angele, Angele, Angele, be Tavęs nieko daugiau ir neturiu, tai neapleisk manęs nei dieną, nei naktį. " Iki sielos gelmių prasiskverbusios melodijos ir maldos žodžiai sujaudino salėje susirinkusius klausytojus.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2757 Mon, 05 June 2017 02:06:42
Tau, Tėve  

...Iš aukštųjų mano tėvo medžių
jau seniai išskrido visi paukščiai.
Ir dabar į juodas jų šakas
visą žiemą krinta šaltos žvaigždės...

                                          Justinas Marcinkevičius, (1966)

  Birželio 2 – ąją globos namuose minėjome Tėvo dieną. Jau penktus metus iš eilės tęsiame tradiciją sodinti medelį, kuris simbolizuoja amžiną meilę ir pagarbą tėvui.

Ta proga pas mus svečiavosi Kaišiadorių pensininkų vokalinis – instrumentinis ansamblis „Versmė“ (vadovas S. Barzinskas), kurie savo dainomis ir linkėjimais prisidėjo prie sveikinimų mūsų tėčiams.

Nuotrauka

]]>
2770 Mon, 05 June 2017 02:06:41
Kauno "Akropolis"

          Šiltą, gražią pavasario dieną , gegužės 17 d. išsiruošėme į mūsų visų pamėgtą ekskursinę kelionę į Kauno verslo ir pramogų parką „Akropolis“.

Apsilankėme „Forum Cinemas „ kino teatre ir žiūrėjome nuotaikingą animacinį filmą „Svajoklis Budis“, papietavome „ Can can„ picerijoje.

Tuo dar mūsų kelionė nesibaigė, nes dar laukė įvairios pramogos, ir skanumynai. Buvo labai smagu pasivaikščioti po Akropolį, paskanauti įvairių skanėstų, apsilankyti įvairiose parduotuvėlėse.

]]>
2758 Fri, 19 May 2017 02:05:11
Tas šventas žodis - Mama  

 

 

 

  Nuo vaikystės, nuo kūdikio lingės

Iš tavęs vien tik laimę mes semiame.

Amžinai mes tau liekam skolingi

Už gyvybę, už visą gyvenimą,

Už tą meilę - bekraštę ir šventą,

Iš už plauką, be laiko nubalintą.

Žodis "ačiū" ir mažas, ir menkas,

Atsilygint tik meile tegalima.

(J. Jakštas)

       Gražiausiais žodžiais, eilėmis, dainomis ir šokiu, gegužės 05 dieną, paminėjome motinos dieną. Sveikinome šalia esančias, prisiminėme anąpilin iškeliavusias mamas.

]]>
2691 Wed, 10 May 2017 11:05:27
Giesmių pynė Marijai ,,Giesmių pynė Marijai"-giedojimo susibūrimas Obelių šv.Onos bažnyčioje

 

...Jei mylime vieni kitus

                              Dievas mumyse pasilieka ir jo meilė

                             mumyse tampa tobula... (Biblija, 4,7-12)

                      Gražų gegužės 4-osios rytą kupini jaudulio ir tikėjimo pirmą kartą išvykome į giedojomo susibūrimą ,, Giesmių pynė Marijai", Obelių šv. Onos bažnyčioje, kurį organizavo Skemų socialinės globos namai. Šventės pradžioje visi sugiedojome bendrą giesmę ,,O Marija nekaltoji", po to susirinkusius pasveikino Dievo namų šeimininkas - kunigas Laimonas Nedveckas. Kalbėdamas kunigas pabrėžė, jog  gegužės mėnuo siejamas su gyvybe ir Dievo Motina Marija, kuri pasauliui davė amžiną gyvybę  ir išgelbėjimą. ,,Pasaulyje nėra nieko brangesnio už savo mamą, o bažnyčia ir tikintieji neturi nieko brangesnio už gyvybės davėją ir globėją – Motiną Mariją", šiuos žodžius tardamas, sveikino Motinos dienos proga visas mamas. Pakvietė visus susiburti ir giedoti tauria širdimi, nes giesmė yra graži tuomet, kai giedama ne gražiu balsu, o iš visos širdies...

                      Giesmių pynės pradžią pradėjo pinti patys jauniausieji dalyviai – Obelių vaikų globos namų giedotojų grupė taip virpindami  mūsų visų širdys,  vieni po kitų giedojome gražiausias giesmes Marijai. Pabaigoje  folkloro ansamblis ,,Gastauta", vadovaujamas Nidos Lungienės visus pakvietė  sugiedoti giesmę ,,Pulkim ant kelių".

                      Po giesmių giedojimo kunigas Laimonas Nedveckas aukojo Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai.

Pasibaigus Šv. Mišioms sušilti ir pasistiprinti susirinkome šventoriuje Agape.

                      Pakeliui namo dar pasukome link Anykščių, apsilankėme prie Puntuko akmens ir įveikėme Lajų tako aukštybes.

 

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2686 Tue, 09 May 2017 09:05:00
Kur aukštas klevas  

Muzika – geriausia paguoda nuliūdusiam žmogui.Martynas Liuteris.

                       Kad mažiau tektų liūdėti, mes dainuojame, mes mylime muziką, nes tai mums padeda atrasti ryšį su visuomene. Globos namų ansamblis ,,Strėva“ (vadovas Arvydas Kairevičius) ne pirmus metus yra kviečiami į Linkuvos globos namų organizuojamą vokalinių ansamblių šventę - konkursą  „Kur aukštas klevas“.  Šiais metais  Linkuvos kultūros namų scenoje pasirodėme pirmi. Be mūsų konkurse dalyvavo dar dešimt kolektyvų, iš kurių - keturi buvo mūsų kaimynės Latvijos kolektyvai.  Visi dainorėliai atliko po dvi dainas, kuriuos komisija vertino pagal kūrinio savitumą, atlikimo meninį lygį, sceninę kultūrą, o salėje sėdintys žiūrovai palaikė ir skatino garsiais plojimais. Šventę vainikavo nominacijos, padėkos raštai ir saldžios dovanos.

                      Linksmai praleidę laiką, dainuodami dainą, susiruošėme namo. Pakeliui aplankėme 2015m. mažąją kultūros sostinę Naisius.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2672 Tue, 02 May 2017 10:05:26
Pavasario mugė Taip nuostabiai pakvimpa žemė,
Nors pavasaris dar miega pumpuruos...


                       Vėsią pavasario balandžio 29 dieną, mes dalyvavome tradicija tapusioje šventėje ,"Pavasarinė mugė" Kaišiadoryse. Nors saulutė pašykštėjo šilumos, tačiau į mugę nuskubėjome pilni energijos, geros nuotaikos ir savo rankomis pagamintais darbeliais, kuriuos mielai pristatėme miesto bendruomenei.

]]>
2674 Tue, 02 May 2017 10:05:02
Pavasarinė talka "Darom"
            Kiekvienas žmogus turi suprasti, kad gamta yra jo paties namai.
Balandžio 26, 27 dienomis, visi neabejingi gamtos grožiui, švarai ir tvarkai, čiupom grėblius, šluotas, bei kitus įrankius ir išsiruošėm į talką. Pirmą dieną tvarkėme globos namų gyventojų kapines, antrą, gražinome savo namų teritoriją.
            Dabar, beliko laukti, kokiomis dovanomis mums atsidėkos motulė gamta.       

 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2673 Fri, 28 April 2017 10:04:44
Dailės darbų paroda  

        Kiekvienas, žmogaus sukurtas darbas, pabrėžia savitą originalią mintį, formą, atspindi grožį ir meilę.

            Kovo - balandžio mėnesiais, Žiežmarių miestelio bibliotekoje, lankytojai, galėjo pasigrožėti mūsų globos namų gyventojų: Vidos Žukaitės, Ramūno Dzerkelio, Aldo Linkevičiaus, Daivos Šatavičiūtės, Sauliaus Juodžio ir Sigito Rastenio dailės darbais. 

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2661 Fri, 28 April 2017 02:04:49
Boulingo turnyras Balandžio 25 d. vykome smagiai praleisti laiką į pramogų ir konferencijų centrą, Kaišiadoryse. Po suorganizuoto boulingo turnyro, kur nugalėjo draugystė, jėgas atgavome pietaudami kavinėje.

Nuotrauka

]]>
2660 Wed, 26 April 2017 12:04:22
Svečiuose "Bočiai" ,,Niekas nejunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo ". (Seneka)

                       Pensininkų bendrija Šakių Bočiai vėsią penktadienio popietę atvyko pas mus įspūdingai pasipuošę. Sveikindami visus susirinkusius kalbėjo apie akimirkos reikšmę mūsų gyvenimuose, apie tai, kaip svarbu mokėti išnaudoti mums dovanojamą laiką, dalintis tuo laiku su esančiais šalia, kasdien švęsti gyvenimo stebuklą. Svečiai dovanojo mums spektaklį , pagal I. Ignatavičiaus kūrinį „Kol pakils vėjas" bei dainas ir gražius padėkos žodžius. Pasveikino  balandžio mėnesį gimusius gyventojus, įteikė jiems dovanėles, šiltai bendravo su salėje susirinkusiais gyventojais, organizavo jiems žaidimus, šokius. Pačius drąsiausius ir šauniausius apdovanojo įvairiomis  dovanėlėmis ir saldumynais.

Nuotrauka

]]>
2658 Wed, 26 April 2017 04:04:12
Šv. Velykų rytą  

Per Šv. Velykas suskamba Prisikėlimo varpai ir gamta pabunda, tad neliūdėkime per Velykas – linksminkimės... 

           Gyventojų tarybos nariai Šv. Velykų rytą į koplytėlę pakvietė gyventojus bendruomeninei prisikėlimo maldai. Taip sulaukėme ir Velykės bei kiškučio, kurie  nepabūgo pavasarį iškritusio sniegelio, kvietė ridenti margučius, žaisti žaidimus, įminti mįsles. Nuotaikos buvo puikios, gyventojai buvo apdovanoti padėkomis, prizais. 

