Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2020 m. IV ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 2571
2. Socialiniai darbuotojai 8 1457
3. Specialistai 12 1272
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1260

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai 58 903
6. Valytojai 8 623
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2021-01-26