2016


Skelbimas

Įsakymas

Viešųjų pirkimų ir pirkimų, nurodytų Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimo įstatymo 10 str. 5 dalyje, ataskaita (At - 6 forma)

Pirkimų planas 2016 m.

Mažos vertės pirkimų  apklausos būdu informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartis, sudarytas sutartis

Gyventojų maitinimo paslaugų pirkimo konkurso sąlygos

Popieriniai higienos gaminiai, konkurso sąlygos

Supaprastinto atviro konkurso sąlygos - Maisto produktai

Pirkimo objekto dalis Nr.

Sutartis

16-04-22 Pasiūlymas dėl popierinių higienos gaminių pirkimo

Skelbimas apie supaprastintą mažos vertės pirkimą

Skelbimas apiesupaprastintą pirkimą

Farmacijos medžiagų ir prietaisų pirkimas. Techninių specifikacijų projektas

Odontologinių medžiagų pirkimas. Techninių specifikacijų pirkimas

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (Odontologinių medžiagų ir instrumentų pirkimas)

Skelbimas apie supaprastintą pirkimą (Farmacijos produktų pirkimas)

Mažos vertės pirkimų apklausos būdu informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartis, sudarytas pirkimo sutartis

Procedūrų ataskaita At-1

Daivida sutartis

Vigesta sutartis

At-1 Odontologinių medžiagų ir prietaisų pirkimo ataskaita.

At-1 Farmacijos produktų pirkimo ataskaita

Sk-1 Gyventojų maitinimo paslaugos pirkimas

Sk-6 apie pradedamą pirkimą (Skalbimo paslauga)

Mažos vertės pirkimų apklausos būdu informacija apie pradedamus pirkimus, nustatytus laimėtojus ir ketinimą sudaryti pirkimo sutartis, sudarytas pirkimo sutartis

Puslapis "2016" atnaujintas 2020-05-29