 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2635 Tue, 18 April 2017 09:04:43
Tarptautinei teatro dienai paminėti  Vokiečių poetas Rainer Marija Rilkė yra pasakęs, kad mūsų gyvenimas - teatro uždanga, už kurios tūno didžiausios paslaptys. Jas dvejuose spektakliuose ir stengėsi atskleisti talentingieji mūsų globos namų teatro aktoriai, kovo 31 dieną, į salę sukvietę didelį būrį žiūrovų. Tarptautinei teatro dienai paminėti, surengti spektakliai apie Džiovintą debesėlį ir Klouno istorija, palydėti plojimu, ovacijomis, aktorių pripažinimu ir tikėjimu, kad teatras visada gyvena mumyse. 

Nuotrauka

]]>
2592 Mon, 03 April 2017 09:04:44
Laisvos koncerte Kovo 15 d. buvome išvykę į Kaišiadorių kultūros centrą, kur smagiai praleidome laiką klausydamiesi dainininkės Laisvos koncerto „Taip, aš tokia!"

]]>
2561 Thu, 16 March 2017 02:03:16
Kovo 11-oji, Nepriklausomybės atkūrimo diena Tarp daugybės neeilinių dienų yra itin didžios dienos. Kovo 10 – ąją globos namuose minėjome Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai, kad ši šventė iš tiesų didinga, abejonių nėra. Ši diena nulėmė, kad šiandien galime gyventi laisvoje Lietuvos Respublikoje. Svarbiausia šios dienos dovana – būti laisvu, būti savimi, o visiems kartu būti atskira ir niekieno nevaldoma tauta. Globos namų direktorius Kęstutis Jakelis savo kalboje minėjo, kad kartais nevertiname to ką turime, o atsiradus grėsmei nejučia susimąstome ir analizuodami suprantame ko galime netekti. Taigi, svarbu nepamiršti dėl ko esame laisvi ir didžiuotis šia iškovota laisve.

Minint šią svarbią dieną svečiuose sulaukėme neseniai susikūrusį Žiežmarių gimnazijos kolektyvą, (vadovė Reda Jakelaitienė), kurie suteikė malonumą klausytis jų atliekamų dainų.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2560 Mon, 13 March 2017 01:03:43
Kovo 8-oji Kovo 8–ąją, įsibėgėjant saulėtiems orams, globos namų vyrai pavasariniais žiedais džiugino moteris ir priminė niekada nenustoti žydėti.

Nuotrauka

]]>
2559 Thu, 09 March 2017 01:03:06
Užgavėnės Paskutinė žiemos diena mus nudžiugino šiltu ir saulėtu oru, o tai garantuodami galutinai ją išvarėme iš savo kiemo su garsiomis dainomis bei šokiais ir žinoma žiemos simbolio – Morės sudeginimu. Globos namuose išdykavo persirengėliai, džiugindami savo dainomis ir eilėraščiais, aišku, už tam tikrą duoklę. Galiausiai Kanapinis laimėjęs kovą prieš Lašininį paskelbė atėjusį pavasarį ir kvietė vaišintis gardžiais blynais su gira.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2523 Wed, 01 March 2017 16:03:22
Išvyka į Megą Vasario 22 dieną vykome papramogauti į prekybos ir laisvalaikio centrą Megą. Žiūrėjome įkvėpiantį animacinį filmą, gardžiai pavalgėme restorane ir žinoma apžiūrėjome garsiuosius Megos akvariumo ryklius bei egzotiškas žuvis. Grįžome kupini įspūdžių, kuriais dalinomės su draugais.

]]>
2524 Thu, 23 February 2017 01:02:11
Vasario 16-oji Paklausykit jūs, lietuviai,

Čia krūvon suėję,

Aš jums dailiai padainuosiu,

Ką esu girdėjęs.

  

Lietuva, brangi šalelė,

Ji darbais garsėja,

Narsūs vyrai ją pašlovint

Ir apgint mokėję.

  

Tai skambėkit, mano kanklės,

Širdį nuraminkit.

Mūsų prosenių gadynę

Dainoje priminkit.

 

O daina aukštai lai skrenda

Per laukus gimtuosius,

Lai pašlovina širdingai

Tuos laikus žiluosius.

Lietuvių liaudies. daina „Daina apie senovę“

 

Vasario 15 dienos popietę susirinkome paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – vasario 16 ąją. Prisiminėme kokį ilgą ir sunkų kelią Lietuva nuėjo, kokius stiprius ir neblėstančia viltimi užaugino žmones mūsų tėvynė. Bet jog, kad įrodytum meilę tėvynei, nebūtinai reikia kariauti kare... Tėvynei reikia ir paprastų kasdienių darbų, atliekamu su meile. Apie tokių darbų reikšmę, sveikindamas susirinkusiuosius ir įteikdamas padėkas už nuoširdų darbą darbuotojams kalbėjo ir direktorius Kęstutis Jakelis.

Dainomis mus džiugino globos namų ansamblis „Strėva“ bei Kaišiadorių kultūros centro jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“, vadovė Laima Morkūnienė. Jie mums padovanojo lietuvių liaudies šokių ir užbūrė savo jaunatviška energija.

 

Nuotrauka 

]]>
2483 Fri, 17 February 2017 11:02:34
Meilės pilni namai... Pamilk visa, kas giedra, švaru, prasminga. Ieškok savyje to jausmo lobių, surask juos ir pažerk ant viso savo gyvenimo kelio, palikdamas šviesų meilės ir gėrio pėdsaką, įprasmindamas savo gyvenimą. J. Laucius

Vasario 14 d. globos namuose minėjome Valentino dieną. Linksmai praleidome popietę žaisdami įvairius žaidimus išbandydami poras. Visiems netruko išradingumo bei tvirto tarpusavio ryšio vykdant užduotis. Dalinomės pakilia nuotaika vienas su kitu -  juoko, šypsenų ir meilės buvo pilni namai.

]]>
2484 Wed, 15 February 2017 11:02:50
Susitikimas su šokėjais iš Maskvos Vasario 4 d., Trakų kultūros rūmuose koncertavo šokių ansamblis iš Maskvos "Grand Jete", kurį stebėjome ir mes.

"Grand Jete" yra viena geriausių vaikų ir jaunimo šokių grupė, kurią sudaro apie 600 dalyvių. Labai džiaugiamės, kad turėjome galimybę prisiliesti prie įvairių tautų šokių istorijos ir pasinerti į jų dvasią.

Renginio metu šokėjai stebino mus išskirtiniais akrobatikos, vaidybos ir šokio elementais. Džiugino ne vieno akis spalvingais kostiumais ir nepriekaištinga šokio technika.

 

Nuotrauka

]]>
2460 Tue, 14 February 2017 01:02:44
Sausio 13-oji - Laisvės gynėjų diena Tą naktį tankai traiškė laisvę,

Tą naktį iš juodų juodžiausią.

Tą naktį jie krauju aplaistė

Tėvynę lyg viltim šviesiausia.

Tą naktį kūnai mūrais stojo

Prieš aršų pyktį ir niekšybę.

Tą naktį širdys užgiedojo,

Kad saugotų vilties galybę.

Tą naktį tankai nesutraiškė

Nei laisvės, nei vilties tvirtovės.

Tą naktį ugnimi pražydo LAISVĖ

Ir nuolatos garbės sargyboj stovi.

(Pranciška Regina Liubertaitė, 2013)

Prabėgo jau 26 - eri metai, o tų laikų įvykiai ir vaizdai mūsų nepalieka ir dabar. Jie visuomet sugrįžta prisiminimuose, nes 1991 m. sausio 13 - oji yra mūsų istorijos dalis, esanti labai svarbi ir turtinga. Kasmet minime šią dieną, kad ji neišdiltų iš mūsų atminties ir suprastume, kaip svarbu atkovojus laisvę, jos neprarasti.

8 val. ryte dešimčiai minučių užgesinome šviesas ir languose uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes, taip pradėjome minėti Laisvės gynėjų dieną. Prisijungėme prie 10 kartą Lietuvoje vyksiančios pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija". Žvakių šviesa įprasminome šviesą, gyvybę ir teisingumą.

Vėliau visi įsisegėme atminties ir pagarbos ženklą -  neužmirštuolės žiedą prie savo širdies. Neužmirštuolių prasmė - kad ir silpnos, kad ir bejėgės, jos gyvena mūsų atmintyje. Jos reiškia būtent tą gerą tikėjimą, kurio dėka galima laimėti. Palaikydami akciją"Neužmirštuolė" sakome, kad atsimename ir neužmirštame tų, kurie aukojo gyvybes, patyrė sužeidimus ir tada stojo be jokio kito ginklo, tik sava meile ir tikėjimu prieš žiaurų priešą, suteikė mums Viltį į ateitį eiti Laisvės keliu.

11 val. visi susirinkome globos namų salėje, kur paminėjome Laisvės gynėjų atminimą. Tylos minute pagerbėme žuvusiuosius, giedojome Lietuvos himną. Klausėmės globos namų direktoriaus, Kęstučio Jakelio, sveikinimo ir pasakojimo apie 1991 m. Laisvės gynėjų dienos reikšmę ir svarbą, apie laisvę kaip neįkainojamą turtą. Žiūrėjome filmus ir dokumentinę medžiagą apie tragiškus sausio 13 - osios įvykius, dalijomės savo mintimis.

Tik pažindami ir gerbdami praeitį, galime kurti Lietuvos ateitį. 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2406 Tue, 17 January 2017 10:01:03
Nauji metai-nauji darbai Taip jau yra, kad Naujųjų metų dienomis įprasta metus sieti su naujais siekiais, pokyčiais ir geresnių rezultatų siekimu. Todėl ir mūsų kolektyvas naujus metus pradeda nuo naujų idėjų paieškų, kompetencijų plėtojimo ir įgūdžių gerinimo. Sausio 2-3 dienomis turėjome galimybę sudalyvauti seminare tema "Darbas komandoje ir aptarnavimo kokybė". Vienas iš seminaro lektorių buvo svečias iš Ukrainos Sergej Čiumačenko.

Teorinių ir praktinių mokymų metu buvo aptartos šios temos: savimotyvacija ir įsitraukimas, kokybiškas aptarnavimas, psichologinė kolektyvo ekologija, darbas komandoje, mokėjimas mokytis, savilyderystė, sprendimų priėmimas ir grįžatamasis ryšys.

