Darbo užmokestis


Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų darbo užmokestis

(2019 m. II ketvirčio duomenys)

Eil. Nr. Darbuotojų kategorijos Pareigybių skaičius

Darbo užmokestis, tenkantis vienai pareigybei, eurais (priskaityta)

1. Skyrių vadovai 4 1789
2. Socialiniai darbuotojai 8 1472
3. Specialistai 12 1096
4. Sveikatos priežiūros specialistai (slaugytojos, masažuotoja, kineziterapeutas) 11

1106

5. Socialinio darbuotojo padėjėjai, slaugytojo padėjėjai 57 866
6. Valytojai 8 579
Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2019-07-18