Seminaro metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas socialinio darbuotojo profesijos įprasminimui, gebėjimui motyvuoti save ir kitus. Praktinių užduočių metu dirbome su saviverte, bendravimo kompetencijomis ir bendradarbiavimo lankstumu. Mokėmės palaikyti kolegas. Tobulinome gebėjimą mokytis iš klaidų ir gebėjimą atkurti bei palaikyti emocinę pusiausvyrą įgūdžius. Svarbus buvo ir  asmeninės atsakomybės didinimas siekiant visapusiško veiklos efektyvumo, gebėjimas nustatyti ribas ir vesti į sprendimus orientuotus pokalbius su kolegomis. Taigi tobulinome savo darbo procesą, kad būtų teikiamos kokybiškos paslaugos ir užtikrintas mūsų globos namų gyventojų saugumas.

 

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2381 Thu, 05 January 2017 11:01:55
Naujametinis karnavalas "Laiko ratu" Gruodžio 30 dieną keliavome laiku: žingsnelis po žingsnelio nuo tolimosios praeities laivu nuplaukėme iki būsimos ateities. Pasirodymų metu stebėjome, kaip greitai bėga laikas, skrendantis tarsi strėlė. Diena keitė naktį, o naktis keitė dieną. Dabartis keitė praeitį, o ateitis keitė dabartį. Pagrindinė naujametinio karnavalo mintis buvo mūsų gyvenimas laiko tėkmėje.

Šventės metu grupių pasirodymai prasidėjo nuo ugnies prisijaukinimo šokio, vėliau pereita prie pasakos herojų, metų laikų kaitos ir paslaptingos ateities. Skambėjo skirtingo žanro muzika, išskirianti pasirodymus spalvingais kostiumais. Buvo linksma ir smagu, nes visus aplankė Kalėdų Senelis, pilnu dovanų maišu.

Šią dieną mums visiems buvo svarbu tarpusavio artumas, bendravimas ir pasidalijimas šypsenomis. Renginyje dalyvavęs globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, kvietė visus kupina tikėjimo širdimi priimti džiaugsmą ir būti laimingais. Pasveikino ir įteikė padėkas bei dovanėles globos namų gyventojams, kurie dalyvavo Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos "Guboja" organizuotame Kalėdinių piešinių (atvirukų)  ir Ventos socialinės globos namų organizuotame piešinių, pieštų kompiuteriu, konkursuose. Perdavė, mūsų mažųjų draugų iš Žiežmarių mokyklos - darželio, pieštus atvirukus ir sveikinimus.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2364 Mon, 02 January 2017 03:01:39
Kalėdinė šventė darbuotojų vaikučiams Gruodžio 28 dieną besibaigiant seniesiems metams globos namuose dirbančių darbuotojų vaikai turėjo šaunią progą susitikti su Kalėdų seneliu...

Laukdami organizuojamos šventės vaikučiams globos namų gyventojai netinginiavo ir ruošėsi, o šiandien gausiai susirinkusiems žiūrovams - vaikučiams ir tėveliams - parodė spektakliuką "Lapės gudrumėliai". Renginį vedė raganiukė Blizgė, kuri pasekė pasaką apie miško žvėrelius. Skambėjo linksmos ir nuotaikingos dainelės, ne vieną įtraukusios į ratelį. Vėliau vaikučiai sakė eilėraštukus ir dalijosi dovanėlėmis.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2344 Wed, 28 December 2016 04:12:15
Kūčios Kūčios - šventė, kurios metu, po ilgo laukimo, išsivaduojame iš tamsiojo meto. Kaip ir visi, taip ir mes, gruodžio 24 dieną turime gražų paprotį - Kristaus Gimimo išvakarėse susėsti prie ramybės ir susitaikymo stalo, taip išreikšdami santarvę ir vienybę tarp mūsų ir Dievo. Drauge su klebonu Roku Puzonu, susirinkę padėkojome Dievui už turimą maistą, šilumą ir, kad esame  visi kartu. Melsdamiesi prisiminėme savo artimuosius ir kitus mums brangius žmones. Besidalindami Kalėdaičiu išreiškėme vienas kitam meilę, pagarbą ir atsiprašymą už padarytas metų skriaudas.

Globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, būdamas su mumis drauge, sveikino visus su pačiomis gražiausiomis metų šventėmis ir linkėjo mums nuoširdaus bendravimo prie balta staltiese padengto stalo bei daug gero ateinantiems metams.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2338 Tue, 27 December 2016 08:12:09
Pasidalinkime muzikiniais laiškais... Gruodžio 21 dieną dalyvavome Kaišiadorių meno mokyklos bendruomenės organizuotame Kalėdiniame vakare "Pasidalinkime muzikiniais laiškais...", kuris skirtas draugiškam bendradarbiavimui stiprinti. Šventinio koncerto metu nuskambėjo daug padėkų ir gražių žodžių Strėvininkų socialinės globos namams, Rumšiškių senelių globos namams, Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namams ir kitoms įstaigoms, su kuriomis Kaišiadorių meno mokykla bendradarbiauja. Taip pat koncerto metu skambėjo svajinga, užburianti ir iš širdies atliekama vaikų muzika.

]]>
2329 Thu, 22 December 2016 09:12:12
"Mus apglėbė balto angelo sparnai" "Dievas šįvakar po žemę angelus sklaido:

Sklando lengvučiai pūkai virš laukų platumų.

Uždega angelas žvaigždę virš šąlančio veido:

Siaučias pirkelės akių ramuma - namų jaukumu".

(Pranciška Regina Liubertaitė)

Ir mūsų namuose jauku, ore sklando ramybė ir vienybė, nes žiba keturios Advento vainiko žvakelės, simbolizuojančios mūsų atgimusią viltį ir atnaujintą pasitikėjimą. Kiekvieną savaitę globos namuose ir mūsų širdyse yra vis šviesiau ir šilčiau.

Gruodžio 19 dieną laukdami Kalėdų stebuklo kartu su Vievio kultūros centro choru "Vieva" (vadovė Laima Mažuolytė), Druskininkų meno mokyklos fortepijono programos mokiniu Aivaru ir jo mokytoju Danu Juškevičiumi, Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų programos mokine Mėja - Neringa (mokytoja Gintarė Vainaitė) ir soliste Karolina Čikotaite uždegėme Angelų žvakelę Advento vainike.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2328 Wed, 21 December 2016 10:12:00
Mūsų širdys pripildytos muzikos garsų Gruodžio 15 dieną Kaišiadorių meno mokyklos jaunučių choro grupė (vadovė Laima Mažuolytė), pučiamųjų programos mokiniai ir mokytojai A. Vrublevskis, R. Ramunis ir A. Kairevičius bei koncertmeisterė S. Jermakovaitė dalijosi savo šypsenomis ir gera nuotaika su mumis uždegant trečiąją Advento žvakutę. Šią dieną ne tik salė, bet ir mūsų širdys buvo pripildytos muzikos garsų.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2315 Fri, 16 December 2016 08:12:00
Padėkos vakaras Žiežmariuose Gruodžio 14 d. Žiežmarių kultūros centre vyko šiltas Padėkos vakaras su Eduardu Kaniava ir Deiviu "Tu, kuris aukštai". Renginys buvo skirtas prisiminti nuveiktiems 2016 metų darbams, pasidžiaugti pasiektais rezultatais, padėkoti geros valios žmonėms.

Šią dieną smagiai praleidome vakarą su žinomais Lietuvos atlikėjais.

]]>
2307 Thu, 15 December 2016 09:12:12
Mūsų draugystę jungia malda... "Malda yra ne kas kita, kaip draugystė, dažnas bendravimas vienumoje su Tuo, kuris, kaip žinome, mus myli" (Gyvenimo knyga 8,5)

Kalėdos - tai šventė, skirta minėti Jėzaus gimimą. Jėzaus gimimu Dievas įrodė savo nuostabią meilę žmonijai ir užtikrino visiems naujo gyvenimo pradžią. Kiekvieną kartą, kai švęsdami Kalėdas minime Jėzaus gimimą, Dievas vis iš naujo kviečia mus atsiverti Jo meilei. (Ap 22,17)

Adventas - laukimo ir vilčių laikas. Laukimas - Jėzaus gimimo, kai nužengia tarp žmonių Meilė ir dovanoja savo širdį. Ir šį tikėjimą sustiprinti mums padeda Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narės, vienuolės karmelitės, Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas, Širvintų parapijos vikaras kun. Povilas  Slaminis ir jaunimas.

Gruodžio 9 d. Šv. Mišių metu visi atvėrėme savo širdis ir įsileidome gėrį. Seserys mus kvietė draugauti su Jėzumi ir puoselėti šią draugystę tyloje. Ragino kiekvieną iš mūsų susitikti su juo  maldoje. Taigi malda tapo mūsų keliu dvasinio tobulėjimo link.

Po pamaldų drauge daug bendravome, giedojome, dalyvavome jaunimo surengtoje viktorinoje apie Adventinį laikotarpį.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2302 Wed, 14 December 2016 08:12:24
Adventinė popietė Žiežmarių mokykloje - darželyje Tamsų ir gražų pirmadienio vakarą, t.y. gruodžio 5 dieną, Žiežmarių mokykloje - darželyje vyko Adventinis renginys, kur visi susirinkusieji buvo raginami nutiesti šviesos tiltus. Juk adventas, tai laikotarpis, kai norisi dalintis gerumu ir širdžių šiluma su artimaisiais bei draugais.  Taigi vaikučiai ir su mumis šią dieną pasidalino savo džiaugsmu bei mintimis apie Jėzaus gimimo laukimą. Padovanojo koncertą.

Popietei pasibaigus į namus grįžome kupini naujų minčių, gerų emocijų ir linksmos nuotaikos.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2279 Tue, 06 December 2016 05:12:49
Uždegėme Betliejaus žvakelę Artinasi laiko pilnatvė, išsipildymo metas. Tęsiasi Adventiniai pamąstymai, buvimas rimtyje ir laukime. Šiandien, gruodžio 5 dieną, drauge su Kaišiadorių meno mokyklos jaunučių choro ansambliu (vadovė Laima Mažuolytė) ir styginių instrumentų ansambliu (vadovė Snieguolė Mikalauskienė) uždegėme antrąja Advento žvakelę. Ta proga mus užliejo daugybės muzikos instrumentų garsai ir skambūs merginų basai.

Dėkojame Kaišiadorių meno mokyklos mokytojoms ir mokiniams už gražų koncertą ir šiltą bendravimą...

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2271 Mon, 05 December 2016 04:12:56
"Stiprus, kai Tu šalia" Pats gražiausias žmogus yra tada, kai išreiškia save per kūrybą - nesvarbu, ar jis dainuotų, šoktų, ar kitaip rodytų savo meninius gebėjimus, nes tada spindi jo dvasia"...

Gruodžio 2 dieną spindėjo ne tik mūsų siela, bet ir širdys, nes veidai švytėjo džiaugsmu. Kaip ir dauguma kitų, taip ir mes turėjome galimybę savo kūryba pasidalinti su kitais.

Rokiškio kultūros centre vyko Socialinės globos įstaigų menų diena, kuri skirta Tarptautinei Neįgaliųjų dienai paminėti. Šiame renginyje 2 kartą dalyvavo ir mūsų globos namų ansamblis "Strėva". O mus palaikė ir savo kūrybine patirtimi pasidalijo LNK muzikinio projekto "Lietuvos balsas" energijos nestokojantis atlikėjas Dainius Griesius.

Nuoširdžiai dėkojame Dainiui Griesiui už šilumą, gėrį ir kantrybę dirbant ir ruošiantis renginiui "Stiprus, kai tu šalia"...

]]>
2270 Mon, 05 December 2016 01:12:09
Advento pradžia "Kelionė į save" Netrukus lapkritis užleis vietą gruodžiui ir žemė pasidengs sniego paklotu. Artėja pirmosios žiemos dienos, į žemę tyliai nuleisdamos Adventą, skelbiantį susikaupimo ir laukimo metą.

Mūsų globos namų bendruomenė jau pasiruošusi sakralinės šventės laukimui ir kalėdinės dvasios sukūrimui. Lapkričio 29  dieną pasitikome Adventą, uždegėme pirmąją Pranašų žvakę ir vieni kitiems pažadėjome kiekvieną dieną daryti tik gerus darbus.

Renginio metu "Kelionė į save" klausėmės Advento giesmių, kurias atliko globos namų gyventojas Valdas Vilimas, stebėjome lėlių teatro pasirodymą-spektaklį "Senosios skrynios istorija" (vadovė Liana Zujienė) ir dalyvavome Kalėdiniame šaškių turnyre.

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2264 Wed, 30 November 2016 03:11:10
Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventė Lapkričio 25 dieną dalyvavome Tarptautinės neįgaliųjų žmonių dienos paminėjimo šventėje, kurią organizuoja Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras. Tai renginys, kuriame vyksta neįgalių žmonių meninių dirbinių paroda - mugė, taip pat ir meninių kolektyvų koncertas.

Mūsų globos namų ansamblis "Strėva" yra nestokojantis energijos ir entuziazmo kolektyvas, visuomet pats besidžiaugiantis ir tuo džiaugsmu besidalijantis su kitais, aktyviai dalyvaujantis įvairiuose renginiuose. Todėl smagu buvo ir šį kartą patiems padainuoti ir kitų pasiklausyti.

Rankdarbiai yra mūsų kasdienybės dalis, suteikianti malonumą. Pats procesas yra raminantis ir žadinantis kūrybiškumą, ko pasekoje yra rezultatas - mūsų rankų darbo kūrinėlis, kuriuo buvo smagu ir gera pasidalinti parodos-mugės metu.

Po ilgos ir darbingos dienos, vakare, turėjome galimybę atsipalaiduoti ir pasidžiaugti koncertu, kuriame visus linksmino Egidijus Sipavičius, Rasa Kaušiūtė, Dainius Griesius ir kiti.

Džiaugiamės, nes smagiai praleidome laiką...

Nuotrauka

]]>
2262 Mon, 28 November 2016 03:11:32
Kristupo pučiamųjų kvinteto koncertas Lapkričio 23 dieną buvome išvykę į Žiežmarių kultūros centrą, kur klausėmės Kristupo pučiamųjų kvinteto koncerto. Penki puikūs muzikantai (Giedrius Gelgotas (fleita), Ugnius Dičiūnas (obojus), Andrius Žiūra (klarnetas), Paulius Lukauskas (valtorna) ir Andrius Puplauskis (fagotas) supažindino mus su šiuolaikine muzika ir padovanojo visų sielai atgaivą.

]]>
2253 Sun, 27 November 2016 03:11:44
Svečiai iš Pabradės socialinės globos namų Lapkričio 21 dieną mūsų globos namuose apsilankė Pabradės socialinės globos namų vaidybos ir plastikos trupė, pristačiusi mūsų namų bendruomenei vaidinimą "Sugrįžimas" (vadovai Pijus Ganusauskas ir Povilas Krivickas).

Susitikimo pradžioje susirinkome visi į salę, kur svečiai trumpai prisistatė, papasakojo apie save ir savo kūrybinę veiklą. Vėliau stebėdami vaidinimą kiekvienas turėjome galimybę panirti į kupiną paslapčių pasaulį, kas pradžiugino mūsų visų širdis.

Labai smagu buvo susirasti naujų draugų ir kartu su svečiais dalyvauti vaidybos praktikume.

Nuotrauka

Nuotrauka

Nuotrauka

]]>
2240 Tue, 22 November 2016 12:11:46
Mirusiųjų atminimo diena Lapkričio 1 - oji. Diena, kai savo laiką skiriame visiems išėjusiems, jų pagerbimui ir prisiminimui. Tai diena, kurią skiriame maldai.

Šiandien lankydami kapus visi drauge uždegėme mirusiems žvakeles palinkėdami jiems ramybės ir ėjimo Šviesos keliu, nes Vėlinių žvakės yra Kristaus šviesa. Juk degančios žvakutės išreiškia viltį, kad krikščionys kelsis iš numirusiųjų ir turės amžinąjį gyvenimą - būtent tokia yra Vėlinių tradicija, kurią mes puoselėjame.

]]>
2197 Wed, 09 November 2016 11:11:33
"Muzikinė Karuselė" Kalvarijoje Spalio 27 dieną su draugais iš Ilguvos, Didvyžių, Veisiejų, Suvalkijos socialinės globos namų dalyvavome Kalvarijos savivaldybės kultūros centre vykusiame renginyje "Muzikinė karuselė". Tai ilgametis ir tradicinis Kalvarijos socialinės globos namų renginys, kurio 2016  metų tema - animaciniai filmukai. Šventės metu mums teko prisiminti vaikystėje žiūrėtus filmukus ir jų personažus, atspėti muzikines užduotis, dalyvauti viktorinoje. Po oficialios šventinės dalies tęsėsi linksmoji dalis: vaišės, šokiai ir bendravimas su draugais.

Nuotrauka

Nuotrauka

 

]]>
2194 Wed, 09 November 2016 11:11:25
Vlado Bagdono koncertas Spalio 26 dieną Žiežmarių kultūros centre Lietuvos kino, teatro ir televizijos aktorius Vladas Bagdonas surengė autorinį koncertą - susitikimą savo gerbėjams. Šiame koncerte pabuvojome ir mes, klausėmės kūrinių, kurie buvo atliekami aktoriaus sodriu ir hipnotizuojančiu balsu. Išgirdome senų ir dar negirdėtų, naujų muzikinių kūrinių.

Taigi susikūrėme ypatingą vakarą su dainuojamąja poezija.

]]>
2188 Tue, 08 November 2016 04:11:08
Jubiliatų šventė 2016 m. 24 globos namų gyventojams yra jubiliejiniai metai. Todėl spalio 21 dieną Jubiliatų šventės metu buvo paminėti, pagerbti ir pasveikinti visi 40, 50, 60, 70, 80 ir 90-ies metų sulaukę sukaktuvininkai.

Renginio metu jubiliatams skambėjo nuoširdūs sveikinimo žodžiai ir skambiausios dainos. Vėliau visų laukė vaišės ir dovanos. Po iškilmingų sveikinimų ir palinkėjimų šventės dalyviams koncertavo LASS Kaišiadorių rajono filialo vokalinis ansamblis „Volungėlė“ (vadovė Regina Gresiuvienė).

]]>
2139 Tue, 25 October 2016 06:10:46
Cicino koncertas Spalio 18 dieną, 21 globos namų gyventojas, turėjo galimybę sudalyvauti jubiliejiniame šlagerių karaliaus, Ryčio Cicino koncerte. Renginys mums suteikė išskirtinę galimybę pabendrauti su įžimybe. Buvo įspūdingas šviesų efektas, gyva muzika ir nuoširdus bendravimas su žiūrovu, kas suteikė daug gerų emocijų ir puikios nuotaikos.

]]>
2123 Wed, 19 October 2016 07:10:10
Rudenėlio šventė Ateina rudenys per pievų žiedus

Per žalio miško lapelius.

Taip šalta rytmetį, paukštelis nebegieda

Ir nebežydi žiedas, pilnas ir gražus.

Koks mėlynas dangus. Danguj akutės gailios

Kas vakarą graudina mus.

Netrukus kris ant tako snaigės

Ir nebebus jau taip jauku...

(V. Mačernis)

Spalio 7 dieną mūsų namuose vyko Rudenėlio šventė, kuriai buvo ruošiamasi iš anksto. Vyko paroda "Rudens gėrybės:, kur akys raibo nuo gausybės daržovių kompozicijų ir originalių darbelių. Čia atsiskleidė ne vieno sumanumas ir išradingumas. Taip pat šventinę nuotaiką kūrė ir rudeniniai piešiniai išpuošę salės erdves.

Vėliau renginio metu drauge dainavome dainas, deklamavome eiles, mynėme mįsles ir vaišinomės gardžia moliūgiene.

]]>
2092 Fri, 07 October 2016 09:10:19
Išvyka į Dino pramogų parką Spalio 4 dieną buvome išvykę susipažinti su kalbančių ir gyvų dinozaurų pasauliu bei papramogauti įvairiuose atrakcionuose. Džiaugiamės šia diena, kuri buvo kupina nepakartojamų įspūdžių ir gerų emocijų.

]]>
2091 Wed, 05 October 2016 09:10:59
Šv. Vincento Pauliečio atlaidai Kasmet rugsėjo 27 dieną, minint socialinių darbuotojų dieną, mūsų globos namuose švenčiami Šv. Vincento atlaidai. Šią dieną aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurių metu visi širdis pakylėjame į Dievą, pajusdami tikrąją dvasios atgaivą.  Džiugu, kad mums tokią svarbią dieną, pabūti drauge maldoje atvyko ir vienuolės karmelitės, Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narės. Šv. Mišių metu giedojo Kaišiadorių meno mokyklos moksleivės (vadovė Laima Mažuolytė).

10 val. visi globos namuose dirbantys darbuotojai gausiai rinkomės salėje, kurioje vaišinomės arbata, kava ir tortu, bendravome vieni su kitais. Su šia gražia švente mus visus sveikino globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, primindamas apie socialinio darbo svarbą ir neišsenkantį socialinių darbuotojų širdies gerumą.

Pasibaigus pamaldoms globos namų ansamblis “Strėva” dovanojo šventės dalyviams koncertą, vėliau visi smaguriavome tradicinius atlaidų saldainius.

]]>
2090 Mon, 03 October 2016 09:10:31
Rudens mugė Kaišiadoryse Šeštadienį, rugsėjo 24 dieną, dalyvavome rudens gėrybių mugėje. Džiaugiamės, kad oras buvo puikus, o nuotaika dar geresnė.

]]>
2089 Mon, 26 September 2016 09:09:50
Pasivaikščiojimas prie jūros Vos pradėjus rudenėti, trečiadienio rytą, patraukėme Palangos link. Kelionės tikslas – pirmą kartą pamatyti jūrą, pasivaikščioti kvėpuojant grynu oru ir smagiai praleisti laiką. Nuvykus pasimėgauti gražiu peizažu ir pasiklausyti bangų ošimo.

]]>
2088 Tue, 20 September 2016 09:09:10
Sportas - sveikata, tad sportuokim visada “Jeigu nori būt stiprus, tai sportuok visus metus,

Pasportavęs tik suprasi, jog tu nieko neprarasi…”

Šiuo šūkiu rugsėjo 9 dieną pradėjome sporto šventę mūsų globos namuose. Po pietų visi susirinkę pripildėme kiemą sportiniu azartu ir renginį pradėjome bendra mankšta – apšilimo pratimais. Uždegę šventinę ugnį tęsėme įvairias varžybas ir estafetes.

Linksmai praleidome popietę...

]]>
2087 Mon, 12 September 2016 09:09:19
Tau, Vilniau... Šventės ir tradicijos suteikia gyvenimui ryškių ir malonių emocijų. O dar didesne vertybe tai tampa, kai esi organizuojamų renginių dalimi ir patirti jausmai taip giliai įstringa atmintyje, kad norisi jais džiaugtis, dalintis su kitais ir viską patirti iš naujo. Todėl rugsėjo 4 dieną vėl dalyvavome tradicinėje respublikinėje šventėje “Tau, Vilniau!”, kur pristatėme visuomenei savo kūrybinius pasiekimus bei neišsenkančią dvasios stiprybę.

]]>
2086 Mon, 05 September 2016 09:09:53
Baltijos keliu į Laisvę Rugpjūčio 23 dieną vyko renginys, skirtas Juodojo kaspino (Baltijos kelio) dienai paminėti. Šią dieną mūsų globos namuose skambėjo lietuvių, latvių ir estų kalbos, raginančios prisiminti 1939 m. Vokietijos ir Sovietų Sąjungos pasirašytą nepuolimo sutartį. Minėdami 27-ąsias Baltijos kelio metines, prisiminėme, kokie buvome vieningi ir stiprūs, nes su viltimi ir tikėjimu pasirinkome laisvę.

Globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, kalbėdamas ypatingą dėmesį skyrė prisiminimams apie tuometinius išgyvenimus ir laisvės troškimą.

]]>
2085 Thu, 25 August 2016 09:08:36
Žolinė Liaudies išmintis sako: “Kas per Žolines nesueina krūvon, tie bus biedni”. Todėl nenorėdami užmiršti, koks svarbus ir šiltas yra tarpusavio bendravimas, rugpjūčio 12 dieną susirinkome tam, kad puoselėtume gražias lietuviškas Žolinių tradicijas, palydėtume išeinančią vasarą ir pasidžiaugtume jos padovanotomis gėrybėmis.

]]>
2084 Mon, 15 August 2016 09:08:22
Aplankėme Dzūkiją Rugpjūčio 9  dieną nepabūgę apniukusio oro ir lietaus, išsiruošėme į išvyką. Aplankėme garsiąją Merkinės piramidę, kur pasinėrėme į tylos ir ramybės oazę. Vėliau pabuvojome ir “Grūto” – sovietmečio dvasia alsuojančiame parke, kur turėjome galimybę pasižvalgyti į mūsų tėvų ir senelių praeities ženklus.

]]>
2083 Thu, 11 August 2016 09:08:41
"Pabūkime drauge gamtos apsuptyje" Rugpjūčio 3-5 dienomis Didvyžių socialinės globos namai suorganizavo tradicija tampantį globos namų gyventojų turistinį sąskrydį su palapinėmis, kur visi smagiai, sveikai, turiningai ir aktyviai praleidome laisvalaikį. Šių metų sąskrydžio tema buvo “Sveika gyvensena”. Labai svarbus sveikos gyvensenos veiksnys yra fizinis aktyvumas, todėl mes daug šokome ir sportavome, o pavargę dainavome ir bendravome prie laužo.

]]>
2082 Tue, 09 August 2016 09:08:01
"Mindaugo dienos..." Sukūrėm Lietuvą iš rausvo molio, gelsvo žvyro.
Iš bėgančio vandens, iš girių žalumos.
Sukūrėm – kaip visi  pasaulyje – Tėvynę.
Sukūrę dar pridėjom tolumos.
Sukūrėm Lietuvą. Ir mes jau Lietuva.
Kokie mes būsime – tokia bus Lietuva.
Petras Panava

Kiekvienas mes turime Tėvynę. Kokia ji bus, priklauso tik nuo mūsų. Todėl mylėkime, vertinkime ir saugokime ją, kad kovos už Lietuvos laisvę ir aukos nebūtų beprasmės. Prisiminkime, ko buvome netekę ir ką paaukojome vardan savo Tėvynės. Juk ir mažos smulkmenos gali pakeisti pasaulį, tad keiskime jį mažais ir nereikšmingais žingsneliais patys, kurie vienoje visumoje taps tik didžiuliu gėriu.
Liepos 5 dieną švęsdami Valstybės dieną prisiminėme ir širdimi pajautėme didingą mūsų tautos istoriją.
Renginio metu nuskambėjus Lietuvos valstybės himnui nugrimzdome į 1009 metus, kur buvo mūsų visų pradžių pradžia ir baigėsi bevardė epocha. Iš ten lydimi, kiekvieno lietuvio širdžiai ir dvasiai jautrios poezijos, aplankėme tuos istorinius  momentus, kurie yra svarbūs ir reikšmingi, kiekvieną skandinantys į apmąstymų gelmes. Drauge karūnavome Mindaugą, vienintelį Lietuvos karalių, apgynėme Lietuvos žemes ir išplėtėme teritoriją.
Skaitydami Martyno Mažvydo “Katekizmą” didžiavomės lietuvių kalbos grožiu ir turtingumu, jos skambesiu. Toliau keliaudami ašarų pribarstytais takeliais kovojome už lietuvišką žodį ir maldą, prisiminėme ir pagerbėme mūsų tautos dvasios gaivintojus – knygnešius. Ir tik vėliau atkūrę Lietuvos Nepriklausomybę – džiaugėmės. Džiaugėmės laisve ir ramybe. Čia liaudiškos muzikos garsai ne vieną paskatino linguoti ir suktis ratelyje.
Šventės metu globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, mus visus sveikindamas priminė, kokia yra svarbi laisvė ir ilgametis kelias į ją. Paminėjo, kad Mindaugas simbolizuoja tautos susiformavimą, valstybės įkūrimą bei gynimą nuo priešų. Taip pat pasidžiaugė susitelkimu, bendryste  ir padėkojo visiems už nuoširdų ir su atsidavimu dirbamą darbą. Kaip ir kasmet įteikė darbuotojams padėkas.
Apniukęs oras ir lašantys lietaus lašai mūsų neišgąsdino, kaip tik padidino adrenalino antplūdį, nes visų laukė kvadrato varžybos, kuriose varžėsi globos namų gyventojų ir darbuotojų komandos bei vaišės.

]]>
2081 Fri, 08 July 2016 08:07:27
Poilsis Šventojoje Šiemet, kaip jau ir tapo tradicija, taip pat suorganizavome išvyką prie jūros. Birželio 21-23 dienomis apsistojome ošiančios jūros ir pušynų gaiva apsuptuose nameliuose. 4 val. kelionė autobusu neprailgo, nes tris dienas džiaugėmės saulės teikiamais malonumais ir čežančiu smėliu po kojomis. Smagiai praleidome laiką stebėdami atsiveriančius Baltijos jūros vaizdus ir naktinį pajūrio dangų.

]]>
2080 Tue, 28 June 2016 08:06:42
Atšventėme Jonines... Birželio 23 dieną šventėme linksmiausią vasaros šventę – Jonines. Drauge mėgavomės tradiciniais papročiais: kupoliavome, pynėme vainikus, ieškojome paparčio žiedo ir kūrenome laužą. Šios saulėgrįžos šventės metu daug šokome ir dainavome, sveikinome Jonus ir Janinas.

]]>
2079 Mon, 27 June 2016 08:06:08
Koncertas - mugė Ukmergėje "Būkime kartu" Birželio 18 dieną dalyvavome Ukmergėje vykusiame neįgaliųjų bendruomenės mugėje – koncerte “Būkime kartu”. Drauge su gausiu būriu profesionalių atlikėjų koncertavo ir mūsų globos namų kolektyvas “Strėva”. Taip pat mugėje dalijomės savo šypsenomis ir rankdarbiais, dalyvavome Šv. Mišiose. Šiandien daug bendravome, įgijome naujos patirties ir susipažinome su daug malonių ir draugiškų žmonių.

]]>
2078 Sun, 19 June 2016 08:06:55
Sporto žaidynės Zarasuose Birželio 16 dieną dalyvavome Tarptautinėse socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų vasaros sporto žaidynėse Zarasuose, kurios yra skirtos Lietuvos Respublikos prezidento Kazio Griniaus atminimui. Tai graži Zarasų socialinės globos namų tradicija. Varžybos šiemet surengtos devynioliktą kartą, o mūsų globos namų komanda dalyvavo pirmąjį kartą.

Smagu buvo dalyvauti komandų eisenoje, varžytis estafetėse, siekti kuo geresnių rezultatų ir bendrauti. Dalyvaudami šiose sporto žaidynėse išbandėme savo jėgas: šaškių, smiginio bei foto-orientacinėse estafetėse, galiūnų ir pasagos metimo varžybose. Ragavome kareiviškos košės, džiaugėmės “Mino” pasirodymu.

Prizinių vietų neužėmėme, tačiau namo parsivežėme gerą nuotaiką, neišdildomus įspūdžius bei prisiminimo dovanėles.

Grįždami aplankėme seniausią ir storiausią Lietuvoje augantį Stelmužės ąžuolą.

]]>
2077 Fri, 17 June 2016 08:06:12
Gedulo ir vilties diena Birželio 14 diena mums visiems yra atmintina. Tai diena mūsų tautai reiškianti skausmą ir viltį.

Šiandien minėdami 75 – ąsias masinių trėmimų ir žudynių metines, okupacijų aukas pagerbėme tylos minute. Šią dieną skyrėme prisiminimams, patriotinėms dainoms ir viltingiems žodžiams.

Viliamės daugiau niekada neprarasti laisvės…

]]>
2076 Wed, 15 June 2016 08:06:00
Mokomosios pratybos Birželio 8 dieną, mūsų globos namuose, dalyvaujant Kaišiadorių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams gelbėtojams, vyko mokomosios evakuacijos pratybos. Šių pratybų tikslas – per kuo trumpesnį laiką atlikti globos namų gyventojų ir personalo evakuaciją.

Šią dieną dirbantis personalas tobulino evakuacijos organizavimą ir reikalingų veiksmų koordinavimą, mokėsi, kaip reikia elgtis kilus gaisrui globos namuose. Taip pat darbuotojams buvo priminta ir paaiškinta kaip teisingai užgesinti gaisro židinį pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.

Po pratybų su Kaišiadorių PGT atstovais aptarėme ką reikia tobulinti ir kaip pagerinti veiksmų planą kilus gaisrui mūsų namuose.

]]>
2075 Fri, 10 June 2016 08:06:00
Šilčiausių jausmų kupini... Rodos tik prasidėjo Gegužė, ėmė žydėti ir puoštis gamta. O jau ir Birželis… Neseniai sveikinome mamas, o štai šiandien suskubome pagerbti ir visus tėčius, esančius drauge su mumis.

Renginyje “Šilčiausių jausmų kupini”, kuris skirtas Tėvo dienai paminėti, skambėjo gyva muzika susiliejusi su gražiausiomis eilėmis. Visiems tėčiams skyrėme ąžuolo vainiką – ištvermės ir stiprybės simbolį. O tuos, kurių jau nėra, aplankėme mintimis ir uždegėme jiems skirtą žvakelę. Po šventinių sveikinimų, linkėjimų ir prisiminimų visi vaišinomės duona, kad visus lydėtų šiltas bendrystės jausmas.

Nepamiršta ir graži mūsų tradicija – pasodintas medis, įamžinantis mūsų meilę tėveliams…

]]>
2074 Tue, 07 June 2016 08:06:31
Stovykla "Strėvukai" Štai ir vėl apsisuko laiko ratas: atbudo gamta ir viskas, kas gyva. O mes mokomės naujai atrasti save, išsiilgę nuotykių. Gegužės 25-27 dienomis tradiciškai gamtos prieglobstyje “Zelvos” stovyklavietę pripildėme savo džiaugsmu, juoku ir geromis emocijomis

]]>
2073 Sat, 28 May 2016 06:05:25
Marijos mėnuo Broliai, jei tikrai mylime, tai sekime. Mes negalime geriau parodyti savo meilės kaip sekdami Mylimuoju.

(Šv. Augustinas)

Gegužės mėnuo lietuvių dvasinėje kultūroje yra laikomas vienu gražiausiu ir prasmingiausiu laikotarpiu metuose, kai vis dažniau norisi į širdis įsileisti meilę, sustiprinti tikėjimą ir viltį.  Todėl lydimi noro dvasiškai sustiprėti nuo pat pirmųjų gegužės mėnesio dienų, tris kartus per savaitę, rinkomės “Majavos” pamaldose. Drauge laiką skyrėme Švč. Mergelės Marijos garbinimui. Skynėme ir dovanojome Jai dvasines gėleles, kurios yra tikros, nevystančios ir amžinai pasiliekančios mūsų sielose.

Dėkojame globos namų gyventojai, Zitai Kmitienei, kuri inicijavo ir organizavo šias pamaldas, skatindama ir ragindama visus norinčius pasimelsti, pagiedoti giesmes, skirtas Švč. Mergelės Marijos garbei.

]]>
2072 Sat, 28 May 2016 05:05:40
Poezijos popietė "Sukurkime posmą žydinčiam sodui" „Skaitymas veikia gydančiai. Jis yra pašventimas, stebuklingas raktas, atveriantis duris į mūsų sielos erdvių gelmes, į kurias kitaip nesugebėtume patekti…”

(M. Prustas)

Poezija yra knygos, į kurias tiesiame ranką, kai gera ar liūdna, arba, kai nėra kam tos rankos paduoti. Todėl penktadienio popietę pas mus atkeliavo poezijos pavasaris, kada visi drauge atvėrėme duris į mūsų sielos erdvių gelmes…

]]>
2071 Mon, 16 May 2016 05:05:01
Pasivaikščiojimas po Birštoną Šiltėjant orams vis dažniau norisi ištrūkti iš namų ir pramogauti savo laisvalaikį leidžiant gamtoje. Todėl mėgaudamiesi saulės spinduliais, gegužės 11 dieną išsiruošėme į Birštoną. Aplankėme miestelį, esantį gamtos apsuptyje. Buvo labai malonu ir smagu vaikščioti Nemuno pakrante, lipti į vieną aukščiausių ir žinomiausių piliakalnių Lietuvoje – Vytauto kalną, kvėpuoti sveikatai naudingų mineralų prisodrintu oru mineralinio vandens garinimo statinyje – “Druskupis” ir žingsniuoti Kneipo terapijos takeliais per dirbtinę žolę, šakelių, rąstų, įvairaus smulkumo akmenukų ir konkorėžių aikšteles.

Apžvalginės išvykos metu pasisėmėme geros energijos, paragavome tiesiai iš gelmių trykštančio mineralinio vandens ir namo sugrįžome kupini įspūdžių ir gerų emocijų.

]]>
2066 Thu, 12 May 2016 05:05:30
Istorijos labirintai... Šiandien nusprendėme ne tik turiningai praleisti laiką, bet ir pavartyti mūsų istorijos puslapius bei pakeliauti jos labirintais.

Gegužės 12 dieną aplankėme Kauno IX forto muziejų, kur susipažinome su šios tvirtovės istorija, nacių ir sovietų okupacijų Lietuvoje laikotarpiais, jų vykdytais nusikaltimais. Pasivaikščiojome po požemius, IX forte veikusį Kauno sunkiųjų darbų kalėjimą. Buvome šalia masinių žudynių lauko bei memorialinio paminklo.

Nuoširdžiai norime padėkoti mūsų pasivaikščiojimų vedliui, gidui Deimantui Ramanauskui, už puikią nuotaiką visos apžvalginės ekskursijos metu. 3 valandų laikas neprailgo, nes visa pateikta informacija buvo labai įdomi ir informatyvi, palikusi mums didelį įspūdį.

]]>
2069 Thu, 12 May 2016 05:05:09
Kviečiame į stendinę parodą "Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę" Nuoširdaus bendradarbiavimo dėka su Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejumi, Strėvininkų socialinės globos namams teko garbė pristatyti kilnojamąją stendinę parodą “Mykolas Kleopas Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę”, kuri mūsų globos namuose bus eksponuojama nuo gegužės 10 d. iki  birželio 08 d.

Paroda veikia Strėvininkų socialinės globos namuose, adresu Mokyklos g. 46, Mūro Strėvininkų km., Žiežmarių seniūnija. Parodos lankytojai priimami kiekvieną dieną nuo 10.00 iki 16.00 val. Atvykus prašome kreiptis pas slaugytojas  (3 kab.,  I a.).

Maloniai kviečiame visus norinčius aplankyti parodą. Prisiminkme šlovingą praeitį kartu…

 

Rietavo Oginskių kultūros istorijos direktoriaus, Vyto Rutkausko, žodžiais: “Istorijos nežinantys žmonės yra vaikai. Kaip kitaip pavadinti tuos, kurie, neturėdami praeities suvokimo, bando susivokti dabartyje. Anot filosofo Antano Maceinos, istoriškumo suvokimas žmogų skatina skverbtis ir nagrinėti preitį, kaip savo būvio šaltinį. Šaltinį, kuris ištekėjęs praeityje, yra tęstinis laike, orientuotas į ateitį. Todėl, galvojant apie perspektyvą, negalima užmiršti praeities ir tų iškilių istorinių asmenybių, kurios vardan Tėvynės išlikimo aukojo “(…) savo turtą, gyvenimą, darbus”.

Mykolo Kleopo Oginskio (1765-1833) gyvenimas, jo politinė, diplomatinė, visuomeninė veikla ir kūrybinis palikimas, kaip reta, taikliai atspindi šiuos istoriškumo suvokimo principus ir idealus. Beviltiškų istorinės atminties sutemų laikotarpiais juos primindavo nemirtingo polonezo “Atsisveikinimas su Tėvyne” melodija.

Tikimės, kad M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinėms skirta paroda padės ne tik iš naujo atrasti ir pažinti šią asmenybę, bet ir leis giliau suvokti dramatiškus XVIII a. II p. istorinių lūžių įvykius, kurių metu iš pasaulio žemėlapių buvo ištrintas Abiejų Tautų Respublikos, tuo pačiu ir Lietuvos vardas. Jubiliejinė M. K. Oginskio sukaktis turi pasitarnauti egzistenciniam mūsų visų suvokimui. Liūdniausia, kas gali nutikti, tai patikėti iliuzija, kad mūsų Tėvynės likimu pasirūpins kitos valstybės, kad patriotizmo idėjos paseno ir nebeatitinka šiuolaikinio, modernaus pasaulio elgsenos standartų”.

]]>
2057 Tue, 10 May 2016 12:05:00
Gerosios patirties kelionė - seminaras "Vengrijos socialinių paslaugų institucijų patirtis" 2016 m. balandžio 24-29 dienomis Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas suorganizavo tarptautinį seminarą – gerosios patirties kelionę “Vengrijos socialinių paslaugų institucijų patirtis”, kurios metu mūsų įstaigos dvi socialinės darbuotojos turėjo galimybę lankytis įvairiose socialinėse institucijose Vengrijoje, Budapešto savivaldybės socialiniame skyriuje, kur susitiko su kolegomis ir dalijosi abipuse patirtimi su kvalifikuotais specialistais. Išvykos metu buvo aplankytos šios įstaigos: Miesto Šeimos pagalbos įstaiga, katalikiški senelių globos namai, Budapešto rajono dienos centrai, globos įstaigos žmonėms su proto ir psichikos negalia ir krizių centras.

Susitikimų metu Vengrijos socialinių paslaugų įstaigų atstovai ir vadovai pasakojo apie Vengrijos bendrąją socialinės pagalbos padėtį, Egerio, Budapešto ir Hevizo miestų socialinių tarnybų darbą.

]]>
2056 Tue, 03 May 2016 12:05:21
Švelnios tavo rankos, motinėle... Mūsų mamos nemiršta

Mamos mūsų nemiršta -

Iškeliauja toli.

Ne mirties glosto pirštai -

Angelai vien balti.

Mūsų mamos mus glosto,

Kai širdyse – gėla.

Turi jos savo uostą,

Tik ten mūsų nėra.

Mūsų mamos nutolę -

Nepasiekti mums jų.

Braido jos ne po žolę -

Skraido tarp angelų.

Mūsų mamos vis laukia

Šilto žvilgsnio, maldų…

Nors dangus apsiniaukęs -

Nesvarbu… nesvarbu…

Mūsų mamos – jos mamos

Žemėje… danguje…

Visada būkim ramūs,

Kol mama – širdyje.

(Danutė Ruseckaja)

Mama… toks įprastas ir kasdienis žodis, bet brangus kiekvienam.

Balandžio 29 dieną popietės metu “Švelnios tavo rankos, motinėle…” pagerbėme šalia esančias ir prisiminėme anapilin iškeliavusias mamas. Skyrėme joms šilčiausius ir nuoširdžiausius žodžius, gražiausias dainas.

]]>
2055 Sun, 01 May 2016 12:05:31
"Nuvesk mane į vasarą" Šiandien, balandžio 28 d.,  apsilankėme Rokiškio rajone. Dalyvavome Skemų socialinės globos namų meniniame renginyje Poezijos pavasaris 2016 “Nuvesk mane į vasarą…”, kuris skirtas paminėti Skemų socialinės globos namų 80-ties metų jubiliejui. Šiame meninio skaitymo konkurse, mūsų globos namus atstovavo Ivanas Antonovas. Skaitė Prano Rasčiaus sakmes: “Plikakalnis” ir “Žmonės”.

]]>
2054 Fri, 29 April 2016 12:04:56
Pavasario mugė Kaišiadoryse Balandžio 23 dieną dalyvavome tradicinėje Pavasario mugėje Kaišiadoryse. Kartu su visais džiaugėmės šventiniu šurmuliu, linksma muzika ir prekių gausa. Dalijomės gera nuotaika ir savais dirbiniais.

]]>
2053 Sat, 23 April 2016 12:04:32
Atgaiva kūnui ir sielai Balandžio 20 dieną apsilankėme Trakuose vandens pramogų parke “Trasalis”. Tik atvykę į sveikatinimo centrą savo  turiningą laisvalaikį pradėjome grupine kinezeterapija. Po linksmosios aerobikos su kamuoliais, apsilankėme relaksacijai  paslaptingame druskų kambaryje. Vėliau šiek tiek pasportavę ir atsipalaidavę haloterapijos seanse pasinėrėme į atpalaiduojančius vandens malonumus: mėgavomės sukūrinės vonios burbuliukais, mėgstantys šilumą pasikaitinome garinėje ir rusiškoje pirtyje. Drąsiausieji išbandėme čiuožimą vandens kaskadomis ir vingiuotais kalneliais su vandens tėkme. Ir prieš vykstant namo paragavome garsiųjų Trakų kibinų.

Namo grįžome kupini energijos ir gerų emocijų…

]]>
2052 Fri, 22 April 2016 11:04:30
Užsiėmimai "Molio virtuvėje" Šiandien, balandžio 11 dieną, lankėmės “Molio virtuvėje”, tai yra keramikos dirbtuvėje, kur patys bandėme molio galimybes ir technologinius degimo procesus. Pabuvojome vaizdingame gamtos kampelyje, pačiame keramikės, Lietuvos tautinio paveldo gaminio meistrės, Kristinos Zazerskienės, namų kieme.

]]>
2051 Mon, 11 April 2016 11:04:04
Nominacija už muzikalumą Balandžio 7, 8, 14 ir 16  dienomis Linkuvos kultūros centre, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos kultūros paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius jau 15 kartą rengia Respublikinį vokalinių ansamblių festivalį-konkursą “Kur aukštas klevas 2016″.

Šio festivalio tikslai – aktyvinti vokalinių ansamblių veiklą, ugdyti jų meistriškumą, paskatinti geriausius kolektyvus ir atlikėjus. Balandžio 8 diena yra skirta socialinės globos namų kolektyvų ir solistų pasirodymams. Mūsų globos namus šiame konkurse atstovavo vokalinis ansamblis “Strėva” ir solistas Valdas Vilimas (vadovas Arvydas Kairevičius).

13 val. į Linkuvos kultūros centre prasidėjusią šventę susirinko dalyviai iš Linkuvos, Strėvininkų, Duseikių, Skemų, Kupiškio, Kretingos, Latvijos Respublikos Iecavos ir Latvijos Respublikos Jelgavos socialinės globos namų. Festivalyje – konkurse atvykę atlikėjai  stengėsi sušildyti salės žiūrovus ir komisiją savo dainomis ir muzika.

Kompetentingą komisiją sudarė: Birutė Vanagienė – Pakruojo rajono savivaldybės kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, Daiva Kacilevičienė – Linkuvos gimnazijos muzikos mokytoja, metodininkė, Simonas Kilius – Linkuvos kultūros centro meno vadovas, Vilma Janickienė – Linkuvos kultūros centro Ūdekų skyriaus meno vadovė.

Šiame konkurse puikiai pasirodė mūsų solistas Valdas Vilimas ir pelnė nominaciją už muzikalumą. Sveikiname Valdą ir dėkojame vadovui Arvydui už nuoširdų ir prasmingą darbą… Linkime nepailsti ir tobulėti bei mus visus džiuginti muzikavimu.

]]>
2050 Sat, 09 April 2016 11:04:47
Juokas ir teatras gydo mus Šiandien paminėjome dvi progas: Tarptautinę teatro dieną ir Melagių dieną. Pirmojoje popietės dalyje smagiai pokštavome, juokavome, melavome ir rinkome globos namų “Spygliukus”.  Dar ir šiandien yra išlikęs paprotys – balandžio pirmąją būtina pasijuokti vieniems iš kitų. Juk jei melagių dieną nemeluosi – tai toli ir nenuvažiuosi.

Antrojoje dalyje stebėjome spektakliuką “Pepė Ilgakojinė”. Kodėl pasirinktas būtent Astridos Lindgren kūrinys, ogi todėl, kad raudonplaukė mergina yra džiaugsmo kupina maištautoja,  dalijanti  grožį ir gėrį draugams. Tai personažas, kupinas įvairiausių jausmų ir emocijų. Personažas, visiems susirinkusiems linkėjęs turėti tokią svajonę, kuri ne tik vestų į priekį, bet ir išsipildžiusi niekada neišblėstų…

]]>
2049 Wed, 06 April 2016 11:04:22
Velykos atėjo... Po didelio susikaupimo ir ilgai trukusios Gavėnios sulaukėme Šv. Velykų – džiaugsmo ir atbundančios gamtos šventės. Saulėtą ir šiltą Velykų popietę mus linksmino Velykė: ragino žaisti įvairius žaidimus su margučiais ir dalyvauti smagiose pramogose. Ne vienam  teko savo jėgas išbandyti velykinėje viktorinoje ir šokių sūkuryje.

]]>
2048 Wed, 30 March 2016 11:03:29
Velykų belaukiant... Kovo 23 dieną Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Deivido Staponkaus dainavimo klasės studentai, kvietė mus drauge pasidžiaugti gamtos ir dvasios atgimimu, pražystančiu pavasariu. Edgaras Davidovičius, Kšištofas Bondarenko, Donatas Kaikaris ir koncentmeisterė Elina Maslakova atliko lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius, kurie alsuoja jaukia šiluma, grožiu ir ramybe…

Nuoširdžiai dėkojame atlikėjams už nuostabią dovaną...

]]>
2047 Thu, 24 March 2016 11:03:26
Velykinės stalo teniso varžybos... Pirmadienį mūsų globos namuose įvyko Velykinės stalo teniso varžybos, kurios išsiskyrė dalyvių gausa ir įtemptomis kovomis. Šį kartą savo jėgas išbandyti susirinko tik vyrukai. Susirinkusieji smagiai rungtyniavo ir linksmai praleido laiką.

Nepralenkiami buvo ir nugalėjo: I vieta – Ž. Silvanavičius, II vieta – R. Matusevičius ir III vieta – A. Kasperavičius. Sveikiname nugalėtojus ir linkime tobulinti savo įgūdžius.

]]>
2046 Wed, 23 March 2016 11:03:57
Mega... Praveriame duris į pavasarį… Jau daugiau saulės, šviesos ir noro pramogauti. O išvykos juk ne tik skatina gerai praleisti laiką kartu, bet ir praplėsti akiratį, praturtinti mintis ir suteikti naujų spalvų gyvenimui.

Kovo 17 dieną pramogavome “Megoje”: žaidėme boulingą, žiūrėjome filmą ir pietavome picerijoje.

]]>
2045 Thu, 17 March 2016 11:03:07
Su mūsų Laisvės diena 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma : “atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė.” Tai iškili ir prasminga diena, kurią kovo 10 d. paminėjome gausiai susirinkę salėje. Būdami drauge prisiminėme didįjį pakilimą ir veržimąsi į laisvę, kuris mus atvedė į atkurtą Lietuvą.

Šiandien visų nuotaika itin džiaugsminga ir pakili, nes minint Lietuvos nepriklausomybės dieną mūsų namuose suskambo veržlūs pučiamųjų garsai. Kaišiadorių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Artūras Vrublevskis) dovanojo koncertą ir džiugino mus skambiomis melodijomis.

Šią dieną mus visus jungė meilė Tėvynei ir muzikai… Tad puoselėkime ir branginkime ją…

]]>
2044 Fri, 11 March 2016 10:03:50
Jums, Moterys, pavasario žiedai... Pavasari, Tave mes šaukiam ūkanoj paklydę,

Ateik į žemę, į namus, širdin ateik,

Tave mes šaukiam, Burtininke didis,

Tegu sausa obels šaka vėl žydi,

Ir nuo dainų tesuskamba skliautai.

(B. Brazdžionis)

Pavasaris…  Kovo 8-oji… Tai diena, kai skambanti muzika, išskirtinis dėmesys, gražiausi žodžiai ir gėlės yra skiriamos visoms moterims.

Šiandien mums vyrai linkėjo laimės, kantrybės, sėkmės, meilės ir išsipildančių pačių netikėčiausių svajonių. Už tai tariame nuoširdų AČIŪ…

]]>
2043 Tue, 08 March 2016 10:03:56
Radži ir Dambrauskaitės koncertas Vasario 26 dieną buvome muzikiniame pasimatyme su Radži ir Birute Dambrauskaite. Kaišiadorių kultūros centre klausėmėms gražiausių šių atlikėjų melodijų.

]]>
2042 Wed, 02 March 2016 10:03:14
Dvasinė ramybė ir stiprybė Adventiniai renginiai mūsų globos namuose jau tapo tradicija, tačiau tylos ir susikaupimo metas kelyje į svarbiausią krikščionių šventę yra nepaliestas. Todėl dvasinio atsinaujinimo laiką, Gavėnios laikotarpį, leidžiame kartu su Aušros Vartų Marijos ir Šv. Teresėlės bendruomenės narėmis, vienuolėmis karmelitėmis.  Šiandien, vasario 23 dieną, seserys Rozana, Bernadeta ir Brigita mums padėjo suprasti ir naujai apmąstyti labai svarbius dalykus, kurių nepastebime arba tiesiog užmirštame. Nepaprastai šiltas seserų bendravimas tik patvirtina, kad geranoriškumas, šypsena ir atvira širdis atveria visas duris į laimę ir džiaugsmą.

Susitikimo metu seserys mūsų širdis pripildė šviesos, gėrio, nuoširdumo ir jautrumo. Bendraudamos jos su mumis dalijosi savo dvasine stiprybe. Ragino mus susitaikyti su Dievu, su savimi ir su draugais, primindamos, kad per atleidimą ateis ir taika.

Po pietų visi kartu dalyvavome Šv. Mišiose, kurias aukojo Žiežmarių parapijos klebonas Rokas Puzonas. Drauge įsijungėme į bendrą maldą.

Ši diena, praleista kartu su seserimis, sustiprino mūsų pasitikėjimą savo jėgomis ir tikėjimą Dievu.

]]>
2041 Wed, 24 February 2016 10:02:52
Su gimtadieniu, Lietuva „Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę“.

Minėdami Vasario 16-ąją globos namų tarybos nariai paruošė dovanėles. Tai buvo rankų darbo žvakelės – širdelės, simbolizuojančios meilę ir pagarbą tėvynei.

Kita dovana Lietuvai – 5 socialinės grupės organizuotas piešinių konkursas “Piešiame gražiausią žodį”. Tai piešiniai, primenantys tėvynei svarbias vietas ir vertybes. Piešiniai, leidžiantys mums visiems suprasti laisvės “kainą” ir mūsų vienybę. Iš 24 konkurso dalyvių buvo atrinkti trys geriausi ir renginio metu apdovanoti.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas pradėtas Lietuvos Respublikos himnu ir eilėmis, uždegtomis žvakelėmis, simbolizuojančiomis šviesą, kuri jungia praeitį su dabartimi, o dabartį jungs su ateitimi. Renginį pagyvino ir dainomis džiugino globos namų ansamblis “Strėva”.

Popietės metu visus susirinkusius su labai reikšminga kiekvienam lietuviui diena pasveikino globos namų direktorius Kęstutis Jakelis. Palinkėjo supratimo ir atsakomybės. Supratimo tam, ką turime. Supratimo, kad turima Laisvė yra nuolatinis darbas. Nuolatinis darbas – stiprinti savo tėvynę, būti pasirengus ją ginti ir suprasti. Taip pat direktorius ragino nepamiršti, kad Laisvė yra brangi. Laisvė suteikia galimybę gerai gyventi.

Po sveikinimų tradiciškai buvo padėkota darbuotojams ir įteiktos padėkos už sąžiningą ir pareigingą darbą, už kantrybę ir nuoširdumą.

]]>
2040 Mon, 15 February 2016 10:02:34
Šv. Valentino diena Išmok priimti meilę. Pačią nuostabiausią ir labiausiai gydančią dovaną. Vertybę, kuriai niekas žemėje negali prilygti, nes tik ji vienintelė atveria žmoguje iškiliausias patirtis. Tik ji kuria stebuklus. Visa, kas yra šalia jos, – laikina ir nepatikima. Todėl rūpestingai budėk, kad tavo širdis niekada nepraleistų pamokų meilės mokykloje.

(Tėvas Valerijus)

Šiandien, vasario 12-ąją, mūsų namuose netrūko gerų emocijų ir iš širdies sklindančios šilumos. Minėdami artėjančią Šv. Valentino dieną nuo pat ryto buvome lydimi meilės dainų, melodijų, sveikinimų, šypsenų ir apkabinimų. Netrūko ir nuotaikingų, raudonų širdelių, skleidžiančių gerumą ir draugystę, smagių žaidimų ir šokių.

]]>
2039 Mon, 15 February 2016 10:02:14
Šalta žiema, lauk iš kiemo... Šiandien tradiciškai šventėme tikrąsias Užgavėnes, kad atsigintume nuo nelaimių.  Šiek tiek primiršę tylą, šmaikščiai krėtėme išdaigas, triukšmingai šokome ir trypėme, žaidėme žaidimus. Drauge dalyvavome Kanapinio ir Lašininio kovoje, sočiai valgėme. Eitynių metu persirengėliai ne vienam išbūrė dosnią ateitį.

Po smagių šėlionių stebėjome Morės sudeginimo ritualą, sukdamiesi ratelyje vijome lauk susikaupusį blogį, nelaimes ir jau įkyrėjusią žiemą. Taip pasitikome tylųjį, septynias savaites trunkantį, gavėnios laikotarpį.

]]>
2030 Tue, 09 February 2016 06:02:27
Susitikimas su ministre A. Pabedinskiene Sausio 27  dieną, trečiadienio rytą, sulaukėme garbingų svečių. Atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir Socialinės aprėpties departamento direktorė Violeta Toleikienė. Vyko susitikimas su globos namuose dirbančiais darbuotojais. Susitikimo metu diskutuota aktualiais ir rūpimais klausimais.

]]>
2029 Thu, 28 January 2016 06:01:21
Pusiaužiemį pasitikome dainomis Sausio 25-oji – pusiaužiemis. Nuo seno yra sakoma, jog šią dieną miške savo oloje nubunda barsukas, iškiša galvą apsidairyti ir išeina pasivaikščioti arba smunka atgal į olą bei gulasi ant to paties šono taip nuspėdamas ką žada šie metai ir koks bus pavasaris. Taigi atsibundam, pažiūrim koks oras ir švenčiam!

Sausio 26 dieną taip ir padarėm. Juk šviesėja dangus ir gerėja nuotaika, nes artėja pavasaris. O dar smagiau yra, kai mus aplanko mažieji draugai iš Žiežmarių mokyklos-darželio ir savo apsilankymu bei nuoširdžiu bendravimu paįvairina šaltą ir apniukusią dieną.

]]>
2028 Wed, 27 January 2016 06:01:32
Paprasta, linksma ir malonu... Sausis… Sniegas… Pats tinkamiausias laikas žiemos linksmybėms, kai galima sugrįžti į vaikystę ir pasivolioti sniege, pačiuožinėti nuo kalniuko ar išbandyti savo jėgas su slidėmis.

]]>
2027 Sun, 24 January 2016 06:01:04
"Jau 25 esame laisvi..." Jau 25  metai prabėgo nuo tragiško sausio, nusinešusio 14 žmonių gyvybes už Lietuvos laisvę. Ir šiandien, sausio 13 – ąją, mes su dėkingumu prisiminėme kodėl esame laisvi, įvertinome laisvės kovotojų siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Laisvės gynėjų dieną pradėjome minėti visuotine pilietine iniciatyva “Atmintis gyva, nes liudija”. Mūsų languose taip pat vieningai plazdėjo žvakių liepsnelės Sausio 13-osios atminimui.

Simbolinėmis neužmirštuolėmis rodėme ir išreiškėme pagarbą už laisvę. Šį naują simbolį segėjome visi. Popietės metu pasidalinome praeities įvykiais, skaitėme eiles. Globos namų direktorius, Kęstutis Jakelis, ragino prisiminti ir didžiuotis savo gimtinės istorija. Taip pat mums visiems linkėjo būti vieningiems, stipriems ir pasiryžusiems kurti klestinčią Lietuvą.

Pagerbdami žuvusiųjų ir nukentėjusiųjų valstybės gynėjų, didžių žmonių auką, uždegėme atminimo laužą, dainavome patriotines dainas.

Mes prisimename, kodėl 25 metus esame LAISVI…

]]>
2026 Sat, 16 January 2016 06:01:39
Metus pradedame skaitydami Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais. (Justinas Marcinkevičius)

2016-ieji Lietuvoje paskelbti Bibliotekų metais, tad pradedame juos minėti skaitydami knygas. Sausio 5 dieną apsilankėme renovuotoje, šiuolaikiškoje Žiežmarių bibliotekoje, kur mus darbuotoja pasitiko svetingai ir draugiškai, maloniai aprodė naujas ir jaukias bibliotekos patalpas bei knygas.

]]>
2025 Sun, 10 January 2016 06:01:17